Arrangementer  

i Historisk Samfund for Skive og Omegn onsdag d. 29. nov. 2023 kl. 19-21 på Skive Museum, Mødelokalet, Havnevej 14, Skive.
Se referat.
Arrangementer 2024:
 

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Bind 21
 
Oplysninger om de historiske bestyrelser kan kaldes i denne oversigt.
 
August F. Schmidt: Sagn om Davbjærg Daas 1
Chr. Heilskov: ”Margrethevolden” ved Rosgaarde i Mønsted sogn 33
Ejnar Poulsen: Lidt Degnehistorie fra Oddense-Otting 40
Jens Clausen: En skrap Foged 49 Hans Kjær: En bronzealderhøj i Salling 57
A.D. Dalsgaard: Christen Dalsgaard 77. Se også Skive malerne Christen Dalsgaard og Hans Smidth
Otto L. Sørensen: Skive-Generalen 100
Gudmund Schütte: Himmerboer (heri Elna Mygdal: Folkedragt) 110
O.C. Iversen: Samfundets regnskab for 1928/29 179
Niels P. Bjerregaard: Navneliste 180  
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.