Historie  

   
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
Gudmund Schütte: En bette sproglære for Sallingbomål 1
J.C. Hansen: Fra Skive Bys retsprotokoller 40
N.C. Bøgelev: Egnens Oldtidsminder 63
M. Brandt: Hr. Tyge Krabbe til Bustrup og Vegholm III 120
Uden navneliste - findes i Skivebogen 1940
 
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber