Historie  

   
Bind 26
 
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.  
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
  • Gudmund Schütte: Eddaens gudelære og dens genklang i Salling 1. "Det er jammerfattigt, hvad vi ved om vore Forfædres ældste tro ... Det var saa sandt ikke her, at Nordmændenes og Islændernes Edda, den nordiske Troslæres navnkundige Oldemoder, saa Dagens Lys. Men noget maa der jo have været troet ... Kan vi stole på Eddaen? ... De gamle Nordboer mente, at de nedstammede fra Finner og Lapper ... De havde ikke ligesom Nutidens Hitlermænd den honnette Ambition, at de med Djævelens Vold og Magt vilde være rene Ariere ... Odin har tronet i Oddense, Wojns, Thor ved den hellige Kilde i Thorsdal i Kobberup Sogn, Ti i Tise, Frøj i Frøjslev ... Njørd ... det nuværende Nørre Herred ... Hærnburg, nu Hindborg ... faa Egne af Danmark kan opvise noget lignende ..."
  • J.P. Wammen: Tinghøj og An’ Dyndbo’s tragedie 33. Retsakterne fremviser Anne Jens Datter Dyndbo halshugges 14. februar 1744 på Bostrup Tinghøj for "med fri Fortsæt" at have "sat ild paa Peder Jacobsens Stuehus i Hvidbjerg By."  Skarpretteren skulle have sagt, at "her flød uskyldigt Blod".
  • August F. Schmidt: Skive Marklov fra 1769 51. Svend Aakjær har fundet "en Vide og Vedtægt vedrørende Skives Markjorder specielt Braarup)." Henviser til eget 4. bind af "Danske Vider og Vedtægter" 1932. Omtaler Skives ildebrande: 24. okt. 1699,med 3 eller 4 ildebrande før, 10. juli 1715, 21. april 1725, 26. maj 1748, 2. april 1749, henviser til Jeppe Aakjær om det samme. 
  • Chr. Heilskov: Den gamle Holstebro landevej fra Viborg til Hagebro 66. Der henvises til den samtidigt udkomne Viborg-Veje af Hugo Matthiessen. Artiklen behandler bl.a. mordet på Erik Glipping og bruger bl.a. hertil Otto Baches maleri fra 1882.
  • Chr. N. Krogh: Tøndering kirke 92.  Fortsættelse af artikel i 1933 Skivebogen. Med præster, provster, gamle sagn om kirken.
  • Johannes Vejlager: Genforenings-Mindesmærkerne 124.  Krabbesholm-Stenen, Otting-Stenen, Rødding-Stenen, samt tre flagstænger - Hem, Hindborg, Hjerk.
  • J. Skytte Andersen: Amstrup 138. Mellem Vroue og Resen ligger Amstrup. Her, siger sagnet, skulle der have ligget en borg, som en amme fik og gjorde til en røverkule, som stedet bønder efter lang tids plage fra stedet brændte ned. Derfor navnet, Ammens Trup. Der synes ikke at have været bygget på stedet før 1544. Amstrup, i det mindste hovedparcellen skulle ved udskiftningen i 1794 være tilfaldet præstegården i Vroue.
  • Navneliste 145  
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

 

 

 


C. Rise Hansen

Anmeldelse af "Danske Vider og Vedtægter". Af Riise Hansen, som helt klart ikke er ret begejstret. "Ved et Par Eksempler er det ovenfor paavist, at Udgivernes Bemærkninger til Teksterne heller ikke kan siges at være synderlig heldige. At der kan være Fejl og Mangler i en Udgave er ikke mærkeligt; men at de findes i et saadant Antal og for en stor Del saa alvorlige som her, gor at man sporger sig selv, om nu ogsaa Udgiverne har været i Besiddelse af de Kundskaber og Færdigheder, der maa forlanges ved Kildeudgivelse. For Anmelderen kan Svaret ikke være tvivlsomt."

   

Foreningsregnskaber