Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Bind 95
 
Niels Møller Sørensen: Lærling hos smedemester Sigurd Christensen, maskinfabrikken Trio, 1942-1946, s. 5
Einar Nielsen: Jeppe Aakjær og Henrik Pontoppidan, s. 20
Asbjørn Thomsen: Kildernes larmende tavshed - historien om et mystisk dødsfald i Lille Torum i det Herrens år 1778, s. 50
Poul Tolstrup: Rokoko-inventaret i Resen Kirke, s. 59
Knud Toft Mouritsen: Skippergård i Hvidbjerg, s. 74
Knud Hendriksen: Mendelsohns klaverkoncert - eller da Jegstrup var en del af luftkrigen, s. 124
Christian Anton Reinhold Bruun: Erindringer fra tiden som sognepræst i Estvad-Rønbjerg 1901-1914, s. 134
Poul Tolstrup: Historisk Samfund for Skive & Omegn 2003-2004, s. 156

 

 
   

Arrangementer