Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt
 
Jens Rolighed: Om modeller i Jeppe Aakjær’s digtning 5
Kristen Mousten: Krejbjerg 12
P. Schou: Skive havns forhistorie III 45
Gudmund Schütte: Et sallingsk Eddasagn 57
Niels P. Bjerregaard: Af dødens høst 64
Jens Mehlsen: Erindringer og oplevelser 67
Niels Kjeldbjerg: Erindringer og oplevelser 84
Otto L. Sørensen: Drakenberg på Skiveegnen 111
Navneliste 126
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Arrangementer