Historie  

   
I den 3. udgave af Historisk Aarbog 1911 er Jeppe Aakjær nu blevet formand for redaktionsudvalget. Han afløser J. P. Neerup, Skive Folkeblads redaktør, der her ses udtrådt af bestyrelsen.
Det fremgår af Aarbogen ydermere, at Borgmester Haastrup er blevet formand for Samfundet. Han afløste så A. Th. Dorf, der i 1911 som et resultat af økonomiske problemer på Krabbesholm Højskole forlod posten som forstander og rejste tilbage til USA som præst i en dansk menighed i Chicago (pdf-fil). I 1939 var A. Th. Dorf en af hovedtalerne ved årets Rebildfest.

Bind 3

 • Kr. Balling, Smaatræk fra en sallingsk Landsby, Ane Gjedde og Per Svensk, s. 3-23. 
 • Chr. Heilskov, Indskrifter fra Kirkerne, s. 24-34.
 • Jeppe Aakjær, En ordentlig Lining, s. 35-38.
 • Jeppe Aakjær, Da Daugbjærg brændte, s. 39-48.
 • N. Olesen-Husted, Fra Amtsraadenes første Dage, s. 49-60. Fra Kommunalloven af 13. August 1841 om Sogneforstanderskab og Amtsraad.
 • Jeppe Aakjær, En værre Præst, s. 61-97.
 • Jeppe Aakjær, Kirke og Herremand, s. 98-102.
 • Jeppe Aakjær, To Høje, s. 103-109.
 • Jeppe Aakjær, St. St. Blicher og Skive Apotek, s. 110-114.
 • Person- og Stedregister, s. 115-128.
 • Medlemsfortegnelse og Bestyrelsen, s. 131-135. 

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Foreningsregnskaber