Udskriv
Jeppe Aakjær har som bidragyder til Aarbogen, der af ham som redaktør blev omdøbt til Skivebogen, stået for en lang række lokalhistoriske artikler, som vægtigt supplerer hans bibliografi, eller her bibliografien i en katagori inddelt version.
Tematisk m.v. inddelt oversigt over Jeppe Aakjærs artikler i Aarbogen og Skivebogen. Denne oversigt har også fyldige referater af artiklerne. Samt en vurdering af Jeppe Aakjær som historiker.
Indholdsoversigt Aarbogen og Skivebogen, alfabetisk. Hvor Å er med dobbelt Aa som i Aakjær, regnes det som A.
Artikelforfattere Artikel link til forfattere
Aakjær Jeppe Oversigt over Jeppe Aakjærs artikler
Andersen Esper Skivebogen 1925
Bregendahl-Aakjær Svend Aarbog 1914 Skivebogen 1919 Skivebogen 1920 Skivebogen 1921
Balling Kr. Aarbog 1911 Skivebogen 1916
Balling Laust Skivebogen 1990
Bang Thomas B. Skivebogen 1917
Beck Vilh. P. Skivebogen 1965 Skivebogen 1967 Skivebogen 1968 Skivebogen 1970 Skivebogen 1971 Skivebogen 1972
Bjerre Solvejg Skivebogen 1966
Bjerregaard Niels P.
Brandt M.
Bøgelev, N.C.  Bøgelev, N.C. & Gudmund Schütte Skivebogen 1939 1942 1943
Dath Søren S. Skivebogen 1917
Christensen Chr. Skivebogen 1918
Christensen Else Skivebogen 1923 Skivebogen 1943
Christensen I. C. Skivebogen 1941
Christensen Vagn Krogh Skivebogen 2012 Skivebogen 2013
Christensen Willy Vestergaard Skivebogen 2009 Skivebogen 2010 Skivebogen 2011
Clausen Jens Skivebogen 1921 Skivebogen 1922
Dorf A. Th. Aarbog 1909
Emtkjær Bodil Skivebogen 2019
Hejlskov Chr. Aarbog 1911
 
Jensen Isak Aarbog 1909 Aarbog 1910
Jensen Chresten Aarbog 1912
Jespersen Marie Aarbog 1914
Kristensen H. P. Aarbog 1909 Aarbog 1914
Lybye Søren Aarbog 1910
Lykke Jakob Aarbog 1910 Aarbog 1912 Aarbog 1913
   
Olesen-Husted N.
   
Schütte Gudmund. Dør 1958, nok Samfundets mest produktive skribent, næsten årlige artikler 1915-58, posthumt 1964. Mindeord v. Otto L. Sørensen i Skivebogen 1958, s. 117-18.
Aarbog 1915 Skivebogen 1921 1924 1925 1927 1928 1929 1930 1931 1933 1934 1936 1937 1938 1939 1940 1942 1943 1944 1945 1946 1950 1951 1954 1955 1956 1957 1958 1964
   
Thomsen Vilhelm
   
   
   
   
   
 
Aarbog 1909
Aarbog 1910
Aarbog 1911
Aarbog 1912
Aarbog 1913
Aarbog 1914
Aarbog 1915
Skivebogen 1916
Skivebogen 1917
Skivebogen 1918
Skivebogen 1919
Skivebogen 1920
Skivebogen 1921
Skivebogen 1922
Skivebogen 1923
Skivebogen 1924
Skivebogen 1925
Skivebogen 1926
Skivebogen 1927
Skivebogen 1928
Skivebogen 1929
Skivebogen 1930
Skivebogen 1931

Skivebogen 1932

Skivebogen 1933
Lærer Strandgaards Kort, Nationalmusæet Sallings Via Appia. Museklik for forstørrelse.
Skivebogen 1934
Skivebogen 1935

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kirkeordinansen-14-juni-1539/

