Med den overordnede struktur, som Museum Salling har, skal man finde de forskellige museumsafdelingers støtte- / venneforeninger under de fagspecifikke museer. 

Museer

Støtte-, venneforeninger

Museum Salling

 

Arkæologi

Skiveegnens Arkæologiforening

Kulturhistorisk museum

Skives Kulturhistoriske Museumsforening

Kunstmuseum

Skive Kunstforening

Fur Fossiler

Gammel Havn

Museumsgården Det Lille Land

Fur Lokalarkiv

 Fursund Turistinformation

Skive Byarkiv

Historisk Samfund for Skive og Omegn,

udgiver Skivebogen  

Sallingsund Lokalarkiv

Sallingsund Lokalhistoriske Forening

Spøttrup Middelalderborg

Spøttrup Lokalarkiv

Spøttrup Lokalhistoriske Forening

Glyngøre Kulturstation 

 

Sundsøre Lokalarkiv

 
Uden for Museum Saling 

 

 

Sallingsund & Omegns Museum

 

Morslands Historiske Museum

 

Limfjordsmuseernes Samvirke

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Foreningsregnskaber