Historie  

   
Bind 25
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.  
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
  • Aug. F. Schmidt: Fra Lundø, s. 1-26. Det mindste sogn i Fjends Herred. Hed i 1231 (det må være i Valdemars Jordebog) hed byen Lognø, 1525 Lonø, Lonnø 1647, Lunøe 1690 - d i navnet er en fejlskrivning, da Logn betyder "smult Vande". Fiskeri, især sild er (var) hovederhvervet. Refererer til Jeppe Aakjær, 1912 Aarbogen, Søslag, et slagsmål, der foregik 1646 på Lundø. Om fiskernes overtro, forskellige sagn m.v. Bl.a. hævdes det, at der en gang har været skov på halvøen - med belæg i indsamlede folkeminder. "Skulle Lundø, som jeg kun har set fra Jenles vinduer, engang få sin Historiker, er det mig en Glæde at vide, at han vil kunne have noget Gavn af nærværende Afhandling ... "
  • Gudmund Schütte: Sallingske Helligdomme, s. 27-66. Der refereres til Johs. V. Jensen med beklagelse over den manglende respekt, tværtimod, over for fortidsminderne - "... den, der slaar en Dysse eller en Jættestue i Skærver, er ikke en Haar bedre end den, der skamskænder en Kirkegaard ... Jeg er ikke Oldforsker af Fag. Men Opgaven ligefrem raaber til Himlen om at forsøges løst, og vil ingen anden, saa maa jeg." Museklik på kort for forstørrelse. Schütte angiver fortidslokaliteterne efter "Lærer Strandgaards Kort paa Nationalmusæet". "Vi maa ... prøve at gætte os frem og tænke os til, hvilken Gud der snarest kunde gøre krav paa det vestsallingske Herred. Odin Thor og Frey tør vi nok se bort fra; de tilhører en yngre Tid, og de til dem viede Herreder eller Birker ligger længere østerpaa eller sønderpaa." Schütte finder en "Via Appia ... fra ... Lyby Strand til Hovmandshøj ..." Se Schüttes kort. 
      
Lærer Strandgaards Kort, Nationalmusæet  Sallings  Via Appia. Museklik for forstørrelse
  • Søren B. Nyholm: Det spøger på Østergaard, s. 67-70. Den indemurede, hvide dame kunne være en jomfru, der fødte 2 hundehvalpe, en tysk kaptajn var 1864 indlogeret og styrtede "gennem Lugen til et Vindeværk ... og slog sig ihjel ... han traver endnu den Dag i Dag ... gennem Huset ... for at finde Husets Herre". 1816 udbragte ejeren og hans gæster en skål for borgens bygherre, Lucas Krabbe o. midnat. Ridderen kom, men da alle var og forblev lamslåede, forsvandt han igen. Men rygterne om disse spøgerier går stadig.
  • Chr. N. Krogh: Tøndering By, s. 71-163. Indeholder hovedgården Hegnet - se 1928 og 1930 Skivebogen. Byens møller, gårde og marker beskrives, meget grundigt endog. Baseret på lokale iagttagelser og arkivstudier, takker Svend Aakjær for god vejledning.
  • Gudmund Schütte: Jeppe Aakjærs gravsten, s. 164-165. Aakjærs efter eget ønske "flade" gravsten med Aakjærs eget gravvers: Her standsed de glade Klange. Her sattes mit Livsens Maal. Det er Asken af usungne Sange, Der hviler i denne Skaal." Så smukt kan det udtrykkes.
  • Niels P. Bjerregaard: Lidt om Samfundets virke 1908-1933, s. 166-171. 25 års jubilæet. Se også herværende beskrivelse af stiftelsen af Samfundet og kampen for et museum, der bl.a. bygger på Bjerregaards 25 års erindringer.
  • Niels P. Bjerregaard: Indholdsfortegnelse til Skivebogen fra l. til 25. bind, s. 172-180. Alfabetisk ordnet efter forfatter. Desuden underinddelt efter lokalitet, Fjends og Salling Herred, Skive, Udenfor Skive, Salling og Fjends Herred - disse lokaliteter også underinddelt efter forfatter, alfabetisk. Indholdsfortegnelsen kan kaldes som pdf.
  • Niels P. Bjerregaard: Navneliste, s. 187-88  
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber