Historie  

   
Der opdateres og justeres løbende, historien ændrer sig konstant.
Der er benyttet en lang række af primære kilder og fremstillinger. Her skal blot nævnes nogle få, først og fremmest de digitale. 
Helt centralt står
Der er så vidt muligt indlagt henvisninger til de lokale kulturhistoriske museer. Egnens største museum er Museum Salling
Arkivsøgningsmulighederne har skiftet noget gennem tidernes løb. Man kan søge bredt under Skive Byarkiv, desværre dog kun med mulighed for direkte adgang til foto og billedmateriale.
I mangel af bedre indsættes her søgefacilitet til Viborg Lokalhistorisk Arkiv.
Til de øvrige kulturhistoriske museer, vil der i videst mulig og realistisk omfang blive indlagt henvisninger til, hvordan man finder til hjemmesiden analoge stofområder på museerne.
I øjeblikket er der  under Museum Salling 45384 museumsgenstande, der kan sammenfattes under 2050 museumssager, d.v.s. "læg eller en mapper, der samler oplysninger, som sagligt set hører sammen".
 
De fleste, skønsmæssigt mellem ½ og 2/3 af museumssagerne, hører under arkæologi, grønlandssamlingen, Jungs samling, genstande fra Lapland hører under etnografi, 4 museumssager, fra middelalder og nyere tid er der især en samling af mønter, de ældste Erik Menved, Kristoffer 2., 1286-1332, et par mønster fra Kristoffer af Bayern, Erik af Pommern, kong Hans, Frederik 1., 1380-1533, og  nogle udenlandske mønter, herunder islandske og grønlandske, nogle få danske Mark mønter fra 15-1600-tallet, skillingsmønter fra 1700-tallet, en pæn stor samling af danske mønter fra 1800-tallet og en anseelig mængde danske mønter fra 1900-tallet.
Desværre kommer nyere tid med denne opdeling så til at omfatte alt fra reformationen 1536 indtil i dag. Der er her 752 museumssamlinger i alt. Resten er arkæologi og middelalder.
Det kan konstateres, at det er overordentlig begrænset, hvad der findes tilbage fra middelalderen.
Samt at tiden efter 1848 er væsentligtst repræsenteret med museumssager, når de arkæologiske fraregnes. Her igen er det 1900-tallet, der dominerer, hvilket ikke er forbavsende, tidens tand og alle tings forgængelighed taget i betragtning.
  1. Arkæologi. Så vidt det kan konstateres, udgør arkæologi hovedparten af de 2050 museumssager under Museum Salling / MUSE®UM.
  2. Middelalder. 20 museumssager. Mønstsamlingen, egetræspæle fra Gl. Skivehus, forskellige bebyggelsesfund.
  3. Fra 1536 til enevælde, efterreformatorisk tid. 15 museumssager, f. eks byens segl fra 1579, blyplombe fra 1500-tallet, fiskeform af ler, kårder fra 1661, kimehammer fra Gammelstrup Kirke, benstumper, beslag, dørhåndtag låse m.v.
  4. Enevælde 1660-1848. 8 museumssager, f. eks. fragment af tørklæde, byrester fra 1700-tallet, fundet v. udgravning af Shell-tankstationen, der eksisterede 1962-2011, 
  5. Industritid 1849-1913. 60 museumssager, bl.a. et skæppemål.
  6. 1. verdenskrig og mellemkrigstid 1914-1939. 37 museumssager, herunder petroleumsdunk, vaskevugge, strygejern.
  7. 2. verdenskrig 1940-1945. Stort set intet ud over lidt o. flygtninge i den umiddelbare efterkrigstid. Her kan man benytte museet "De 5 år".
  8. Efterkrigstiden. 93 museumssager.
  
Der er lagt hovedvægt på historien i Skive, Salling, Fjends og på Mors
Den generelle danmarkshistorie er medtaget i det omfang, det er skønnet nødvendigt for forståelsen og perspektivet. 

 
   

Foreningsregnskaber