Udskriv
Forfatterregister v. skoleinspektør Carl Eriksen - Resen skole 1909-2008,
digitalt justeret og videreført v. Johan Nielsen.
Alfabetisk efter forfatterens efternavn, ved flere artikler alfabetisk efter titelnavn.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Schütte Sørensen T U V W Z Ø Å. Viborg Domkirke. Skivebogen:
Alfabetisk forfatterregister
For overskueligheden er forfatternavne med mange artikler uderopdelt. Kald efter år
2022 2023 2024
2025 2026 2027
2028 2029 2030
2031 2032 2033
2034 2035 2036
2037 2038 2039
2040 2041 2042
2043 2044 2045
2046 2047 2048
2049 2050 2051
2052 2053 2054
2055 2056 2057
2058 2059 2060
2061 2062 2063
2064 2065 2066
2067 2068 2069
2070
 
 
 
Andersen, Esper: Helligkilden. ("Æ hellekjell"). 1925, 82-85.
Andersen, Otto: Vandring i Skive omkring år 1900. 1980, 16-48.
Andersen, Søren E.:
Nørrejyske Artilleriregiments ankomst til Skive. En øjenvidneskildring.
2002, 86-91.
Bach-Nielsen, Carsten:
Åsted Kirke, et krucifiks dukker op.
2020, 99-104.
Balling, Kr.: Ane Gjedde og Per Svensk. Småtræk fra en sallingsk landsby. [Lyby] 1911, 3-23.
En gammel landbrugsberetning fra Salling. 1916, 131-135.
Balling, Laust: Skatteligning på landet i slutningen af 50'erne. 1990, 91-103.
Bang, Johannes: Limfjorden i litteraturen. 1972, 5-35.
Bang, Thomas B.: Helligkilder i Salling og Fjends herred. 1917, 103-113.
Beck, Vilh. P.: Durup kirke i Salling. 1963, 98-107.
Min saga om Durup og nabosogne. 1965, 56-76.
Om præstens andedam og de gådefulde Mølkjærhuse i Durup. 1972, 98-106.
Sallingrakkere og andre skøjere. 1968, 94-105.
Som jeg husker Durup og befolkningen derude. 1967, 58-74.
Spillemand - musiker. Hvad vil du i Salling? 1970, 23-50.
Således opstod de fem sallingske stationsbyer. 1966, 64-76.
En ung sallingbo rejste fra Durup til hovedstaden. 1971, 22-35.
Bjerre, Geit: "Solbakken" i Rødding var mit barndomshjem. Valmenighed, Præstebolig, 1980, 5-15.
Bjerre, Hans: Jeppe Aakjærs sultekur i 1910. 1978, 98-109.
Bjerre, Solveig: Jenlefesterne. Jenle fra barndom til nutid. 1966, 77-87.
Bjerre Tybjerg, Signe: Se Tybjerg, Signe.  
Bjerregaard, Niels P.: Af Skives historie. 1947, 5-124.
Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling bank. 1951, bilag pag.
A.P.Nielsen. Af Røddings historie. 1950,, bilag pag.1-131.
A.P.Pedersen. Liv og virke. 1949, 7-148.
Embedslæger i Skive. 1950,, 5-30.
Fra kirkeinspektionens skuffe. 1940,, 115-118; 1945, 89-105; 1948, 54-60, 98-116.                     
Gudmund Schütte. 1943, 9-13.
Gudmund Schütte. 1951, 5-10.
Indholdsfortegnelse til Skivebogen 1. - 25.bind. 1933, 172-186.
Indholdsfortegnelse til Skivebogen 1. - 40.bind 1948, 117-127
Jeppe Aakjær. 1930, 37-53.
Karup å. 1954, 101-127.
Lidt om samfundets virke 1908-1933. 1933, 166-171.
Marie Bregendahl. 1941, 3-35.
Navne og kendingsnavne. 1940,, 53-66.
O æ kjærk'bak. 1942, 3-8.
Skive gamle kirke. 1928, 86-106; 1937, 56-83.
Spændvidde og sammenspil. [Jeppe Aakjær - Marie Bregendahl] 1945, 5-24.
Stævne til slagsmål. 1943, 81-90.
Ting og torv. Olesens gård i Skive. 1954, 5-32.
Bjerregaard, Niels P. & Gudmund Schütte: Ommerboer. 1930, 92-137.
Brandt, M.: Egns-skikkelser fra reformationsårene. Jens Hvas 1936, 1-69.
Fire gamle billeder fra Lundø. 1943, 49-61.
Fruen på Bjeresjöholm. [Kristence Kås, Stårupgård] 1935, 36-70.
Hr. Tyge Krabbe til Bustrup og Vegholm. Rigsråd, ridder, Danmarks riges marsk, 1474-1541. 1937, 84-138; 1938, 45-112; 1939, 122-164; 1941 107-128.
Stårupgårds tilblivelse. 1980, 82-93.                      
Brannet, Terkel Vinkel har været beboet siden yngre stenalder for 4600 år siden. 2019, 55-62.
Bregendahl, Marie: Decemberbilleder. Dansk Folkeoplysning III årgang 1929-1930. 1983, 33-38.
Elve spørgsmål til Marie Bregendahl og hendes svar. 1983, 39-44.
En fremragende dansk bonde P.Odgaard. Trykt i Månedsmagasinet april 1910. 1983, 17-24.
Gamle minder fra Iglsø skole. Trykt i Skive Folkeblad 5.april 1939. 1983, 9-15.
Sidelys over et dansk forfatterskab. Politiken, 11.marts 1939. 1983, 25-32.
Bregendahl-Aakjær Svend Stednavnene i Fjends Herred Aarbog 1914, 1-39.
Fly Gaarde, kort over byen fra Anno 1768. Markbogen fra 1682 1919, 28-61.
Gaarde II. Flys gårde i 1500-tallet frem til 1692. 1920, 1-41
Fly Gaarde III, s. 29-67 1921, 29-67
Brinch, Benny: Niels Brink og hans samtid. Fur omkring 1800. 1973, 23-47.
Brinch Bertelsen, John & Inge Kjær Kristensen: Sten med skålgruber og andre tegn fundet i Salling, Fjends og på Fur. 2002, 92-102.
Brogaard, Esper: Barselvarsler og regler for handlingers tilladelighed. 1938, 113-121.
Bruun, Ebba Lützow Dengang Skive duftede 2020, 7-26.
Bysted, Jørgen: Tanker ved billede: Fra bondedreng til skoleleder. 2017, 67-84.
Bruun, Christian Anton Reinhard: Erindringer fra tiden som sognepræst i Estvad-Rønbjerg 1901-1914. 2004, 134-155.
Bruun-Petersen, Jens: Familien Harly på Skive Nord. 2017, 33-44.
Bysted, Niels S.: Kvasesejlads på Limfjorden i sidste halvdel af 1800-tallet. 1992, 48-54.
Bøgelev, N.C.: Egnens oldtidsminder. 1939, 63-121.
Gadejordens udskiftning i Tastum. 1943, 62-69.
Bøgelev, N.C. & Gudmund Schütte: Vor hjemmind. Træk av Salling syssels folkeminder og historie. 1942, 49-128.
Christensen, Chr.: Andreas Wøldikes visitatsrejse i Salling 1740. 1918, 17-42.                          
Christensen, Eigil: De Unges Idræt 1932. DUI-Leg og Virke 1995. 1995, 41-61.
Christensen, Else: Den gamle doktor. [C.M.Schou, Skive] 1943, 21-24.
Skive i billeder.
1923, 126-133.
Christensen, I.C.: Ramsing by og dens beboere for godt 50 år siden. 1941 60-106.
Christensen, Vagn Krogh: Lars Valdemar Svendsen, magister communalis in memoriam. 2012, 77-84.
Unge Møller. 2013, 77-85.
Christensen, Willy Vestergaard: Da tyskerne var her Barndom i Skive under besættelsen. 2011, 56-64.
  Journalist, fotograf og motorcykelpostbud. 2010, 5-13.
Christiansen, Finn: Skive Handelsskoles historie og udvikling 1884-2010 2010, 14-30.
Clausen, Jens: Landbrug i Daugbjærg sogn i 1830'erne. 1922, 40-57.
En skrap foged. [Carl Tobias Horn, Skive] 1929, 49-56.
Tyskertid i Skiveegnen i 1864. 1931, 1-33.
Vroue by omkring 1840. 1921, 68-102.
Colding, Ole P.: Grove gårdhistorie. 1975, 21-59.
Dahlgaard, Peter: Erindringer fra min drengetid. [Hesthave, Rødding sogn] 1969, 73-83.
Dalsgaard, A.D.: Christen Dalsgaard. Spredte træk og minder. 1929, 77-99.
Damsgaard, Nina: Christen Dalsgaards altermalerier. 1983, 69-88.
Dath, Søren S.: Fra Oddense degnekald. Se 1918 J. C. Hansen. 1917, 93-102.
Dragheim, Ib: ”Aldrig mere en 9.april!” Erindringer om modstandsbevægelsen i Skive, 2000, 141-158.
Dragheim, Eva
Barn i Skive under besættelsen.
Barn i efterkrigsårene.
2018, 89-93. 2019, 47-54.
Ejsing, Jens: Oddense-Otting ungdomsforening 1915-65.
1995, 69-104.
Eskildsen, Jens: Byfornyelse i Skive 1984-2015.
2015, 6-66.
Emtkjær, Bodil: Dramatisk lodtrækning om borgmesterpost i Spøttrup.
2018, 81-88.
Storbonden i Hvidbjerg ansatte sin fodermester som butler.
2019, 15-24.
Eskildsen, Jens: Byfornyelser i Skive 1984-2015. 2015, 6-66.  
Foss, Gunnar: Carl Bahnson. Sognepræst til Skive og Resen 1895-1915. Spredte personlige mindeoptegnelser. 1951, 17-28.  
Fibiger, Thomas: Blikket for sundheden. Om etableringen af et nyt sygehus i 1880’ernes Skive. 2003, 37-52.  
Fibæk Jensen, Henrik: Bostrup Tinghøj. 1988, 86-110.  
Jeppe Aakjær. Spillemand og stridsmand. 1999, 3-336.  
Johannes Bang. Digter - præst - lokalhistoriker. 1986, 53-99.  
"Ny tid" og "Baunen". En karakteristik af besættelsestidens illegale blade på Skiveegnen. 1985, 48-73.  
Vær beredt. Træk af KFUM-spejdernes historie i Skive 1922-47. 1987, 33-83.  
Frederiksen, Ritta: Mine læreår som murer. 2006, 5-44.  
Friis, Christian P.: Familien Friis fra Lundgård mødtes i Fly for at mindes deres forfædre. 1964, 79-87.  
In memoriam historikeren, overgartner, landbrugskandidat Jens Østergaard, * 22/1 1884 † 20/11 1962. 1963, 118-121.  
Lundgård. Et besøg på den gamle herregård samt i fem af Fjends herreds kirker 1960. 1961, 106-121.  
Friis, G.: Skivelæreren Anders Kier Gregersens levned og tragiske død på en andejagt ved Flyndersø 1839. 1963, 108-112.  
Friis, Aage: Hans Henrik Lefolii. [Rektor ved Viborg Katedralskole] 1923, 1-16.  
Friis-Jensen, Kr.: Af en hedeegns litteraturhistorie.
1984, 45-56.
 
Fruergaard, J. S.:
Abildgård i Øster Lyby. Et bidrag til gårdens og dens brugeres historie gennem 500 år.
1963, 48-74.  
Fuglsang, Anthon: Sandflugten i Sæby og Nautrup. 1948, 61-97.  
Sandflugtens dæmpning i Ginding herred 1792-1819. 1940, 5-52.  
Sandflugtens dæmpning i Ginding herred 1821-27. 1942, 45-48.  
Gammelgaard Andersen, Jens Chr.: Skive-stenen eller Lundbro-stenen. 2000, 135-140.  
Gertz Andersson, Poul: Erindringer omkring en poesibog og min barndom i Olesens gård. 1997, 16-25.  
Gertz Andersson, Aase & Poul: Gammel Skivehus - hotel i 50 år.
1980, 94-105.
 
Glad, Ingvar: Romanske stenbilleder i Salling og Fjends. 1998, 45-66.  
Glintborg Overgaard, Kurt: Fund af keramik fra sentragtbærerkultur og en boplads fra grubekeramisk kultur i Hejlskov. 2007, 117-121  
Lundbro – boplads gennem 10.000 år. 2003, 123-130.  
Tre grave fra yngre romersk jernalder i Ørum sogn. 2006, 119-124.  
Graversen, Søren: Erindringer fra Fur. 1991, 28-45.  
Graverholt, Niels Dagligdagen i byens mange købmandsbutikker 2019, 37-46  
Hamann Hansen, Klaus Erik: Fra tegl til brød. [Teglværksdrift] 1996, 106-123.  
Hansen, Bodil: Dalsgaard fra middelalder til nutid. 1998, 5-44.  
De kloge mænd i Hejlskov. 1992, 5-28.  
Jens Wollesen, Æ klog Mand i Hald. 2006, 92-111.  
Kudahl - en slægt og dens gård. [Lund] 1989, 69-87.  
Landsarkivets evakuering fra Viborg til Ørslev Kloster i 1944. 2011, 30-55.  
Lærkenborg. Borgmester Lerches gård i Nordfjends. 1996, 65-105.  
Hansen, Carl: En brevveksling mellem Søren Lybye i Hem og en ungdomsven. 1910 3-36.  
Hansen, Helle Holm: Udhus, grav og høj ... Thise gamle Præstegård. 2015, 99-106.  
Hansen, H.P.: En signekvind i Salling. [Else Marie Nielsen, Torum] 1943, 14-20.  
Hansen, J.C.: Andre tider. [Eskjær] 1943, 70-80.  
Borgmester Dorchæus. [Skive] 1940, 67-82.  
Fra Skive bys retsprotokoller. 1939, 40-62.  
Jeberg og Tustrup Bye i Salling Vedtægt og Viide Anno 1769. 90-103.  
Mere om degnen Feld i Oddense. Se Dath, 1917. 1918 173-180.  
Skive mølles historie. 1920, 149-208.  
Hansen, Helle Holm: Udhus, grav og høj - 4400 års historie ved Thise gamle Præstegård. 2015, 99-106.  
Hansen, Jens Peter: Breve fra 1864. [Niels Sørensen Brand, Ramsing] 1977, 86-96.  
Hedegaard Eriksen, Frits: Den nye bonde og skolen i Rødding-Krejbjerg 1814-51. 1989, 18-42.  
Heilskov, Chr.: Den gamle Holstebro landevej fra Viborg til Hagebro. 1934, 66-91.  
Indskrifter fra kirkerne i Harre herred. 1911 24-34.  
"Margrethevolden" ved Rosgårde i Mønsted sogn. 1929, 33-39.  
Helboe, A.: Holmgård slot. [Balling] 1958, 67-71.  
Hendriksen, Jacob & Knud: Bogbinderiet i Vestergade, som vi oplevede det.
2002, 134-147.
 
Hendriksen, Knud: Blade fra mine erindringer.
1998, 119-138.
 
Meldensohns violinkoncert – eller da Jegstrup var en del af luftkrigen. 2004, 124-133.  
To familier i Skive [Hendriksen & Tetzschner] 2000, 23-39.  
Hildebrandt-Nielsen, Heinrich: 45 år ved musikken. 2001, 138-148.  
Hoffmansen, P.K.: Estvadgård og Flyndersø mølle.
1969, 5-72; 1970, 65-118; 1972, 36-83; 1973, 48-95; 1974, 5-33;
1976, 97-124.
 
En provstedatters erindringer fra Sevel præstegård. [Amalia Lange]
1967, 86-116; 1968, 5-50.
 
Hornstrup, Karen Margrethe Bilstrup - en lille gravplads fra begyndelsen af jernalderen, ca. 500-400 f. Kr. 2015, 80-88.  
Hvidtfeldt, Erik: Præsteindberetninger fra Viborg stift. 1961, 43-83; 1962, 44-71; 1963, 12-41; 1964, 27-55.  
Høy Jørgensen, Uffe: Et hus ved Harre Vig og dets ejere. 2000, 74-84.  
Ibsen, Tage: Brolægning, bespisning og baller. Rids af borger- og håndværkerforeningerne i Jebjereg og Roslevs første år. 2007, 74-99.  
  Da husmændene rankede ryggen. 2005, 39-54.  
Ingversen, Bodil: Håndværk og industri i Skive 1787-1801. 1979, 121-129.  
Jensen, Christen: Præsterne i Lem-Vejby siden reformationen. 1912 89-109.  
Jensen, Emil: En håndværker fortæller om svundne tider og typer. 1952, 7-128.  
Jensen, F. Elle: Af en gammel Røddinglærers optegnelser. 1925, 10-36.  
Kirke- og kulturhistoriske småting fra ældre tid. 1960, 67-88.  
Proprietær Nissen, Spøttrup, pastor Rosendahl, Rødding, og provst Møller, Breum. 1962, 98-111.  
Jensen, K. Enna: Lihme kirke. 1975, 5-20.  
  På Tastum søbund. 1969, 105-108.  
Jensen, Grethe: Husmandskone i 50 år. 2006, 45-61.  
Min barndom på landet i trediverne og fyrrerne. 1997, 26-59.  
Om at være ung pige omkring 1950,. 2001, 110-121.  
Jensen, H. Frank: 97 år med film i Skive. 2003, 5-36.  
Dengang i 60’erne. 2001, 122-137.  
Op og ned med Skive Theater. Tilbageblik på de 35 sæsoner, Teaterkredsen har haft ansvar for. 2002, 115-123.  
Jensen, Isak: Fra gamle dage. Om landsbyers og gårdes beliggenhed, bygningers opførelse, indretning og vedligeholdelse, kreaturernes røgt, avlsredskaber, jordens drift og behandling m.m i gamle dage. 1910 93-116.  
Gamle Mønsted med dets beboere. 1909 57-68.  
Jensen, Jens: Christen Pedersen Lyngbyes sindbilledlige udsmykning i Vroue kirke. 1985, 102-123.  
Jensen, Mogens Møller: Willestrupkisten Historien om en kiste og slægter ... 2011, 78-91.  
Jensen, Olav: Sagaen om Skive Jernstøberi. De første 50 år. 1993, 78-108; 1994, 23-60.  
Skivedreng i tyverne og trediverne. 1990, 39-64.  
Jensen, Peder: De gamle møller i Salling. Gamle beretninger fortæller om tilstande og forhold på møllerne i året 1761. 1959, 51-61.  
Jensen, Sigv.: Da evangelisk kristelig salmebog skulle indføres i Oddense-Otting til afløsning af Kingos salmebog. 1964, 71-78.  
Da Skive kirke skulle ofre sit blytag til fordel for byens skole. 1964, 56-60.  
Fra Skive kirkeinspektions stolestadebog 1778-91. 1965, 77-81.  
Jeppesen Jensen, J.: Bajlumgård. Bidrag til dens historie. 1978, 52-92.  
Jespersen, Esbern: Anders Skrædder i Lem, hans fine kone og slægten Geertsen. 1961, 25-42.  
Jespersen, Knud: Mine 50 år som handelsmand i Skive 1949-1999. 2002, 148-158; 2003, 82.-122.  
Jespersen, Marie:
Ajes bejler. Et levnedsløb. [Hjerk] 1916 117-130.  
Almueliv i Sallingland. 1946, 34-78.  
Erindringer fra min skolegang i Jebjerg. 1956, 68-75.  
Fra heden. [Bostrup] 1945, 25-31.  
Fra rakkerens tid. 1915 1914 82-86.137-141.  
En gammel hwell' degn. [Per Lykke, Brøndum] 1914. 82-86.  
Hjemstavnsminder fra Møgelkjær i Jebjerg omkring 1860. 1937, 139-156.  
En offerdag 1875 i Jebjerg kirke. 1960, 116-117.  
På Krabbesholm i ingeniør Fugls tid. 1964, 88-113.  
Rødding kirke. Da Laust Møller satte det nye tårn. 1940, 1-4.  
Jespersen, Aage: Balling kirkes alter. Hvordan Balling kirkes alter opbyggedes gennem 6 århundreder. 1945, 106-124.  
Johannesen, Inger: De Grundtvigianismen kom til Salling. 1993, 48-77.  
Juhl, Magne: Jordemødre i Fjends Herred gennem 200 år. 2018, 39-56.  
Just, Henning: Et museum - tre indvielser på 76 år. 2018, 7-20.  
Lokale genforeningssten. 2020, 49-54.  
Både havnen og Thøgersens butik jubilerer. 2019, 7-14.  
Danmarks mest omtalte gravhøj. 2019, 92-93.  
Genforeningen 1920, pigen på Chr. X's hvide hest. 2020,45-48.  
Just, Merete: Overfaldet, der ryster Salling i sommeren 1941. 2014, 48-57.  
Tre lokale mistede livet ved M/S Hans Hedtofts forlis. 2019, 69-91.  
Juvre, Poul Emil:
En Sallingdrengs erindringer ca.1870-1886. Gæstgiver Andreas Christensen, født 15/2 i Grønnerup, Sæby sogn, død 22/4 1924 i Roslev sogn.
1979, 66-102.  
Jørgensen, Aksel:
Fattiggården i Daugbjerg.
1997, 5-15.  
Jørgensen, Erik:
Fjendsprojektet. Et arkæologisk udgravningsprojekt.
1977, 75-85.  
Jørgensen, Gundorph: Aa hvem, der haar den Løkke. [Vise] 1920, 148.  
Jørgensen, Hans Otto: Gammeltid - nutid. Vile by & sogn 1935-85. 1989, 88-111.  
Jørgensen, Johs.: Hedevard og Kirstine Jørgensens liv og virke i Vinkel. 1984, 62-117. 1985, 74-101.  
Jørgensen, Svend: Flyndersø Møllegård. 2013, 5-26.  
Jørgensen, Aage: Johannes V. Jensen og Jeppe Aakjær – af et venskabs historie. 2005, 55-104.  
  Tilføjelser og rettelser. 2009, 92-93.  
Kjeldbjerg, Niels Andersen: Erindringer og oplevelser. [Kjeldbjerg] 1944, 84-110.  
Kjellerup, Anders: Fra det gamle Kærgårdsholm. Håsum 1955, 90-102.  
Kjems, Hjalmar: Af stadsskoleinspektør Hj.Kjems erindringer. 1974, 83-114; 1976, 68-119.  
Kjems, Rud: "Borgmestermordet" i Skive. [Hjalmar Kjems] 1990, 5-38.  
Da skibonitterne fik rent drikkevand. 2011, 5-29.  
En kilde til morskab [restaurant ”Kilden”]. 2005, 118-144.  
Hansen contra Hansen. [Carl Hansen - H.P.Hansen] 1993, 5-47.  
Lokalhistorie er også levende billeder. 1984, 57-61.  
Om Jens Væver og snurrevoddet. Krejbjerg 2007, 5-20.  
Præsteindberetninger fra Skiveegnen, oldsagskommisionens undersøgelse af 1808. 2016, 5-24.  
SIK-revyerne - med mer'. 2014, 27-47.  
Sommerglæder. 2017, 7-32.  
Sære lyde i vinternatten. Skives jazzklubber i revivalperioden. 1997, 60-99.  
Vinterglæder. 2013, 86-97.  
Aakjær og Samfundet. 2016, 66-70.  
Kjær, Hans: En bronzealderhøj i Salling. [Bustrup] 1929, 57-76.  
Kjær Kristensen, Inge: Bronzealder på næsset ved Frammerslev. 2009, 56-62.  
Hvidbjerg og Mønsted – landsbyer med rødder i vikingetid og tidlig middelalder. 2005, 105-117.  
Træk af arkæologiens historie på Skiveegnen. 2011, 65-77.  
Kjær Kristensen, Inge & John Brinch Bertelsen: Sten med skålgruber og andre tegn fundet i Salling, Fjends og på Fur. 2002, 92-102.  
Klastrup, Kristen: Kvægpesten i Salling i folkemunde. 1931, 148-154.  
  Kvægpesten i Salling 1747-1749. 1931, 65-147.  
Klausen, Niels Åge: Min barndom i Sygehusgården i Søndergade. 2009, 27-55.  
Klitgaard, C.: Et gravøl i Salling. [Øster Grønning] 1955, 122-124.  
  Hexeri på Fur (Landstings dombog A.1626 fol.143) 1915 60-65.  
Knudsen, Hans: Hr. Laurits Aastrups genvordigheder. [Dollerup-Finderup-Ravnstrup] 1918 43-67.  
  Orgelmestrene i Skive 1696-1816. 1917 68-92.  
Knudsen, Karl: Vor hjemstavn omkring år 1300. [Digt] 1968, 106-111.  
Knudsen, Poula: Af gamle Niels Graversens erindringer. 1956, 114-120.  
Småstykker af Furs krønike. 1964, 121-123.  
Kolstrup, Jens: Hvad skal bondekarlene lære? Kampen om Oddense højskoles læseplaner 1851-57. 1989, 43-56.  
Konradsen, O.G.: Om "jubellæreren" præsten Kr.Glud i Jebjerg. 1975, 89-95.  
  Sallings første grundtvigske forkynder 1858-1873, pastor Kr.D.Konradsen. 1975, 96-100.  
Kristensen, Fr.: Fr.Kristensens erindringer fra Roslev for 70 år siden. 1977, 5-74.  
Kristensen, H.P.: Sallings tilstand efter Svenskekrigen 1657-60. 1909 98-106.  
Kristensen, Inge Kjær Fredede gravhøje. 2020. 55-68.  
Kristensen, Kjeld: ... Skive Drengekor i 1950,'erne. 2015, 89-98.  
Kristensen, Marius: Af Salling ældste kirkehistorie. Bo Ketilssøn, Lihme kirke, Biskop Niels, Overdragelsesbrev. 1926, 1-9.  
Kristensen, P.: Proceslystne præster i Vroue. 1914 87-92.  
Kristiansen, Annelise: Revideret register for Skivebogen fra 1909 til 1982. 1983, 93-117.  
Krogh, Chr. N.: Albert Andersen Skeels gavebrev. [Hegnet] 1928, 121-128.  
Fra vor folkeskoles barndom. Optegnelser fra præstearkivet i Durup. 1935, 71-113.  
Hegnet. 1928, 107-120.  
Hegnet. 1930, 60-91.  
Lærer i Selde og Tøndering for 100 år siden. 1991, 5-27.  
Tøndering by. 1933, 71-163.  
Tøndering kirke. Sysselprovster og sognepræster. 1934, 92-123.  
Krogh, J.C.: Gamle Salling-danse. 1938, 125-147.  
  Dr. Gudmund Schütte fyldte 85 år. 1957, 80-81.  
  Et tilbageblik over de svundne 50 år for "Samfundet". 1958, 17-25.  
Larsen, Henrik: Sallings landsbyer før udskiftningen. 1935, 1-27.  
Lastheim, Niels Martin Organist Hildebrandt. 2020, 69-98.  
Lauritzen, Sigfred & Otto L.Sørensen. Hedemaleren Hans Smidth. 1931, 155-171.  
Laursen, Laurs: En kærlighedshistorie fra Vestsalling. Erindringer af Laurs Laursen. 1995, 62-68.  
Laustsen, Svend: Dalgas' besøg ved Flyndersø 1873. 2012, 62-76.  
