Arrangementer  

i Historisk Samfund for Skive og Omegn onsdag d. 29. nov. 2023 kl. 19-21 på Skive Museum, Mødelokalet, Havnevej 14, Skive.
Se referat.
Arrangementer 2024:
 

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Henning Just Skipper var en af egnens næsten 50 møbelfabrikanter Møbelfabrikanten Svend Skipper, hvis bamsestol Obama sad i under et besøg i Kulturcenter Skive.
Turi Thomsen Stadig muligt at skaffe viden om Gl. Skivehus De arkæologiske spor efter Skives ældste historie finder man i området under Skivehus. Der er stadig mere at komme efter.
Helge Scheuer Nielsen Biblioteket som varmestue for udsatte børn og unge  
Poul Riis Jensen Stednavne beretter om Sallings forhistorie Se også Viborg Amts Stednavne, Stednavneudvalget, København 1948. 
Kjeld Kristensen Carl Hansen-stenen og Aakjærs lærkesind  
Merete Just Spor efter et af de mange bryghuse i Salling Hancock og de andre lokale bryggerier.
Anders Villadsen To gange galede dem røde hane hos fæstebonden  
  • Johan Nielsen
  • Per T. Mouritsen
Formands- og kassererberetninger for Historisk Samfund