C. N. Kroghs artikel mangler i den historiske redegørelse for tiden før 1814 skoleloven CHristian d. 3.'s Kirkeordinans 1537 / 1539: Der er "Guds Ordinans", den rette forkyndelse, der er overordentlig vigtig med reformationen. Og så er der "Kongens Ordinans". I denne præsenteres ordinansens seks hovedpunkter: læren, ceremonier og ydre kirketjeneste, skolerne, fattigkassen, superintendenter (som biskopper blev kaldt umiddelbart efter reformationen for at markere et brud med den katolske kirke) og deres provster og endeligt påbudte samt forbudte bøger. Endeligt følger selve lovteksten, der dog ikke konsekvent forholder sig til de seks hovedpunkter. Vigtig i denne sammenhæng er Ordinansens punkt om skolerne. Ordinansen findes i en udmærket omskrivning til et i dag forståeligt dansk.
Skivebogen 1936
Skivebogen 1937
 
Skivebogen 1938
Skivebogen 1939
Skivebogen 1940
Skivebogen 1941
Skivebogen 1942
Skivebogen 1943
Skivebogen 1944
Skivebogen 1945
Balling Kirkes alter - Altertavlen med den gamle Alterbordforside, forneden. - I Midten det store Billedfelt og to Storvinger. - Øverst det lille Billedfelt og to Smaavinger.
Skivebogen 1946
Skivebogen 1947
Skivebogen 1948
Skivebogen 1949
Skivebogen 1950
Skivebogen 1951
Skivebogen 1952
Skivebogen 1953
Udkom ikke.
Skivebogen 1954
Skivebogen 1955
Skivebogen 1956
Skivebogen 1957
Skivebogen 1958
Skivebogen 1959

Græsmøller måtte kun male om vinteren, og det var forbudt at opstemme vandet i sommertiden.
Vindmøller i Spøttrup Kommune:
I Spøttrup Kommune er der i
Lihme Sogn 1. Kås melmølle 1. I 1751 er der en stubmølle. Selve møllehuset blev nedrevet omkring 1920. 2. Kås mølle 2: Omkring 1870 flyttedes møllen. Møllen er nedlagt omkring 1936. 3. Sandhus mølle er bygget i 1881. Møllen er nedlagt før 1918. 4. Vadum Vejrmølle - oprindeligt har der været tale om en vandmølle hvis mølleskyld ophører I 1570. Først I 1774 synes der atter at være mølle i Vadum. I 1840 nægtes udvidelse af Vadum mølle. 5. Vester Hærup gårdmølle - havde en gårdmølle omkring 1890.
I Rødding Sogn 6. Spøttrup mølle. Møllen var en hollændermølle med jordomgang, hvis opgave var at tørlægge Spøttrup sø. 7. Bavnehøj mølle er en hollandsk Mølle med jordomgang. Møllen brændte i 1918 da man forsøgte at omstille den til elektricitetsproduktion. 8. Nederbyens mølle er en hollandsk mølle med jordomgang. Møllen blev først nedrevet omkring 1950. 9. Nymølle vindmølle. På det tidlige billede (omk. 1900) af Nymølle teglværk ses mod nord en hollændermølle.
Krejbjerg sogn 10 . Krejbjerg mølle eksisterede I 1861 men ikke i 1917.
Oddense sogn. 11. Ramsinggård gårdmølle er en hollændermølle med jordomgang. Møllen blev nedlagt ca. 1920.
Balling sogn 13. Nr. Balling mølle, 14. Balling Mølle, 1878 - 1938. 15. Vrå mølle 1881 – omk. 1916. 16. Smedegårds mølle.
Hvidbjerg sogn 17. Hvidbjerg mølle var bygget før 1800 og blev nedlagt o. 1953. 18. Rettrup mølle eksisterede ikke efter 1917.
Håsum sogn 19. Kjærgårdsholm Væhrmølle, 1700 ? - 1828. Eksisterede ikke i 1917.
Vejby Sogn. Vejby mølle: Møllen var en lille hollandsk gårdmølle, der malede korn for gårde i Vejby og omegn.
Lem sogn 20. Lem mølle var en spånklædt ottekantet hollændermølle med galleri. Bustrup hovedgård. 21. Nørre Lem Mølle udstykkes d. 26.10.1886. 22. Brunsgård mølle, gårdmølle i 1861. 23. Sønder Lem mølle 1881 – 1916. Stadil mølle var ruin omkring 1915. På Geodætisk kort 1861 er møllen afsat.
Sandhus mølle, Ålbækvej 31, tæt ve Kås sø. 1881 - ca. 1918
 
