Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
 Bind 100
  • Willy Vestergaard Christensen, Han gjorde, hvad han kunne - Maskinfabrikken "Trio" i Skive, s. 5.
  • Niels Åge Klarlund, Min barndom i Sygehusgården i Søndergade, s. 27.
  • Inge Kjær Kristensen, Bronzealder på næsset ved Frammerslev, s. 56.
  • Anders Villadsen, Fornærmelige ord på Dølby kirkegård, s. 63.
  • Poul Tolstrup, Spøttrup Frugtavlskompagni, s. 72.
  • Niels Mortensen, Det røde Klubhus i Skive, s. 82.
  • Tilføjelser og rettelser til Aage Jørgensens artikel 2005 Skivebogen, bd. 96, s. 55-104.
  • Historisk Samfunds bestyrelser 1908-2009, s. 94.
  • Skivebogen fylder 100 år, Indholdsfortegnelse til Skivebogen 1909-2008, s. 95-108.
  • Poul Tolstrup, Historisk Samfund for Skive og Omegn 2008-2009, s. 109.    
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Arrangementer