Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Bind 94
 
H. Frank Jensen: 97 år med film i Skive 5
Thomas Fibiger: Blikket for sundheden – om etableringen af et nyt sygehus i 1880’ernes Skive 37
Verner Svansø: Svansøgårds historie 53
Knud Jespersen: Mine 50 år som handelsmand i Skive 1949-1999 (2) 82
Kurt G. Overgaard: Lundbro – boplads gennem 10.000 år 123
Hugo Støttrup Jensen: Grinderslev Kirke 131
Poul Tolstrup: Historisk Samfund for Skive & Omegn 2002-2003 155
 
   

Arrangementer