Historie  

   
I denne udgave af Aarbogen er redaktionsudvalget med Jeppe Aakjær som formand anført. Desuden bestyrelsens 7 medlemmer, med formand Bankdirektør V. Müller, Skive.
 
Bind 7
 • Gudmund Schütte, Salling Syssels Oldsaga, s. 1-59, 160. Schütte konstaterer her, at Sallingboernes navn findes på et romersk kort fra o. Kristi fødsel, og at navnet her var skrevet "Sabalingjer". Der gøres rede for Syssel, Herred ud fra det benyttede ptolemaiske kort. Kortets historiske oprindelse under kejser Augustus gennemgås, herefter kortet, hvor Schütte placerer forskellige folkestammer, også Sallingboerne, Sabalingjer. Derefter er der i artiklen et afsnit om gudedyrkelsen i Salling, der slutter af med Gudmund Schüttes og broderens forestillinger om overnaturlige væsener på Eskjær (morian). Et afsnit om bosættelsen i Salling og et om Limfjordsfolkenes Saga før Kristi Fødsel.
 • C. Klitgaard, Hexeri paa Fuur, s. 60-65.
 • Jeppe Aakjær, Fra Skive gamle Latinskole, s. 66-100.
 • Af J. J. Rinks Dagbog 1858, Fra Mønsted til Spøttrup, s. 101-116. Omtaler Nis Nissen, Spøttrup, se efterfølgende, s. 117-123.
 • Jeppe Aakjær, Nis Nissen, Spøttrup, s. 117-123.
 • Jeppe Aakjær, Fra Skive Raadhus, s. 124-130. Skives første rådhus skulle have "staaet paa Adelgade" og blev 24. november 1685 erklæret "meget brøstfældig", og "forleden Nat den 31. December nederfaldt bemeldte Raadhus paa Jorden ... ganske gruttet ...". Der blev af de nedfaldne rester opført et nyt, mindre rådhus i 1686, som stod indtil 1715, hvor det brændte "sammen med  50 andre Gaarde". I 1768 hed det i en indberetning, at man boede til leje, og at der atter i 1767 blev diskuteret opførelse af et nyt rådhus. "beliggende paa Byens Adelgade mod Torvet ..." Men "Byens Raad" måtte bo til leje indtil 1846, hvor "det nuværende Raadhus paa Torvet lige overfor det gamle Lejehus opførtes" i 1846.
 • J. Lind, Levende Planter som Fortidsminder, s. 131-136.
 • Marie Jespersen, Fra Rakkerens Tid, s. 137-141.
 • Jeppe Aakjær, Den hængte Tyv, s. 142-145.
 • Jeppe Aakjær, Hex i Forhør, s. 146-155.
 • Gudmund Schütte, Heltebogen anmeldes, s. 156.

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

 

 

 


   

Foreningsregnskaber