Historie  

   
Bind 22
Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.  
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
H. Zangenberg: Gammel byggeskik 1
Niels P. Bjerregaard: Jeppe Aakjær 37
N. Madsen Vorgod: Lidt mere om Peder Lydersen 54
Chr. N. Krogh: Hegnet 60
Gudmund Schütte og Niels P. Bjerregaard: Ommerboer 92
Christian Pedersen: Folkeminder fra Fjends herred 138
O.C. Iversen: Samfundets regnskab for 1929/30 144
Niels P. Bjerregaard: Navneliste 145
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber