Historie  

   
I denne udgave af Aarbogen er kun redaktionsudvalget med Jeppe Aakjær som formand anført. Der er ikke navne på bestyrelsens medlemmer.
 
Bind 5
  • Jeppe Aakjær, Fra Bondens Trældomstid, s. 3-39.
  • S. Olesen-Husted, Den højere Bondeskole i Krejbjerg II, se 1909 Aarbogen, s. 41-84. Skolen indtil Berel Nørgaards død i 1862.
  • Jeppe Aakjær, Gamle Skivehus i det 17. Aarhundrede, s. 85-133. " ... denne lille By Skive vilde aldrig værre bleven til uden Skivehus ...", s. 133.
  • Vilh. Thomsen, Vor tyske Indkvartering, s. 135-164.
  • Jacob Lykke, Degnekaar i Stavnbaandstiden, s. 165-183.
  • Person- og Stedregister, s. 185-189.

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber