Historie  

   
Bind 19
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Jeppe Aakjær er ophørt med at være formand for redaktionen, redaktør. Det kan man også se af årbogens indhold, hvor den nye redaktør, Gudmund Schütte markerer sig som redaktør med antallet af artikler.  
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
 • Gudmund Schütte: Fortale 1-4
 • Gudmund Schütte: Sallingsysselboer og Hardsysselboer 5-76. Med gode illustrationer af forskelle i klædedragt. Der mangler angivelse af ophavsmænd / -kvinder til flere illustrationer. Dog er der til illustration af mormonerne benyttet et maleri af den lokale maler Chr. Dalsgaard, s. 41-42. Det hedder om Dalsgaard: "En Mængde af hans ypperlige Tegninger af Sallingboer i Folkedragter er gengivne af Knud Søborg ..."
 • P. Severinsen: Salling præsters overgang til reformationen 76-89
 • J.C. Hansen: Jebjerg vedtægt og viide 90-103
 • Gudmund Schütte: Den sallingske aand Hackenmay eller hakkelsemanden 104-117
 • Gudmund Schütte: En minderune 118-122
 • Gudmund Schütte: Dåbsbækkenet i Lime kirke 123
 • Otto L. Sørensen: Den Hesselbergske Købmandsgård 124-140
 • Christian Pedersen: Folkeminder fra det nordøstlige Fjends Herred 141-150
 • O.C. Iversen: Samfundets regnskab for 1926-27 151
 • Niels P. Bjerregaard: Navneliste
   

Foreningsregnskaber