En pind fra Estvad til Brorsons ligkiste. Træk af Estvad-Rønbjerg præste- og degnehistorie, når den er værst! 1997, 100-109.  
Estvad by - Træk af landsbyens historie i 400 år 2010, 31-53.  
Vejlgård i Rønbjerg sogn 1545-1900. 1995, 105-125.  
Lavrsen, Lavrs: Spøttrup gods 1848. Nis Nissen, Nymølle. 1945, 34-88.  
Lefevre, Jens Ole: En 84-årig fejrer sit 50 års jubilæum. [Skive museum] 1992, 55-83.  
Lind, J.: Levende planter som fortidsminder. 1915 131-136.  
Linderoth, Henning: Kystbønderne på Salling 1800-60. 1989, 6-17.  
Lindsmann, Marianne: Gården på Gammelhede Ny Spøttrup ... 2012, 51-61.  
Lohmann, J. J.: J.J.Lohmann - præst i Skive skrev historie. Kalkmalerierne i Skive kirke. 1890. 1982, 60-133.  
Lundby, Peter: Thise har været beboet mere end 200 generationer ... 2018, 57-66.  
Lundøe, J.P.: Den gamle hovedgård Majgård i Højslev sogn. 1954, 51-83.  
En lærersøn fra Højslev, der blev storkøbmand i Århus. [Anton Martin Wistoft] 1959, 106-116.  
Nogle æmter fra min fødehalvø. (Æmter er folkemål for eventyr) 1948, 21-48.  
Præstedynastiet Paaske i Vridsted-Fly 1618-1748. 1946, 16-33.  
Valdemar Sejrs jordebog af 1231. 1954, 84-100.  
Lunn, Niels: Borgen Spøttrup. 1971, 101-115.  
Slaget ved Rønbjerg 1132. 1975, 101-117.  
Lybye, Søren: Gamle breve. 1910 3-36.  
Lykke, Jakob: Af samlemappen. [Rødding - Oddense] 1912 118-119.  
Degnekår i stavnsbåndstiden. 1913 165-185.  
Fra det 16.århundrede. [Magdalene Banner, Krabbesholm - Dorthe Lykke, Eskjær] 1912 75-87.  
Fra tinghøjen. [Bostrup] 1909 78-97  
Lidt om Sallingbomålet i Stavnsbåndstiden. 1912 113-118.  
Under kvindevælde. Bidrag til Skiveegnens historie i slutningen af det 16.årh. 1910 50-92.  
Lyngstrøm, Henriette: Hvad er det? Trægenstande på Skive Museum. 2017, 91-98.  
Løvig, Jens P.:
Salling! 1937, 2-3.  
Madsen, Henry:
Skivemusæet. 1910 37-49.  
Madsen Vorgod, N.: Lidt mere om Peder Lydersen. [Hvidbjerg] 1930, 54-59.  
Mehlsen, Jens: Erindringer og oplevelser. [Lyby] 1944, 67-83.  
Mikkelsen, Kristian: Skammergård. [Junget] 1990, 65-90.  
Miltersen, Kaj Ove: Brårup – Fra hedemark til moderne bykvarter. 2000, 159-178.  
Mortensen, Karen Elna: Johanne Buchardt - en forfatterstemme fra provinsen. 1992, 84-117.  
Mortensen, Niels: Anders Ramdolf – den verdensberømte filmskuespiller fra Rybjerg. 2006, 112-118.  
Da sporten kom til Skive. Skives idrætshistorie indtil 1914. 1997, 110-162.  
Den gamle købmandsgård – Frederiksgade 7. 2000, 5-22.  
Det røde klubhus i Skive. 2009, 82-91.  
Et industrieventyr i Skive. Om bonden og industrifyrsten Per Odgaard. 1991, 70-109.  
Gamle Skivehus. 2012, 5-38.  
Otto. [Otto Sørensen] 2008, 329-141.  
Skive bli'r en rød by. 1995, 5-40.  
"En sund sjæl i et sundt legeme". Idræt på landet 1861-1914. 1987, 84-115; 1988, 37-61.  
Mortensen, Niels & John Simonsen: Skive by fra oldtid til nutid. 1996, 5-64.  
Mortensen, Svend: Den historiske vandring 1955-1992. 2000, 85-117.  
Mouritsen, Per Toft: Amby var Roslevs sidste fotograf. 2017, 85-90.  
En kommune-skilsmisse. [Roslev & Rybjerg] 1998, 67-80.  
Skippergård i Hvidbjerg. 2004, 74-123  
Odd Fellow Ordenen i Skive gennem 100 år. 2015, 67-79.  
Mousten, Kristen: Krejbjerg. 1944, 12-44.  
Munk, N. P. J.: Gården Rosborg og dens beboere. [Mønsted sogn] 1965, 82-114.  
  Kend din slægt. Hvordan finder jeg ud af min slægts historie? 1967, 75-85.  
Mygdal, Elna: Himmerboer. Folkedragt. 1929, 159-163.  
Møller, Agnes: Skolevæsenets reform i Skive og Resen sogne. Af pastor Leth, Skive i Egeria, Fjerdingårsskirft for opdragelse og undervisning i Danmark og Norge, 1804. 1936, 127-140.  
Møller, Kristian: Far var førstelærer i Grønning skole i 38 år. 982, 5-47.  
Møller Sørensen, Niels: Erindringer fra Lund skole 1933-1940. 2002, 124-133  
Lærling hos smedemester Sigurd Christensen, maskinfabrikken Trio, 1942.1946. 2004, 5-19.  
Nielsen, A.P.: Af Røddings historie. Ved Niels P.Bjerregaard. 1950, bilag pag.1-131.  
Nielsen, Bertel: Da jeg var tjenestedreng på landet i århundredets begyndelse. 1962, 112-117.  
Mine bedsteforældre i Balling. [Birthe og Anders Hove Christensen]. 1958, 77-80.  
Nielsen, Einar: Jeppe Aakjær og Henrik Pontoppidan. 2004, 20-49  
Nielsen, Johan: Schades Papir. 2020, s. 27-44.  
Nielsen, Johannes & Henning Skov:
En præsteskæbne fra Salling. [Carl Kratzenstein Stub Jørgensen -
Durup-Tøndering]
1984, 5-27.  
Nielsen, Karen Højland & Kurt Overgaard:
Viumgård - en udædvanlig gravplads fra 500-tallet.
2012, 85-92.  
Nielsen, Poul Ebbe:
Om herredssegl fra Salling og Fjends - men især om Harre herreds.
1984, 28-44.  
Sallingsyssels bronze- og jernalderhøje - bliver de bevaret godt nok?
1994, 61-68.  
Nielsen, Roald & Peter Tønnesen:
Sallingboen, der blev overlæge i Fåborg i 27 år. [Hans Bjerre]
1978, 93-97.  
Noer, Viggo E.:
Degnen Michel Ingstrups hemmelighed.
1972, 107-111.  
Nyholm, Søren B.:
Det spøger på Østergaard.
1933, 67-70.  
Nysted, Kaj:
Befolknings- og erhvervsforhold i Skive.
1963, 113-117.  
Næsted, Marie:
Der var engang! [Roslev]
1973, 130-138.  
Nørgaard, Bjarne:
Anne Bendixdatter blev brændt på Tinghøj 1736.
2019, 63-68.  
Fjandboer i Englandskrigen.
2012, 39-50.  
Nørgaard, Carl:
Barndomsminder. [Nordsalling]
1946, 109-114.  
Nørgaard Pedersen, Harald:
Jens Væver og snurrevoddet. Krejbjerg, fiskeri.
1978, 5-36.  
Olesen-Husted, N.:
Fattigvæsenet på Fur i det attende århundrede.
1912 59-74.  
Fra amtsrådenes første dage.
1911 49-60.  
Den højere bondeskole i Krejbjerg.
1909 30-56; 1913 43-84.  
P.Lydersen og "Cosaren". [Hvidbjerg]
1912 120-123.  
Peder Lydersen af Hvidbjerg Holmgård.
1983, 45-68.  
Olsen, Jens V.:
Henrichsens butik – et købmandsdynasti på Fuur.
1998, 139-155.  
Overgaard, Kurt & Karen Højland Nielsen 2012, 85-92.  
Pape, C. H. V.:
Har metan været medvirkende ved dannelsen af Hellesø og Furesøen?
1964, 61-66.  
Jordfaldshullers opståen kan forklares ad biologisk vej.
1963, 75-80.  
Limfjorden, den store fiskeflod.
1966, 33-38.  
Om vækstbetingelserne for østers i den vestlige del af Limfjorden og i Roskilde fjord.
1965, 47-55.  
Pedersen, A.P.:
Liv og virke. Ved Niels P.Bjerregaard.
1949, 7-148.  
Pedersen, Aksel:
Sognekommunernes sidste ti år.
1993, 109-139.  
Pedersen, Bertel:
Erindringer fra Grinderslev og Thise 1913-36.
2001, 44-90.  
Pedersen, Christian: Fjends herreds ældste. [Karen Thomsen, Hald] 1922, 118-126.  
Folkeminder fra det nordøstlige Fjends herred. 141-150; 1928, 137-145; 1930, 138-143.  
De sidste ofre til Tastum sø. Nogle minder i anledning af aktieselskabet Søvangs 50 års jubilæum. 1922, 127-130.  
Pedersen, Gert & Henrik Teisen: Det første sygehus i Skive. 1985, 5-20.  
Pedersen, Niels: Et kig i Balling-Volling sognerådsprotokol. 1962, 29-43.  
Post, Camilla: Menneske og landskab på Fur i middelalderen 2010, 112-147.  
Poulsen. Ejnar: Hem jorders udstykning 1783. 1916 136-140.  
Lidt degnehistorie fra Hjerk-Harre. 1955, 33-50.  
Lidt degnehistorie fra Oddense-Otting. 1929, 40-48.  
Rødding sogns skolevæsen. Nis Nissen, 1950,, 111-131.  
Poulsen, Henry:
Ane sypige og Poul - og det liv, der blev deres.
[Ane & Poul Poulsen, Skive]
1986, 100-130; 1987, 5-32.  
Poulsen, Poul: Sadelmagere, tapetsermestre og møbelpolstre i Skive og opland i 1900-tallet. 2007, 100-116.  
Vinde-trekanten Møbelfabrikkerne i Vinde ... 2013, 68-76.  
Paaske Pedersen, Søren August: Min barndom i Skive. 1977, 97-151; 1978, 110-128.  
Qvistgaard, Erik: Thomas Kingo Nielsen Steenberg. [Oddense-Otting] 1946, 97-99.  
Rasmussen, S.: Kromanden i Hagebro, examinatus juris Waldemar Neess og lidt af kroens samtidige historie. 1950,, 35-55.  
Reffsgaard, M.M.: Pioneren Johan Schønning. [Hindborg] 1946, 115-123.  
Riisgaard, Hans Ulrik: Grinderslev kloster og kirke. 1980, 49-81.  
Riisgaard, Karl V. Glimt fra min sagførertid i Salling. 2016, 41-56.  
Riiskjær, A.H.: Var Jeppe Aakjær irreligiøs eller Den religiøse Jeppe Aakjær. 1963, 42-47.  
Rink. J.J.: Fra Mønsted til Spøttrup. Af J.J.Rinks dagbog 1838. 1915 101-116.  
Rolighed, Jens: Fra modersmålet og hjemstavnen i Fjends herred. 1966, 25-32.  
Om modeller i Jeppe Aakjærs digtning. 1944, 5-11.  
Romvig Thomsen, Asbjørn: Ulykkelige skæbner – to historier om fødsel i dølgsmål og barnedrab fra 1770’ernes Salling. 2001, 5-24.  
Raaschou. Carl: Bonde- og almuesindet hos Marie Bregendahl. 1967, 25-57.  
Minder om mit barndomshjem og min slægt i Ørslevkloster sogn. 1966, 52-63.  
Saxild, Georg:
To Viborgansigter. Når byen er glad.
1925, 42-52.  

Schmidt, Aug. F.:

I en anmeldelse hos kompetent faghistoriker får Aug. F. Schmidt en mildest talt lammende kritik.

Bemærkninger om Salling Nørre herred. 1960, 105-115.  
Bidrag til Dølby sogns historie. 1958, 37-55.  
Fra det gamle Salling. Enkeltgårde og kirker. 1966, 88-97.  
Fra Fjends herred. 1965, 25-46.  
Fra Hagebro kro og Trevad bro. 1940, 106-114.  
Fra Hindborg herred 1964, 15-26.  
Fra Lundø. 1933, 1-26.  
Fra Rødding herred. 1962, 17-28.  
Helligkilder i Viborg amt. 1923, 17-41.  
I Harre herred. 1963, 81-97.  
Jenlefesterne. Fra "Jenle og Jenlefesterne", 1935. 1981, 113-125.  
Lokalhistorikeren H.C.Strandgaard. [Selde] 1940, 100-105.  
Randbemærkninger til digte af Jeppe Aakjær. 1959, 117-121.  
Sagn og tro knyttet til stene i Viborg amt. 1924, 49-73.  
Sagn om Davbjærg Dås 1929, 1-32.  
Sagn om Højslev kirke. 1928, 1-13.  
Skive marklov fra 1769. 1934, 51-65.  
Aakjær-bidrag. 1948, 49-53.  
Schou, Peter: Bladkamp over Sallingsund. 1972, 84-97.  
Et byrådsvalg i Skive før århundredskiftet. (1896) 1955, 103-113.  
Fra "upolitiske" byrådsvalg i Skive til politiske. (1900) 1957, 108-122.  
Indledning til en ny tid. Skiveegnen i 1870'erne. 1974, 34-82.  
Julius Schou. 29.juli 1858 - 4.august 1911. Skive bys offentlige liv omkring århundredskiftet. 1971, 36-100.  
Min barndoms Vestergade i Skive. 1979, 103-120.  
Skive havns forhistorie. Fra 50'ernes og 60'ernes Skive. 1941 36-59; 1942, 129-149; 1944, 45-56.  
Skiveegnens udvikling 1834-1870. 1973, 96-129.  
Schütte, Gudmund: En bette sproglære for sallingbomål. 1939, 1-39.  
Dansk forhistorie.    
Et dansk historiesyn. 1946, 79-96.  
Dåbsbækkenet i Lime Kirke. 1927, 123.  
Eddaens gudelære og dens genklang i Salling. 1934, 1-32.  
En Eskjær-dans. 1931, 60-64.  
Eskjær hovedbygning gennem tiderne og dens planlagde ødelæggelse i 1873. 1931, 34-48.  
Eskjærs mytologi. 1924, 1-16.  
Folkelige egns-indbyggernavne. 1956, 76-80.  
Fornminder - Eskjær oldsager og stednavne. 1957, 82-96.  
Færdselsskel på langs af Jylland. 1928, 43-85.  
Fødselsdagsbarn eller fødselar? 1945, 32-33.  
Gottjods ældste guder. 1956, 61-67.  
Himmerboer. 1929, 110-178.  
Indbyggernavne i Salling-Fjends herred og andre Limfjordsegne. 1921 1-28.  
Jeppe Aakjærs gravsten. 1933, 164-165.  
Jydens arter. 1950,, 56-59.  
Jydske og østdanske helligdomme for dyredyrkelse. 1955, 114-121.  
Det jyske røre. 1946, 5-15.  
Jysken som nordisk skatkammer. 1942, 9-19.  
Jyskens pris. 1937, 1.  
Korthornsracens aldersrang i vore stednavne. 1954, 33-50.  
En minderune. [Søren Peter Øgård, Mogenstrup]. 1927, 118-122.  
Niels P.Bjerregaard. 1880-1955. 1955, 5-12.  
No smo blå å den dansk histår'ri. Fotå'l på Jysk å Palle. 1937, 4-55; 1938, 1-44.  
Nordjyllands oldtidsgeografi. 1935, 28-35.  
Om sproglig-national avgrænsning mellem Norden og Tyskland. 1958, 120-125.  
Onkel Munter fortæller om vor urtid. For kloge seminarister og overkloge seminarielærere. 1951, 29-62.  
Det ptolemæiske Danmarkskorts oprindelse. Et spørgsmål til professor Lauritz Weibull. 1950,, 31-34.  
Røverne i Eskjær skov. 1931, 49-59.  
Salling syssels oldsaga. Af skrevne og uskrevne årbøger siden Arilds tid. 1915 1-59.  
Salling-Fjends herreder og vor grænsekamp. 1936, 70-126.  
Sallingboer og Hardsysselboer. 1927, 5-75.  
Et sallingsk bidrag til jydsk sproglære. 1964, 67-70.  
Et sallingsk eddasagn. 1944, 45-63.  
Sallingsk og furlandsk hedenskab. 1925, 53-81.  
Sallingske helligdomme. 1933, 27-66.  
Den sallingske ånd hackenmay eller hakkelsmanden. 1927, 104-117.  
Sande danske indbyggernavne. 1958, 72-76.  
Den skotske hjærtenstone "Auld lang syne" gengiven på jysk. 1950,, 60-64.  
Spøgeri på Tårupgård og i Tårup Kirke. 1924, 28-33.  
Vætter og spøgelser fra Astrup og omegn. 1924, 17-27.  
Aakjær som det gamle testamentes fortolker. 1951, 11-16.  
Aakjærs religiøse tone. 1940, 83-99.  
Schütte, Gudmund & N.C.Bøgelev: Vor hjemmind. Træk av Salling syssels folkeminder og historie. 1942, 49-128.  
Schütte, Gudmund & Niels P.Bjerregaard: Ommerboer. 1930, 92-137.  
Severinsen, P.: Salling præsters overgang til reformationen. 1927, 76-89.  
Viborg Domkirke ... i 800 Aar 1932, 6-547  
Sidelmann, Andreas: Fra gamle dokumenter om Sønder-Andrup, Ramsing. 1956, 28-33.  
På spor efter mestertyven fra Ramsing. 1966, 98-105.  
Ramsing skole gennem tiderne. 1957, 46-79; 1958, 81-116.  
Sieg, Signe: Om at få foden under eget bord 2005, 5-38; 2006, 62-91.  
Simonsen, John og Niels Mortensen: Skive by fra oldtid til nutid.
1996, 5-64.
 
Skautrup, Peter: Hvor sproget gror. 1943, 43-48.  
Skov, Henning & Johannes Nielsen:
En præsteskæbne fra Salling. [Carl Kratzenstein Stub Jørgensen -
Durup-Tøndering]
1984, 5-27.  
Skytte Andersen, J.: Amstrup. 1934, 138-144.  
Stavnsbjerg, Helge: Arbejderkvinderne blev først organiseret i 1937. 1976, 35-58.  
Socialdemokratiske borgmestre i Skive gennem 50 år. 1979, 49-65.  
Et tragisk liv for en forældreløs dreng. Kurt Ferdinand Larsens erindringer. 2007, 21-73.  
Håsum Understøttelsesforening bliver til fagforening. 1976, 5-34.  
Landkommuner udfordres af børnelovebn af 1905. 2016, 71-99.  
Polio - en frygtet sygdom indtil vaccinen blev opfundet i 1955. 2018, 21-38.  
Oprør på Breum Fattiggård. 2013, 5-63.  
Værgeråd i Skive Købstad ... 1905-14. 2014, 58-79.  
Strandgaard, H.C.: Et minde fra stormen den 31.august 1854. [Fur - Åsted]. 1969, 84-91.  
Strandgaard, H.O.: Oldgranskeren lærer H:C.Strandgaard i Selde og hans antikvariske undersøgelser. 1970, 51-64.  
Strange Nielsen, A.: En islændings dagbog fra et ophold i Salling i vinterem 1795-96. 1959, 62-105; 1960, 33-66.  
Strøm Hansen, Karen: Anonyme læserbreve understøttede byggeri af havnen i Skive. 1980, 106-115.  
Folkefesten i Skive på Jubilæumsdagen søndag den 15.august 1976. 1976, 130-133.  
Gaver til Skive by. [Byjubilæet] 1976, 144-146.  
Omkring 3000 så 200 demonstrere mod fest. [Byjubilæet] 1976, 124-129.  
Sallingsund fik bro. 1978, 37-51.  
Skive fik nyt byvåben. 1976, 142-43.  
Velkommen til Skive - 650 år. [Tale af borgmester Peter Kjærgaard]. 1976, 120-123.  
Woldhardt Madsen æresborger i Skive. [Byjubilæet - Tale af borgmester Peter Kjærgaard] 1976, 134-141.  
Støttrup Jensen, Hugo: Grinderslev kirke. 2003, 131-154.  
Svansø, Verner: Svansøgaards historie. 2003, 53-81.  
Svendsen, Jens: Læger i Skives opland. 1957, 5-20.  
Udpluk af erindringer fra Salling og Skive. 1975, 60-88.  
Søgaard, Helge: Erik Pontoppidans beretninger om Skive. Genoptrykt i 300-året for skildringen i Danske Atlas. 1968, 51-93.  
Sørensen, Bruno: Erindringer om barndommen i Sønderbyen. 2002, 103-114.  
Sørensen, Casper: Kælder og brandtomt fra ældre jernalder. 2016, 57-65.  
Steen Sørensen, Elsa: Øget interesse for en 75-årig. [Historisk samfund for Skive og omegn] 1983, 89-92.  
Sørensen, Else Theill: Direktør i Skive Bank, Fr. Petersens breve til teglværksejer, fru K. Sørensen, Højslev Teglværk 1928-1933. 2010, 54-111.  
Sørensen, Niels: Da de Opperby bønder blev selvejere. Lem 1909 69-77.  
Veteraner fra 64. 1989, 57-68.  
Sørensen, Otto L.: Arkæologiske samlere på Skiveegnen. 1970, 5-22.  
De berømte sorte Skive-gryder. 1946, 100-108.  
De svor med oprakte fingre mod himmelen. 1964, 5-14.  
Drakenberg på Skive-egnen. 1944, 111-125.  
Fra provisorietiden og gendarmernes dage på Skive-egnen. 1955, 19-32.  
Fra de ældste Skivetider. Om beboerne på et gammelt gadehjørne, der blev nyt for 40 år siden. 1967, 5-24.  
Den gådefulde kapelruin ved Lundbro. 1957, 21-45.  
Et gådefuldt fund i Rønbjerg mose. 1963, 5-11.  
Den hesselbergske købmandsgård i Skive gennem 225 år. 1927, 124-140.  
Hvad Skive gamle kirke gemte. 1958, 5-16.  
Indholdfortegnelse til "Skivebogen" 1909-57. 1958, 26-36.  
Jens Glob den Haarde og Ove Hase til Vellumgård. 1971, 5-21.  
Købmand Husteds gravsten på Skive kirkegård. 1943, 25-32.  
Køkkenmøddingerne i Krabbesholm Skov. 1962, 5-16.  
Malerigaven fra Selde til Skive museum. [Emilie Demant Hatt] 1966, 106-108.  
Det middelalderlige Næsum og Østergård. 1965, 5-24.  
Niels P.Bjerregaards forfatterskab.
1955, 13-18.
 
