Historie  

   
Afholdte arrangementer 2024:
Afholdte arrangementer 2023:
Indvielse af nyrestaureret Skivehus
blev afholdt 29. april 2022 kl. 13-16. Foreningen bidrog med den historiske baggrundsorientering.

Generalforsamling afholdt 29. nov. 2022. Program.

 

Stubber Kloster foredrag 12. januar 2023 kl. 19, AOF Hjalmar Kjems Alle 4, 7800 Skive

Vor Frue Kirke 13. okt. 2022, kalkmalerierne
Foredrag den 7. marts 2022 kl. 19.00 Skive Museum, Havnevej 14, 7800 Skive ved tidl. lærer, leder af Spøttrup Lokalhistoriske arkiv, Ib Svenningsen.

Drengene på Livø

Pigerne på Sprogø

Foredrag den 7. april kl. 19.00 på museet på Havnevej 14, Skive ved historiker Carsten Egø Nielsen, Slagelse.
Arkitekt E. V. Lind, "Bygninger med sjæl" er aflyst / udsat til 27. august 2021.

Torsdag den 24. oktober 2019, kl. 19.00 på Skive Museum med indgang fra Havnevej 14C.

Foredrag af cand.mag. Hanne Sejersen om Johannes V. Jensens roman ”Kongens Fald”.

 
Tilmelding til Gunhild Olesen Møller, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., senest den 21. okt. Pris for deltagelse er 50 kr. for medlemmer af foreningen og 75 kr. for ikke-medlemmer.
Afholdes af Samfundet og SKM i fællesskab.

Romanen er en dramatisk og poetisk fortælling om magtkampe og skæbner på Kong Christian d. 2.s tid med hovedfiguren Mikkel Thøgersen som omdrejningspunkt. Det nærmest uovertrufne sprog er fuld af kreativ fortælleglæde, fremstillingen er genremæssigt mangfoldig, og indholdet på samme tid brutalt og stemningsmættet.
Johs. V. Jensens historiske roman Kongens Fald, udgivet 1900-01 har to hovedpersoner, den fiktive Mikkel Thøgersen og kong Christian 2., som hver på deres måde - og vel som repræsentanter for land og folk - symboliserer et fald og et forfald.
Maleriet med Carl Blochs nationalromantiske fremstilling af den hvileløse Christian 2. sammen med Mikkel Thøgersen i baggrunden har sit motiv fra Christian 2. i fangenskab på Sønderborg Slot 1531-49, hvor Mikkel Thøgersen var med som kongens tjener og medfange efter nedkæmpelsen af bondeoprøret under Skipper Clement. Bloch kunne dog ikke vide, at Johs. V. Jensen ville kalde Chr. 2.'s tjener Mikkel Thøgersen.
Efter Sønderborg levede Christian 2. i Kalundborg indtil sin død i 1559. Afsættelsen som konge og fangeskabet var den del af det menneskelige og nationale forfald, som Christian 2. i Johs. V. Jensens roman repræsenterer.
Christian 2. blev født i 1481 som søn af kong Hans. Han var regent i Danmark og Norge fra 1513-1523 og i Sverige fra 1520-1523. Som en konsekvens af Det Stockholmske Blodbad 8.-9. nov. 1520, hvor han henrettede 82 af sine adelige modstandere, tog han magten over Sverige. Men den hårdhændede måde,han fik magten på, gjorde også, at han senere i 1523 i Danmark blev afsat af sine adelige magthavere i Rigsrådet, som især hæftede sig ved det økonomiske og politiske tab, som aktionen havde skabt i forhold til Sverige.
Landsknægten, voldtægtsmanden og den fallerede teologistuderende Mikkel Thøgersen var bondesøn fra Himmerland, Johs. V. Jensens barndomsland. Mikkel fik som andre boglige bondesønner mulighed for at studere teologi i København i slutningen af 1400-tallet. Mikkel Thøgersen er præget af selvreflektion og tvivl på egen identitet. Det har han til fælles med kongen, hvis tvivl og mangel på beslutsomhed malende beskrives i romanen med den nat, hvor han bliver afsat og fortvivlet sejler frem og tilbage mellem Snoghøj og Middelfart – ude af stand til at bestemme, om han skal overbevise stænderforsamlingen om sine lederegenskaber med ord eller magt.
I et lidt længere nationalt perspektiv kan de i romanen beskrevne - og historiske - begivenheder omkring 1500 ses som begyndelsen til landets forfaldshistorie med perspektiv til tabet af Sønderjylland i 1864. Det er Johs. V. Jensens umiddelbare historiske erfaring.
Også på lidt længere sigt kan man historisk pege på, at Christian 2. var forud for sin tid i den sympati for bønder og byens borgerskab, som med reformationen i 1536 og enevælden i 1660 svækkede først kirkens, senere adelens magt.

Onsdag d. 27. marts 2019 på Skive Bibliotek,

Multirummet, kl. 19-22

Sammen med SKM
har vi et arrangement med fokus på
 

Johannes V. Jensen

Jeppe Aakjær

 
To eksperter i de to lokale digteres forfatterskab giver deres bud på, hvordan vi med deres værker i hånden måske kan få indsigt i:

Dagligdag og samværsformer, traditioner og tankegange, mentaliteten i Fjends, Salling og Himmerland i tiden omkring det moderne gennembrud.

Johannes V. Jensens Himmerlandshistorier

Jeppe Aakjærs Bondens Søn, Af gammel Jehannes hans Bivelshistaarri, Arbejdets Glæde, Vadmelsfolk

Fortolket og præsenteret af

Lektor emeritus Per Dahl, Aarhus Universitet, er mag. art. i nordisk litteratur og har siden sin embedseksamen været ansat ved Aarhus Universitet i litteraturhistorie. Har udgivelser over et bredt felt i dansk litteraturhistorie.
Har sammen med andre været medudgiver af Johannes V. Jensen, Himmerlandshistorier, bind, 1-2, 2018 og af Johannes V. Jensen, Samlede Digte, bind 1-2, 2006.
Per Dahl og Aa. Jørgensen har desuden medvirket ved tilrettelægningen af dele af Johs. V. Jensen Museets udstilling i Farsø.
I bind 2 om Himmerlandshistorier, efterordet har Per Dahl en samlet perspektivering af Himmerlandshistorier
Knud Peder Jensen er uddannet historiker på Aarhus Universitet.
Speciale i og forkærlighed for Jeppe Aakjær.
Tidligere lærer på Askov Højskole.
Flyttede 1998 til Fur, hvor bogen ”Jeppe Aakjær – et moderne livs fortælling” blev skrevet.
Knud Peder Jensen præsenterer sig selv og sine aktiviteter på Fur på FuFo.
Pris for deltagelse: 50 kr. pr. person for medlemmer, 100 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding til Johan Nielsen på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller SMS på 61 37 34 97. Tilmelding senest 20. marts.

Foreningen og SKM har søndag d. 28. okt. 2018 fra kl. 15 et lille søndagsarrangement omkring Gl. Skivehus.

Arrangementet afholdes med venlig deltagelse fra Hotel Skivehus.

Med beslutningen i Skive Byråd omkring resterne af det historiske Gl. Skivehus skulle der nu være begrundet håb om, at borgkælderen fra begyndelsen af 1400-tallet, Parshergs bindingsværksbygning fra 1719 og Palæbygningen fra 1866, 1893-95 fortsat og i restaureret form kan stå som byens fremmeste vartegn.

Dagens program, Fra Skivegård til Skivehus

1. Den historiske baggrund. Johan Nielsen

2. Bindingsværkslængen, Verner Parsbergs bidrag til Skivehus. Johan Nielsen

3. Palæbygningen, v. hotelchef Lisbeth thor Straten.

Der serveres kaffe og brød på hotellet.

Pris 100 kr.

 
 
 
   

Foreningsregnskaber