Arrangementer  

Indvielse af nyrestaureret Skivehus
blev afholdt 29. april 2022 kl. 13-16. Foreningen bidrog med den historiske baggrundsorientering.
Arrangementer 2023:
  • Spøttrup Borg.
  • Skivehus, kongsgård og by.
  • Marienlyst.
  • Sallings herregårde.
  • Thise Mejeri. 

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   

Om Salling finder man i Diplomataricum Danicum

1401. 30. marts sprog: latin, emne: skøde Jens Lykke, ridder, skøder alt sit gods i Slet herred og i Himmersyssel til Peder Nielsen af Ågård, ridder ...er beliggende, i sognene Næsborg, Skarp Salling, Løgsted, Vindblæs og Kornum, endvidere mit gods, ...

1401. 30. marts sprog: latin, emne: skøde Jens Lykke, ridder, skøder alt sit gods i Slet herred og i Himmersyssel til Peder Nielsen af Ågård, ridder ..., alt og eet i sognene Næsborg og Skarp Salling, ydermere mit gods, alt og eet, i Slet herred og hv...

1401. 31. marts – Slet herredsting sprog: latin Tingsvidne af Slet herredsting, at Jens Lykke, ridder, har skødet alt sit gods i Slet herred og i Himmersyssel til hr. Peder Nielsen af Ågård, ridder ...geledes sit gods, alt og eet, i sognene Næsborg, Skarp Salling, Løgsted, Vindblæs og Kornum, endvid...

1404. 13. januar sprog: latin, emne: pant, Jens Brandsen af Ulstrup, væbner, pantsætter alt sit gods i Jylland til hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, ridder, for 30 mark sølv ...d Peter Hase, Niels Thodersen, Hvas fra Salling, Jens Mikkelsen fra Bosholm, Jens Thorsen, Peter ...

1404. 2. maj sprog: latin Jens Brandsen erkender at have afstået to breve vedrørende sit arve- og pantegods til ridderen hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg ... gode mænd Peder Hase, Nisse Thodersen, Hvas til Salling, Jens Mikkelsen til Bosholm, Jens Th...

1404. 11. maj sprog: gammeldansk, emne: pant, Peder Hase pantsætter sit gods i Ramsing sogn i Salling til Niels Hvas for en gæld på 40 lødige mark ...gængse sølvpenge, for hvilke jeg sætter ham mit gods i Salling i Ramsing sogn i pant, nemlig Andrup...

1406. 23. marts – Viborg sprog: gammeldansk, emne: skøde Peder Høg af Tandrup stadfæster det skøde, som hans far, hr. Bo Høg, havde givet kong Valdemar på den faste gård Ørum i Thy, og afhænder gården til kong Erik og dronning Margrete ..., Stig Munk og Niels Krabbe af Nissum i Salling, væbnere, ladet deres segl blive hængt under dette ...

1411. 4. marts – Dueholm Jens Jakobsen skænker Dueholm kloster en gård i Sønder Lyby i Salling til frelse for sin afdøde hustru, Inger Mikkelsdatters sjæl ...hed har skænket en gård i Sønder Lyby i Salling med alle dens tilliggender uden undtagelser, som en...

1418. 31. maj – Salling herredsting sprog: gammeldansk Tingsvidne af Salling herredsting om, at Niels Pedersen er ærværdig, forstandig og fribåren ...Anders Bonde af Fåborg, Ander Jensen af Salling, Jens Algudsen af Allested, Finn Saksen af Hørup, N... ...e, at vi og flere gode mænd, der var på Salling herredsting 1418 år efter Vor Herres fødselsår den ...

1420. 18. maj – Firenze sprog: latin Præsten Niels Jensen fra Viborg stift får sognekirken i Tøndering og provstiet i Salling syssel

1424. 1. juni sprog: gammeldansk Else (Nielsdatter) Glob af Todbøl, hr. Jens (Eriksen) Skrams hustru, skøder Dueholm Kloster alt sit gods i Sæby sogn i Salling, som hun har arvet efter sin moder, og stadfæster sit ældre gavebrev på en gård i Alsted, mod at der opføres et alter i klosterkirken, hvor der to gange om ugen skal holdes messe

1432. – [Fjends herredsting eller Salling sysselting?] sprog: ældre nydansk Et tingsvidne om Skallegård i Østerris

1441 sprog: ældre nydansk Jens Lauridsen (Bagge til Ulstrup) skøder en gård i Redsted til Vestervig kloster 1449 sprog: ældre nydansk Jens Thomsen (Seefeld) af Dalsgård skøder en gård i Skarp Salling til Viborg Sankt Hans kloster ...en af Dalsgårds skøde på en gård i Slet herred i Skarp Salling by.

1449.

1450. sprog: ældre nydansk Mikkel Jakobsen forpligter sig til ikke at afhænde Fårtoftgård til andre end provsten i Vestervig