Næssekongeslægten Krabbe fra Næsum. [Aasted sogn] 1960, 5-32.  
Ottos billedbog Skiveegnen i billeder 1870-1970. 2008, 7-344.  
Præstegårdens forgængere i Adelgade. 1961, 5-24.  
Skive kirkebakke som folkeborg. 1956, 5-27.  
Skive og Skivehus i lenstiden. 1959, 5-27.  
Skive-generalen. [Christian Fursman] 1929, 100-109.  
Var Skives jydepotte-industri en fabel? 1948, 5-20.  
Viborg landstings dombøger 1616. 1965, 115-117.  
Vide og vedtægt for Skive bymark indrettet 1769. 1969, 92-104.  
Voldstedet Klodeborg i Bilstrup enge ved Skive. 1966, 5-24.  
Sørensen, Otto L. & Sigfred Lauritsen: Hedemaleren Hans Smidth. 1931, 155-171.  
Tang Kristensen, Evald: Lidt om det kirkelige liv i Sydsalling, som det førtes for et par menneskealdre siden. 1919 1-16.  
Småtræk om nogle præster i Syd-Salling i ældre tid. 1918 1-16.  
Træk af pastor N.P.Gjølbyes liv. [Estvad-Rønbjerg] 1920, 42-70.  
Teisen, Henrik & Gert Pedersen: Det første sygehus i Skive. 1985, 5-20.  
Thomsen, Asbjørn:
Kildernes larmende tavshed – historien om et mystisk dødsfald i Lille Torum i det Herrens år 1778.
2004, 50-58.  
Thomsen, Emil: Skive og omegn i 1850erne og 1860erne. 1990, 104-110; 1991, 46-69.  
Thomsen, Turi Fur kirketårn - hvis murværk kunne tale. 2014, 80-96.  
  Den fredede kælder under Gl. Skivehus ... 2017, 61-66.  
Thomsen, Vilh.: Fortidsfund fra Skive. 1919 17-23.  
Om slaget ved Rønbjerg år 1132. 1919 24-27.  
Overtro. 1909 4-29.  
Uddrag af en husbog fra Salling. [Krejbjerg] 1914 136-144.  
Vor tyske indkvartering. En skoledrengs erindringer fra invasionens tid. [Viborg, 1864] 1913 135-164.  
Thygesen, Oluf:
Landlægens liv og virke i Salling ved århundredeskiftet.
[Frederik Thygesen, Durup]
1985, 21-47.  
Thøgersen, Knud: Fra Grinderslev sogn. 1928, 129-136.  
Tolstrup, Poul: Hagens Mølle gennem 500 år. 2002, 70-85  
Hvad fortæller 1700-tallets retsprotokoller om lokalsamfundet? 2001, 25-43.  
Spøttrup Frugtavlskoloni Et skud på andelsbevægelsens stamme. 2009, 72-81.  
Rokoko-inventaret i Resen Kirke. 2004, 59-73.  
Skive i begyndelsen af 1700-tallet iflg. ... Tychonius. 2011, 92-105.  
1814-skolelovens indførelse i Salling og Fjends. 2014, 97-105.  
Stenalderbordet fra Rødding Kirke. 2013, 64-67.  
Tybirk, H.G.: Limfjordssysler. Et stednavne-kompositum. 2000, 118-122.  
Tybjerg, Signe: Fra landsbykirkegård til bykirkegård. Af Skive kirkegårds historie fra 1855-1969. 1979, 5-48.  
Små glimt fra Skives kirkeliv. 1994, 5-22.  
Tønnesen, Peter & Roald Nielsen: Sallingboen, der blev overlæge i Fåborg i 27 år. [Hans Bjerre] 1978, 93-97.  
Uldall, Kai: Granitkorset ved Astrup. 1928, 146-156; 1929, 178.  
Ussing Olsen, Peter: Fra Christines poesibog. [Grinderslev kloster]
1994, 69-73.
 
Vejlager, Johannes:
Genforenings-mindesmærkerne i Salling og Fjends herreder. Storstenen, Otting stenen,
1934, 124-137.  
Vesten, L.: Præsten i Højslev. [Nicolai Jacobsen] 1938, 122-124.  
Villadsen, Anders: Fornærmelige ord på Dølby Kirkegård En fortælling om dyrlæge og gårdejer Christen Johansen i Øksenvad. 2009, 63-71.  
En gårdmands storhed og fald ... aftægtskonens mystiske død. 2015, 25-40.  
Sallingbønderne i kriseårene 1801-14. 2017, 45-60.  
Villadsen, Ingrid: Min barndom i Vestergade i 1940’erne. 2001, 91-109.  
Vistisen, Magnus: Andelsmejeriet Trevad 1888-1970. 2002, 5-69.  
Brugsforeningsbevægelsen i Sydvestfjends. 1994, 74-144.  
Som jeg husker det! Om livet på landet under besættelsen. 1998, 81-118; 2000, 40-73.  
Wammen, Chr.: Ekko fra den gamle Bostrup hede. 1956, 81-113.  
Genboerne. En skildring fra Bostrup hede. 1955, 62-89.  
Den kongelige priviligerede kro i Bostrup. 1957, 97-107.  
Wammen, J.P.: Tinghøj og An' Dyndbo's tragedie. 1934, 33-50.  
Zangenberg, H.: Gammel byggeskik. 1930, 1-36.  
Østergaard, Jens: Daugbjerggård, Daugbjerg sogn, Fjends herred. 1961, 84-105.  
Gregers Olufsen Uf i Gammelstrup og hans efterslægt, især i tiden 1716-1860. 1958, 56-66; 1959, 28-50.  
Lundgård hovedgård under Morten Jensen 1836-1870. Gammelstrup sogn, Fjends herred. 1962, 72-97.  
Smollerupgård. 1960, 89-104.  
Træk af svingplovens historie fra det vestlige Fjends herred. 1956, 34-60.  
Aakjær, Jeppe: Som mangeårig redaktør af Skivebogen og som den væsentligste bidragyder - både indholds- og omfangsmæssigt, her en registrering af alle bidragene til Skivebogen. Del af samlet jeppe Aakjær omtale.    
Om Jeppe Aakjær Jeppe Aakjær Spillemand og stridsmand. 1999,.  
Aakjær, Kamma: Min faster, Margrethe Laursen i Aakjær. 2000, 123-134.  
Om Jeppe Aakjærs far og mor. [Katrine Margrethe og Jens Peder Jensen] 1988, 62-85.  
Aakjær, Kirsten: Familieportrætter og Flybo-snak. 1992, 29-47.  
Jeppe Aakjær 1866-1930. 1981, 126-127.  
Landsbybørn og markedsdag. 1976, 59-67.  
Marie Bregendahl, 1867-1940. 1983, 5-8.  
Mellem kirkebøger og lirekasser. [Svend Aakjær] 1986, 5-52.  
Min far, Svend Aakjær. 1973, 5-22.  
Stedet, man vender tilbage til. [Fly] 1966, 39-51.  
Træet og fuglen. 1988, 5-36.  
Aakjær, Svend: Bidrag til en undersøgelse af stednavnene i Fjends herred. 1914 1-39.  
Fly gårde, Fjends herred. 1919 28-61; 1920, 1-41; 1921 29-67; 1922, 1-39.  
Det hedenske Alsbjærg i Børsting. 1923, 134-143.  
Odins vi i Salling. [Oddense] 1943, 33-42.  
Om ordene smør og vogn i danske stednavne. 1924, 103-119.  
Skive-egnens bebyggelse og stednavne. 1942, 20-44.  
Spredte træk af Fjends herreds saga. 1916 61-116.  
 