Vandmøller i Spøttrup Kommune:
1. Balling melmølles vand "kommer fra Balling ofver Mølle ellers findes ved øde Møller". 2. Balling Overmølle omtales første gang i 1545, nedlægges i 1950. I 1965 brænder udbygningerne, mølledammen tømmes og drænes. 3 . Neder - møllen. Omtales første gang i 1393. Nedlægges i 1950.
Volling sogn: 4. Refsgaard Mølle og turbine Efter beskrivelse af møllen af Peder Reffsgård og Svend Aakjær skulle møllen være omtalt for første gang i 1349 som en skvatmølle. Senere udskiftedes denne med et overfaldshjul. Denne kørte indtil 1912, hvor den blev erstatttet af en turbine, der fungerede til 1962. Såvel turbine som mølledam fandtes 2000. Hvidbjerg sogn: 5. Krarup Mølle. Nævnes første gang 1613, møllen nedlægges. 1970.
Ramsing sogn: 6. Bustrup vandmølle. Nævnt første gang 1451. 1900: Møllen nedlægges.
Lem sogn: 7. Hostrup vandmølle: Nævnes 1. gang 1524.
Lihme sogn: 8. Ålbæk eller Sand Mølle : 1664: Nævnt første gang. Der har bl.a. været en skvatmølle.
9 . Kås mølle: Matriklen 1688: En skvat mølle nesten øde.
10. Vadum Mølle: 1463 mølle med alle rettigheder.
Rødding sogn: 11. Nymølle: Møllen bestod af et underfaldshjul med 1 kværn. 1508.
Oddense: 12. Frammerslev mølle: 1570: Nævnes i Lensregnskaberne. 1610: Øde.
 
Skivebogen 1960
Skivebogen 1961

Skivebogen 1962

Skivebogen 1963
Skivebogen 1964
Skivebogen 1965
Skivebogen 1966
Skivebogen 1967
Skivebogen 1968
Skivebogen 1969
Skivebogen 1970
Skivebogen 1971
Skivebogen 1972
Skivebogen 1973
Skivebogen 1974
Skivebogen 1975

Skivebogen 1976

Skivebogen 1977
Skivebogen 1978
Skivebogen 1979
Skivebogen 1980
Skivebogen 1981
Skivebogen 1982
Skivebogen 1983
Mangler genemsyn, rekonstrueret.
Marie Bregendahl, 1867-1940. 5-8.
Bregendahl, Marie:Decemberbilleder. Dansk Folkeoplysning III årgang 1929-1930. 33-38.
Elve spørgsmål til Marie Bregendahl og hendes svar.39-44.
En fremragende dansk bonde P.Odgaard. Trykt i Månedsmagasinet april 1910.
1983, 17-24.
Gamle minder fra Iglsø skole. Trykt i Skive Folkeblad 5.april 1939.
1983, 9-15.
Sidelys over et dansk forfatterskab. Politiken, 11.marts 1939.
1983, 25-32.
Damsgaard, Nina:
Christen Dalsgaards altermalerier.
1983, 69-88.
Kristiansen, Annelise:
Revideret register for Skivebogen fra 1909 til 1982.
1983, 93-117.
Revideret register over Skivebogen fra 1909 til 1982.
Udarbejdet af Annelise Kristensen.
1983, 93-117.
Peder Lydersen af Hvidbjerg Holmgård.
1983, 45-68.
Steen Sørensen, Elsa:
Øget interesse for en 75-årig. [Historisk samfund for Skive og omegn]
1983, 89-92.
En fremragende dansk bonde P.Odgaard. Trykt i Månedsmagasinet april 1910.
1983, 17-24.
Gamle minder fra Iglsø skole. Trykt i Skive Folkeblad 5.april 1939.
1983, 9-15.
Sidelys over et dansk forfatterskab. Politiken, 11.marts 1939.
1983, 25-32.
Damsgaard, Nina:
Christen Dalsgaards altermalerier.
1983, 69-88.
Kristiansen, Annelise:
Revideret register for Skivebogen fra 1909 til 1982.
1983, 93-117.
Peder Lydersen af Hvidbjerg Holmgård.
1983, 45-68.
 
