Arrangementer  

i Historisk Samfund for Skive og Omegn onsdag d. 29. nov. 2023 kl. 19-21 på Skive Museum, Mødelokalet, Havnevej 14, Skive.
Se referat.
Arrangementer 2024:
 

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Fremvisning af Skivehus og Annexet
Lørdag 19. august kl. 14-18, med historisk og arkæologisk baggrundsorientering. Arkitektoniske restaureringsperspektiver.
  • En historisk del, der omfatter tiden fra det første skriftlige vidnesbyrd om Skivegård 1231 i Kong Valdemars Jordebog, det bygningshistoriske, som kendes godt fra 1600-tallet, illustrativt med Resens Atlas siden 1677. Og med særligt fokus på Annexets bygningshistorie på sydfløjen, de bygningsmæssige forudsætninger med udflytningen til Ny Skivehus 1792-94, den bygningshistoriske betydning.
  • En arkæologisk del - hvad er undersøgt, hvad skal evt. undersøges.
  • En restaurerings del - restaureringen af østfløjen, planer og problemer ved den tilbageblevne del af sydfløjen, Annexet.  
 
Tilmelding til rundvisning, historisk, arkæologisk og arkitektonisk orientering - angiv her, om der også ønskes kaffe og orientering i Palæbygningen, senest 12. august:
 
 
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
 
eller
 
sms til 61373497
 
 
Historisk Samfund for Skive og Omegn og Skive Kulturhistoriske Museumsforening.