Historie  

   
Bind 46
 
Gudmund Schütte: Niels P. Bjerregaard 1880-1955 5
Otto L. Sørensen: Niels P. Bjerregaard’s forfatterskab 13
Otto L. Sørensen: Fra Provisorietiden og Gendarmernes dage på Skive-egnen 19
Ejnar Poulsen: Lidt degnehistorie fra Hjerk-Harre 33
Gudmund Schütte: Dansk forhistorie 51
Chr. Wammen: Genboerne, en skildring fra Bostrup hede 62
Anders Kjellerup: Fra det gamle Kjærgaardsholm 90
Peter Schou: Et byrådsvalg i Skive før århundredskiftet 103
Gudmund Schütte: Jysk og østdanske helligdomme for dyredyrkelse 114
C. Klitgaard: Et gravøl i Salling 122
Navneliste 125
 
 
 
   

Foreningsregnskaber