Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Bind 102 
Redaktører: Rud Kjems og Niels Mortensen
Bestyrelsen: Formand Poul Tolstrup, kasserer Per Toft Mouritzen, Jens Eskildsen, Henrik Forman, Bodil Hansen, Rud Kjems, Birger Schütte
  • Rud Kjems, Da skibonitterne fik rent drikkevand, s. 5
  • Bodil Hansen, Landsarkivets evakuering fra Viborg til Ørslev Kloster i 1944, s. 30.
  • Willy Vestergaard Christensen, Da tyskerne var her. Erindringsglimt fra en barndom i Skive under besættelsen, s. 56.
  • Inger Kjær Kristensen, Træk af arkæologiens historie på Skiveegnen, s. 65.
  • Mogens Møller Jensen, Willestrupkisten, s. 78.
  • Poul Tolstrup, Skive i begyndelsen af 1700-tallet ifølge digterpræsten Chr. Lassen Tychonius, s. 92.
  • Poul Tolstrup, Historisk Samfund for Skive og Omegn 2010-2011.

 

 

 
 
 
   

Arrangementer