Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Bind 97
 
Grethe Jensen: Husmandskone i 50 år, s. 45
Signe Sieg: Om at få foden under eget bord (2), s. 62
Bodil Hansen Jens Wolle, Æ klog’ mand i Hald, s. 92
Niels Mortensen: Anders Randolf - den verdensberømte filmskuespiller fra Rybjerg, s. 112
Kurt Glintborg Overgaard: Tre grave fra yngre romersk jernalder i Ørum sogn, s. 119
Poul Tolstrup Historisk Samfund for Skive og Omegn 2005-2006, s. 125
 
 
 
   

Arrangementer