 
 

Indholdsfortegnelser

 
Aarbog 1909
Aarbog 1910
Aarbog 1911
Aarbog 1912
Aarbog 1913
Aarbog 1914
Aarbog 1915
Skivebogen 1916
Skivebogen 1917
Skivebogen 1918
Skivebogen 1919
Skivebogen 1920
Skivebogen 1921
Skivebogen 1922
Skivebogen 1923
Skivebogen 1924
Skivebogen 1925
Skivebogen 1926
Skivebogen 1927
Skivebogen 1928
Skivebogen 1929
Skivebogen 1930
Skivebogen 1931
Skivebogen 1932
Skivebogen 1933
Lærer Strandgaards Kort, Nationalmusæet Sallings Via Appia. Museklik for forstørrelse.
Skivebogen 1934
Skivebogen 1935
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kirkeordinansen-14-juni-1539/
C. N. Kroghs artikel mangler i den historiske redegørelse for tiden før 1814 skoleloven CHristian d. 3.'s Kirkeordinans 1537 / 1539: Der er "Guds Ordinans", den rette forkyndelse, der er overordentlig vigtig med reformationen. Og så er der "Kongens Ordinans". I denne præsenteres ordinansens seks hovedpunkter: læren, ceremonier og ydre kirketjeneste, skolerne, fattigkassen, superintendenter (som biskopper blev kaldt umiddelbart efter reformationen for at markere et brud med den katolske kirke) og deres provster og endeligt påbudte samt forbudte bøger. Endeligt følger selve lovteksten, der dog ikke konsekvent forholder sig til de seks hovedpunkter. Vigtig i denne sammenhæng er Ordinansens punkt om skolerne. Ordinansen findes i en udmærket omskrivning til et i dag forståeligt dansk.
Skivebogen 1936
Skivebogen 1937
 
Skivebogen 1938
Skivebogen 1939
Skivebogen 1940
Skivebogen 1941
Skivebogen 1942
Skivebogen 1943
Skivebogen 1944
Skivebogen 1945
Balling Kirkes alter - Altertavlen med den gamle Alterbordforside, forneden. - I Midten det store Billedfelt og to Storvinger. - Øverst det lille Billedfelt og to Smaavinger.
Skivebogen 1946
Skivebogen 1947
Skivebogen 1948
Skivebogen 1949
Skivebogen 1950
Skivebogen 1951
Skivebogen 1952
Skivebogen 1953
Udkom ikke.
Skivebogen 1954
Skivebogen 1955
Skivebogen 1956
Skivebogen 1957
Skivebogen 1958
Skivebogen 1959

Græsmøller måtte kun male om vinteren, og det var forbudt at opstemme vandet i sommertiden.
Vindmøller i Spøttrup Kommune:
I Spøttrup Kommune er der i
Lihme Sogn 1. Kås melmølle 1. I 1751 er der en stubmølle. Selve møllehuset blev nedrevet omkring 1920. 2. Kås mølle 2: Omkring 1870 flyttedes møllen. Møllen er nedlagt omkring 1936. 3. Sandhus mølle er bygget i 1881. Møllen er nedlagt før 1918. 4. Vadum Vejrmølle - oprindeligt har der været tale om en vandmølle hvis mølleskyld ophører I 1570. Først I 1774 synes der atter at være mølle i Vadum. I 1840 nægtes udvidelse af Vadum mølle. 5. Vester Hærup gårdmølle - havde en gårdmølle omkring 1890.
I Rødding Sogn 6. Spøttrup mølle. Møllen var en hollændermølle med jordomgang, hvis opgave var at tørlægge Spøttrup sø. 7. Bavnehøj mølle er en hollandsk Mølle med jordomgang. Møllen brændte i 1918 da man forsøgte at omstille den til elektricitetsproduktion. 8. Nederbyens mølle er en hollandsk mølle med jordomgang. Møllen blev først nedrevet omkring 1950. 9. Nymølle vindmølle. På det tidlige billede (omk. 1900) af Nymølle teglværk ses mod nord en hollændermølle.
Krejbjerg sogn 10 . Krejbjerg mølle eksisterede I 1861 men ikke i 1917.
Oddense sogn. 11. Ramsinggård gårdmølle er en hollændermølle med jordomgang. Møllen blev nedlagt ca. 1920.
Balling sogn 13. Nr. Balling mølle, 14. Balling Mølle, 1878 - 1938. 15. Vrå mølle 1881 – omk. 1916. 16. Smedegårds mølle.
Hvidbjerg sogn 17. Hvidbjerg mølle var bygget før 1800 og blev nedlagt o. 1953. 18. Rettrup mølle eksisterede ikke efter 1917.
Håsum sogn 19. Kjærgårdsholm Væhrmølle, 1700 ? - 1828. Eksisterede ikke i 1917.
Vejby Sogn. Vejby mølle: Møllen var en lille hollandsk gårdmølle, der malede korn for gårde i Vejby og omegn.
Lem sogn 20. Lem mølle var en spånklædt ottekantet hollændermølle med galleri. Bustrup hovedgård. 21. Nørre Lem Mølle udstykkes d. 26.10.1886. 22. Brunsgård mølle, gårdmølle i 1861. 23. Sønder Lem mølle 1881 – 1916. Stadil mølle var ruin omkring 1915. På Geodætisk kort 1861 er møllen afsat.
Sandhus mølle, Ålbækvej 31, tæt ve Kås sø. 1881 - ca. 1918
 
Vandmøller i Spøttrup Kommune:
1. Balling melmølles vand "kommer fra Balling ofver Mølle ellers findes ved øde Møller". 2. Balling Overmølle omtales første gang i 1545, nedlægges i 1950. I 1965 brænder udbygningerne, mølledammen tømmes og drænes. 3 . Neder - møllen. Omtales første gang i 1393. Nedlægges i 1950.
Volling sogn: 4. Refsgaard Mølle og turbine Efter beskrivelse af møllen af Peder Reffsgård og Svend Aakjær skulle møllen være omtalt for første gang i 1349 som en skvatmølle. Senere udskiftedes denne med et overfaldshjul. Denne kørte indtil 1912 hvor den blev erstatttet af en turbine, der fungerede til 1962. Såvel turbine som mølledam fandtes 2000. Hvidbjerg sogn: 5. Krarup Mølle. Nævnes første gang 1613, møllen nedlægges. 1970.
Ramsing sogn: 6. Bustrup vandmølle. Nævnt første gang 1451. 1900: Møllen nedlægges.
Lem sogn: 7. Hostrup vandmølle: Nævnes 1. gang 1524.
Lihme sogn: 8. Ålbæk eller Sand Mølle : 1664: Nævnt første gang. Der har bl.a. været en skvatmølle.
9 . Kås mølle: Matriklen 1688: En skvat mølle nesten øde.
10. Vadum Mølle: 1463 mølle med alle rettigheder.
Rødding sogn: 11. Nymølle: Møllen bestod af et underfaldshjul med 1 kværn. 1508.
Oddense: 12. Frammerslev mølle: 1570: Nævnes i Lensregnskaberne. 1610: Øde.
 
Skivebogen 1960
Skivebogen 1961
Skivebogen 1962
Skivebogen 1963
Skivebogen 1964
Skivebogen 1965
Skivebogen 1966
Skivebogen 1967
Skivebogen 1968
Skivebogen 1969
Skivebogen 1970
Skivebogen 1971
Skivebogen 1972
Skivebogen 1973
Skivebogen 1974
Skivebogen 1975
Skivebogen 1976
Skivebogen 1977
Skivebogen 1978
Skivebogen 1979
Skivebogen 1980
Skivebogen 1981
Skivebogen 1982
Skivebogen 1983
Mangler genemsyn, rekonstrueret.
Skivebogen 1984
Skivebogen 1985
Skivebogen 1986
Skivebogen 1987
Skivebogen 1988
Skivebogen 1989
Skivebogen 1990
Skivebogen 1991
Skivebogen 1992
Skivebogen 1993
Skivebogen 1994
Skivebogen 1995
Skivebogen 1996
Skivebogen 1997
Skivebogen 1998
Klik på Erik Pontoppidans Danske Atlas 1767 for større kort. Og det fremgår, at gården i 1946, hvor fotografiet er taget, havde en klapsejler mølle.
Skivebogen 1999
Hele denne årgang af Skivebogen er helliget Jeppe Aakjær, Spillemand og stridsmand ved Henrik Fibæk Jensen.
Skivebogen 1999
Skivebogen 2000
Bestyrelser
Skivebogen 2001
Skivebogen 2002
Skivebogen 2003
 
Skivebogen 2004
Skivebogen 2005
Skivebogen 2006
Skivebogen 2007
Skivebogen 2008
Skivebogen 2009
Skivebogen 2010
Skivebogen 2011
Skivebogen 2012
Skivebogen 2013
Skivebogen 2014
Skivebogen 2015
Skivebogen 2016
Skivebogen 2017
Skivebogen 2018
Skivebogen 2019
Skivebogen 2020
  • Ebba Lützow Bruun
Mine barndomsår - dengang Skive duftede. Ebba L. Bruun kom 1938 til Skive, hvor hendes far, Elisius Jensen var repræsentant og prokurist, senere direktør i Schades Papir.
  • Johan Nielsen
Schades Papir: Lokal virksomheds historie slutter efter mere end 100 år. Schades Papir. Fra Vestjyllands Papirfabrik til Frederik Schades fabrik på Frederiksdal Alle fra 1912.
  • Henning Just
Min mor red med kongen over grænsen hen, da Sønderjylland blev dansk igen... Eli Fredskilde, datter af Johanne Braren, der som lille pige blev løftet op på Chr. 10.'s hest 1920.
  • Henning Just
Fre lokale genforeningssten - og én der er blevet væk. Mindestenene i Skive, Rødding, Otting og Glyngøre. Glyngøre-stenen er forsvundet på mystisk vis.
  • Inge Kjær Kristensen
De fredede gravhøje. Apropos gelænder eller ikke på Bette Jenses Hyw på Fur.
  • Niels Martin Lastheim
Organist Hildebrandt fortæller om sit liv i musikkens tjeneste.

Hildebrandt fylder 90 år i 2021. Han har været organist ved Skives kirker 1956-2001 og har som københavnerdreng og uddannet civilingeniør levet sit liv i Skive med musik.

