Arrangementer  

i Historisk Samfund for Skive og Omegn onsdag d. 29. nov. 2023 kl. 19-21 på Skive Museum, Mødelokalet, Havnevej 14, Skive.
Se referat.
Arrangementer 2024:
 

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Jeppe Aakjær er formand for redaktionen, redaktør.
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
Bind 16
 • Gudmund Schütte: Eskjærs mytologi, s. 1-16. Sagn og myter, folkeminder, som ikke specifikt er tilknyttet Eskjær. "Jeg har prøvet at samle, hvad der findes overleveret af Sagn, dels hos Evald Tang Kristensen, dels i min egen Omgangskreds." Ud over Evald Tang Kristensen finder man også som på samme tid en meget skrivende forfatter, Aug. F. Schmidt, der har adskillige bidrag til Skivebogen, bl.a. 1924. Aug. F. Schmidt er i faglige tidsskrifter, bl. a. Historisk Tidsskrift blevet kritiseret ganske alvorligt for sjusk og manglende faglighed. Desværre helt berettiget.
 • Gudmund Schütte: Vætter og Spøgelser fra Astrup og omegn, s. 17-27. Også her er der tale om folkemindestof.
 • Gudmund Schütte: Spøgeri på Taarupgaard, s. 28-33. Folkesagn om "Fru Anne Katrine Friis", se Jeppe Aakjær, Fra Taarupgaard, s. 74-108.
 • Jeppe Aakjær: Jebjærg Præster, s. 34-48. En korrektur til den i kirken ophængte præsterække "fra 1742, (der er) ... i den syndigste Forvirring."
 • Aug. F. Schmidt: Sagn og tro knyttet til stene i Viborg amt, s.  49-73. En præsentation af lokale folkeminder.
 • Jeppe Aakjær: Fra Taarupgaard, s. 74-102. Fyldig historisk redegørelse for Taarupgaard.
 • Svend Aakjær: Om ordene smør og vogn i danske stednavne, s. 103-119. Kommenterer både de antikke, historiske skribenter, Tacitus og Livius, samt også Gudmund Schütte. Se også denne hjemmesides fortegnelse over stednavne. Med ekskurs til andre stednavne i resten af Danmark.
 • Jeppe Aakjær: Skive marked,  s. 120-150. Med brug af almanakker, "den ældste danske er fra 1570 ..." samt et par fine malerier af Hans Smidth, og brug af tidligere artikler i Skivebogen tegnes et ret omfattende billede af lokale og omkringliggende markeder.
 • Jeppe Aakjær: Vridsted kirkes brand 151-155. En mystisk brand i den gamle hedeby. Regnskabet for Historisk Samfund 1923/24, s. 156
 • Jeppe Aakjær: Navneliste, s. 157
 • Jeppe Aakjær: Anmærkninger og rettelser, s. 160

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Smidth: