Arrangementer  

Foreningsmeddelelser

Covid-19 restriktioner betyder, at der er forhåndsbooking til 
foredraget 30. sept.
Onsdag aften på Skive Museum efterår 2020
Under forberedelse 
Kommende arrangementer 2020
Afholdte arrangementer

 

   
Bind 99
 
Ottos billedbog. Skiveegnen i billeder 1870-1970
Poul Tolstrup: Forord. Historisk Samfund for Skive og Omegn fylder 100 år, s. 7
Rud Kjems: Skive 1870-1970 9
Poul Tolstrup, Per Toft Mouritsen og Birger Schütte: Salling 220
Bodil Hansen: Fjends Herred 290
Niels Mortensen: Ginding Herred 316
Niels Mortensen: Otto (litterat Otto L. Sørensen) 329