  • Carsten Bach-Andersen
Næsten 200 år gammelt krucifiks i Åsted Kirke er dukket op. Krucifikset blev i 1948 taget ned ved en restaurering af kirken, og er nu dukket op igen i et skab i kirken.
  • Johan Nielsen
  • Per T. Mouritsen
Formands- og kasserer beretninger for Historisk Samfund.  
     
     
 
 
 
 
 

 
 
Viborg Domkirke
Hovedværket om domkirken er så ubetinget P. Severinsen, Viborg Domkirke, udgivet som Skivebogen 1932.
Stiftet bliver til på foranledning af den danske kong Svend Estridsen, der i bestræbelserne på at frigøre den danske kirke fra bispedømmet Hamborg-Bremen o. 1060 (1053) udvirker, at det store nordjyske stift bliver delt i 4: Ribe, Århus, Viborg og Vestervig. Disse stifter bliver formentlig dannet ud fra eksisterende sysler, måske skåret bort fra Ribe, der bliver det største af de 4 nordjyske stifter sammen med Vestervig (Vendle og Thy sysler), Viborg (Salling-, Himmer- og Ommersyssel), Århus (Aabo- og Løversyssel). Ribe fik resten, som ikke gik til de 3 øvrige, d.v.s. mest.
Hele Danmark blev inddelt i otte stifter eller bispedømmer: Slesvig, Ribe, Århus, Viborg og Vendsyssel-Thy vest for Lillebælt, Odense, Roskilde og Lund øst for Lillebælt. Først med delingen efter Valdemar Sejr, hvor Abel får Slesvig som hertugdømme, bliver Slesvig endeligt udskilt fra det nordjyske.
Kirker og klostre i Viborg i middelalderen, fortegnelse s. 33. Se illustration.
Augustinerordenen. Den første munkeorden i Viborg, efterfulgt af cisterciensere, grå- og sorte munke.
Biskop Eskils Domkirke. Se fortegnelse over biskopper i Viborg.
Biskop Gunner. Munk i cistercienserordenen, da han udnævnes til biskop, formentlig 1222-51 (s. 219, Gunner blev 99 år gammel).
Kirkekampen, Jakob Erlandsen, Christoffer 1, Erik Klipping. Erlandsen, biskop i Roskilde og Lund nægter at godkende Asger som biskop i Viborg, ingen biskop ved mordet på Erik Klipping 1286.
Det verdslige domkapitel, Johan Skarpenberg donerer Spøttrup til Viborg bispen 1404.
Domkirken brænder 1501, lynet slog ned. Brrand igen 1567.
Reformationen.
Christian 4. Bygningsmæssige forbedringer, svenskekrige.
Den store brand 1726. Domkirken, bispegården m.v. brænder helt ned, bispearkivet reddes. Stallknechts ombygning (s. 446).
Det hævdes i denne historiske fremstilling, at biskoppen nåede at redde det meste. Hvad og hvor meget af arkivmaterialet, der findes, kan man se i Rigsarkivets vejledende Arkivregistraturer XVIII, v. Thelma Jexlev, s. 152ff. Samt i en oversigt over de jyske bispearkiver, v. Hans Knudsen, s. 90-91, Fortid og nutid.
Domkirken bliver sognekirke 1812.
Ombygning af domkirken - til den "oprindelige form", N. S. Nebelong, N. L. Høyen, J. Tholle, H. B. Storch, 1864 - 10. sept. 1876, Joakim Skovgaard 1901-06, 1911-13.
 
 

Jeppe Aakjær
En adelig bandit. Drama i Skive. [Jørgen Høg]
1918 68-75.
Af Skives annaler.
1916 141-158.
En blodig regning. Af borgmester Niels Christensen Brøndums optegnelser. [Skive]
1916 145-146.
Blusjord.
1925, 1-9.
Bondeliv i 18.århundrede.
1922, 58-71.
Bondens tyende. Trykt i "Artikler og taler" 1919.
1981, 39-47.
En bondeprokurator. [Henrik Møller, Halskov]
1925, 105-131.
Brændevin
1928, 14-42.
Chr.Rasmussen og hans tyvebande.
1926, 123-134.
Da Daugbjærg brændte.
1911 39-48.
Den dovne præst i Estvad. En dokumentation. [N.P.Gjølbye]
1920, 71-86.
Egnens gamle tingsteder.
1925, 144-146.
Fjends herred omkring det 18.århundredes midte.
1918 117-129.
En forfulgt degn. [Christen Nicolaj Hjardemål, Hjerk-Harre]
1926, 78-86.
En forsvunden landsby. [Vellum, Håsum sogn]
1917 150-155.
Fra bondens trældomstid. Et stykke vejhistorie eller Oprør i Fjends.
1913 20-39
Fra bondens trældomstid. I Estvadgårds halsjærn.
1913 3-20.
Fra det gamle Bustrup.
1916 1-31.
Fra det gamle Skivehus.
1926, 10-38.
Fra det gamle Stubbergaard.
1926, 87-106.
Fra Grættrup gamle kirkebakke.
1926, 57-70.
Fra kjæltringtiden.
1925, 147-153.
Fra Krabbesholm.
1926, 39-56.
Fra Skive Rådhus.
1915 124-130.
Fra Skives gamle latinskole.
1915 66-100.
Fra Tårupgård.
1924, 74-102.
Fra vor landsbyskoles barndom.
1919 124-132.
Den gamle præst i Jebjærg. [Niels Kr.Glud]
1925, 137-143.
Gamle Skivehus i det 17.århundrede.
1913 85-133.
Hans Rosborg fortæller. [Rosborg i Mønsted]
1917 114-139.
En henrettelsesvise. [Klode Mølle]
1923, 42-47.
Herredsfoged Dorchæus' bidrag til sin bys historie, 1735.
[Skive]
1916 146-150.
En herremand, der spytter. [Hans Quistgård, Østergård, Åsted]
1919 107-113.
Herren til Eskjær og Skivehus. [Christian Lange]
1923, 48-108.
Hex i forhør.
1915 146-155.
"Den hængte tyv".
1915 142-145.
I Estvadsgaards halsjærn.
1913 3-20.
I søndagsbil - eller: fra Brøndum Præstegård.
1926, 143-153.
Ingen svin eller andet kvæg på kirkegården. [Skive]
1916 141-145.
Jebjærg præster.
1924, 34-48.
Kalkede grave. [Daugbjerg - Mønsted]
1926, 71-77.
Kirke og herremand.
1911 98-102.
Kjeltringer og landløbere.
1918 130-172.
En klagesang. [Morderen Jacob Viftrup]
1917 155-158.
Lidt brev-potpourri.
1914 145-154.
Lidt degnehistorie fra Nordsalling.
1916 32-60.
Et lille trav ud ad de gamle landeveje.
1921 105-156.
Limfjordsrotter.
1926, 135-142.
Et mad-digt fra år 1700.
1923, 109-125.
Mors arbejdsdag. Trykt i "Fra min Bitte-tid" 1928.
1981, 11-35.
Møllerkongen Jens Feldingbjærg og hans slægt.
1925, 86-104.
Niels Sørensen, Lem.
1919 114-123.
Nis Nissen, Spøttrup.
1915 117-123.
Når kongen kommer. [Skive]
1920, 87-111.
En oldtidsgåde og dens tydning.
1917 140-146.
Om Brårup.
1925, 132-136.
Omkring Astrup Vig.
1914 93-135.
En ordentlig lining. [Pastor Oluf Knudsen, Vroue].
1911 35-38.
Et par gamle bondeviser.
1922, 144-151.
Prokurator Peder Lund på Skivehus.
1919 62-106.
Provst Hasse om Hindborg herred, 1743.
1916 150-158.
En præst, som stikker med kniv. [Styge Andersen, Højslev]
1917 147-150.
På aftægt. [Fly]
1922, 131-135.
Rakkerhuset i Vroue.
1921 103-104.
Rakkerliv.
1919 133-151.
En redningsdåd. [Kr.Kristensen og Søren Poulsen, Ø.Grønning]
1919 152-158.
Rejserids af Viborg amt.
1982, 48-61.
Ret og skjel - før vi blev til.
1917 1-67.
Sallings marknavne.
1922, 136-143.
Skive marked.
1924, 120-150.
Skive-mosaik.
1922, 72-117.
Skives ildebrande i 18.århundrede.
1914 41-81. Genoptrykt 1981, 69-102.
Skoler og degne i det gamle Fjends herred. Dokumenter til landsbyskolens historie.
1912 1-58
Skov og have i Salling og Fjends herred.
1920, 125-147.
En skummel gåde fra den mørke hede. [Høgild]
1925, 154-160.
St.St.Blicher og Skive apotek.
1911 110-114.
Et stykke vejhistorie eller oprør i Fjends herred.
1913 20-39.
Et "søslag". [Lundø]
1912 124-126.
Søvelbo-visen.
1920, 112-124.
To grusselige gjærninger. [Niels Hummelgaard, Otting - Ane Marie Mortensdatter, Volders Gård]
1926, 107-122.
To høje. [Bojes Høj, Fly - Vium Tinghøj]
1911 103-109.
To Viborgansigter. Når byen er bøs. [Jens Kjerulff]
1925, 37-41.
En ulvehistorie. [Grønhøj]
1912 126-128.
Vridsted Kirkes brand.
1924, 151-155.
En værre præst. [Peiter Lorenz Jensøn Nørholm, Tårup-Kvols]
1911 61-97.
Den økonomiske tilstand i Salling omkring år 1700.
1918 76-116.
Aakjær, Jeppe. Skivebogen 1981 er en speciel Jeppe Aakjær-udgave, der indeholder en række bidrag af og om Jeppe Aakjær. Sange, digte og andre skønlitterære tekster i udgaven er ikke katalogiseret i dette forfatterregister.