Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Bind 101 
Redaktører: Rud Kjems og Niels Mortensen
Bestyrelsen: Formand Poul Tolstrup, kasserer Per Toft Mouritzen, Henning Borup Svendsen, Henrik Forman, Bodil Hansen, Rud Kjems, Birger Schütte
 
  • Willy Vestergaard Christensen, Læsø, Journalist. fotograf og motorcykelbud, s. 5
  • Finn Christiansen, handelsskoledirektør 1986-2007, Skive Handelsskoles historie og udvikling, s. 14.
  • Svend Laustsen, Estvad by - gennem 400 år, s. 31.
  • Else Theill Sørensen, direktør i Skive Bank, Frederik Petersens breve til teglværksejer, fru K. Sørensen, Højslev Teglværk 1928-1933, s. 54.
  • Camilla Post, Menneske og landskab på Fur i middelalderen, s. 112.
  • Poul Tolstrup, Historisk Samfund for Skive og Omegn 2009-2010.

 

 

Tilbage til indholdsfortegnelse

 

 

   

Arrangementer