Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Bind 98
 
Rud Kjems: Om Jens Væver og snurrevoddet, s.  5
Helge Stavnsbjerg: Et tragisk liv for en forældreløs dreng. Karl Ferdinand Larsens erindringer, s. 21
Tage Ibsen: Brolægning, bespisning og baller. Rids af borger- og håndværkerforeningerne i Jebjerg og Roslevs første år, s. 74
Poul Poulsen: Sadelmagere, tapetsermestre og møbelpolstrere i Skive og opland i 1900-tallet, s.  100
Kurt Glintborg Overgaard: Fund af keramik fra sen tragtbægerkultur og en boplads fra grubekeramisk kultur i Hejlskov, s. 117
Poul Tolstrup Historisk Samfund for Skive og Omegn 2006-2007, s.  122
 
 
   

Arrangementer