Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Bind 46
 
Gudmund Schütte: Niels P. Bjerregaard 1880-1955 5
Otto L. Sørensen: Niels P. Bjerregaard’s forfatterskab 13
Otto L. Sørensen: Fra Provisorietiden og Gendarmernes dage på Skive-egnen 19
Ejnar Poulsen: Lidt degnehistorie fra Hjerk-Harre 33
Gudmund Schütte: Dansk forhistorie 51
Chr. Wammen: Genboerne, en skildring fra Bostrup hede 62
Anders Kjellerup: Fra det gamle Kjærgaardsholm 90
Peter Schou: Et byrådsvalg i Skive før århundredskiftet 103
Gudmund Schütte: Jysk og østdanske helligdomme for dyredyrkelse 114
C. Klitgaard: Et gravøl i Salling 122
Navneliste 125
 
 
 
   

Arrangementer