Historie  

   
Bind 20
 
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er redaktør.  
Oplysninger om de historiske bestyrelser kan kaldes i denne oversigt.
 
Aug. F. Schmidt: Sagn om Højslev kirke, s. 1-13. Folkeminder, hvor der henvises til Evald Tang Kristensen m. fl.
Jeppe Aakjær: Brændevin, s. 14-42.
Gudmund Schütte: Færdselsskel på langs af Jylland, s. 43-85.
Niels P. Bjerregaard: Skive gamle kirke, s. 86-106. Især kalkmalerierne.
Chr. N. Krogh: Hegnet, s. 107-121.
Chr. N. Krogh: Albert Andersen Skeels gavebrev, s. 121-128.
Knud Thøgersen: Fra Grinderslev sogn, s. 129-136. Nogle eksistenser i midten af 1800-tallet.
Christian Pedersen: Folkeminder fra det nordøstlige Fjends Herred, s. 137-145.
Kai Uldall: Granitkorset ved Astrup, s. 146-156.
O.C. Iversen: Samfundets regnskab 1927/28, s. 157
Niels P. Bjerregaard: Navneliste
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber