Arrangementer  

Indvielse af nyrestaureret Skivehus
blev afholdt 29. april 2022 kl. 13-16. Foreningen bidrog med den historiske baggrundsorientering.
Arrangementer 2023:

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Der kan stadig købes årgange af Skivebogen på Byarkivet. Prisen for ældre årgange er 75 kr. + evt. porto, de nyere eller nyeste siden 1999 for 120 kr. + porto. 
Byarkivet kan modtage penge og afregne med Historisk Samfund.
Man kan også betale direkte til foreningen med brug af mobil pay: 42 23 64.
Flg. årgange er på lager: 1930-31, 1947-46, 1951, 1954, 1956, 1972-74, 1978-87, 1991-2007, 2010-22.