Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Bind 47
 
Otto L. Sørensen: Skive kirkebakke som folkeborg 5
Andr. Sidelmann: Fra gamle dokumenter, om Sønder Andrup, Ramsing 28
Jens Østergaard: Træk af svingplovens historie fra det vestlige Fjends herred 34
Gudmund Schütte: Gottjods ældste guder 61
Marie Jespersen: Erindringer fra min skolegang i Jebjerg 68
Gudmund Schütte: Folkelige egns-indbyggernavne 76
Chr. Wammen: Ekko fra den gamle Bostrup hede 81
Paula Knudsen: Af gamle Niels Graversens erindringer 114
Navneliste 121
 
   

Arrangementer