Skivebogen 1984
Skivebogen 1985
Skivebogen 1986
Skivebogen 1987
Skivebogen 1988
Skivebogen 1989
Skivebogen 1990
Skivebogen 1991
Skivebogen 1992
Skivebogen 1993
Skivebogen 1994
Skivebogen 1995
Skivebogen 1996
Skivebogen 1997
Skivebogen 1998
Klik på Erik Pontoppidans Danske Atlas 1767 for større kort. Og det fremgår, at gården i 1946, hvor fotografiet er taget, havde en klapsejler mølle.

Skivebogen 1999

Hele denne årgang af Skivebogen er helliget Jeppe Aakjær, Spillemand og stridsmand ved Henrik Fibæk Jensen.
Skivebogen 1999
Skivebogen 2000
Bestyrelser
Skivebogen 2001
Skivebogen 2002
Skivebogen 2003
 
Skivebogen 2004
Skivebogen 2005
Skivebogen 2006
Skivebogen 2007
Skivebogen 2008
Skivebogen 2009
Skivebogen 2010
Skivebogen 2011
Skivebogen 2012
Skivebogen 2013
Skivebogen 2014
Skivebogen 2015
Skivebogen 2016
Skivebogen 2017
Skivebogen 2018
Skivebogen 2019
Skivebogen 2020
  • Ebba Lützow Bruun
Mine barndomsår - dengang Skive duftede. Ebba L. Bruun kom 1938 til Skive, hvor hendes far, Elisius Jensen var repræsentant og prokurist, senere direktør i Schades Papir.
  • Johan Nielsen
Schades Papir: Lokal virksomheds historie slutter efter mere end 100 år. Schades Papir. Fra Vestjyllands Papirfabrik til Frederik Schades fabrik på Frederiksdal Alle fra 1912.
  • Henning Just
Min mor red med kongen over grænsen hen, da Sønderjylland blev dansk igen... Eli Fredskilde, datter af Johanne Braren, der som lille pige blev løftet op på Chr. 10.'s hest 1920.
  • Henning Just
Fre lokale genforeningssten - og én der er blevet væk. Mindestenene i Skive, Rødding, Otting og Glyngøre. Glyngøre-stenen er forsvundet på mystisk vis.
  • Inge Kjær Kristensen
De fredede gravhøje. Apropos gelænder eller ikke på Bette Jenses Hyw på Fur.
  • Niels Martin Lastheim
Organist Hildebrandt fortæller om sit liv i musikkens tjeneste.

Hildebrandt fylder 90 år i 2021. Han har været organist ved Skives kirker 1956-2001 og har som københavnerdreng og uddannet civilingeniør levet sit liv i Skive med musik.

  • Carsten Bach-Andersen
Næsten 200 år gammelt krucifiks i Åsted Kirke er dukket op. Krucifikset blev i 1948 taget ned ved en restaurering af kirken, og er nu dukket op igen i et skab i kirken.
  • Johan Nielsen
  • Per T. Mouritsen
Formands- og kasserer beretninger for Historisk Samfund.