Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Det fremgår ikke af årbogen, at bestyrelsen består af Lærer Niels P. Bjerregaard, formand. Landsarkivar i Viborg, Svend Aakjær, Præst M. Brandt, Lærer N. C. Bøgelev, Frue Else Christen, cand. mag. H. C. Hansen Viborg, Museumsforstander H. P. Hansen Herning, Professor Peter Skautrup Riisskov, Litterat Otto Sørensen Skive. Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
 • Hilsen til Dr. Gudmund Schütte 7-8. En tak til Gudmund Schütte på 50 års dagen "for Deres første Fremtræden som Forfatter ..." fra Historisk Samfund for Skive og Omegn, Centralbiblioteket  i Skive, Museumsforeningen for Skive og Omegn og Rotaryklubben Skive. Bemærk, at her er Museumsforeningen udskilt fra Samfundet, året efter museumsbygningens placering på Havnevej.
 • Niels P. Bjerregaard: Gudmund Schütte 9-13. På vel sallings diialiekt og versemål: "Så Tak får, hwa te no vi fæk! Løk mæ æ Då i Då!" 
 • H.P. Hansen: En Signekvind i Salling 14
 • Else Christensen: Den gamle Doktor 21
 • Otto L. Sørensen: Købmand Husteds gravsten på Skive Kirkegård 25
 • Svend Aakjær: Odins Vi i Salling 33
 • Peter Skautrup: Hvor sproget gror 43
 • M. Brandt: Fire gamle billeder fra Lundø 49
 • N.C. Bøgelev: Gadejordens udskiftning i Tastum 62
 • J.C. Hansen: Andre tider 70
 • Fortegnelse over Gudmund Schütte’s artikler i Skivebogen 91
 • Navneliste 93  
 
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Arrangementer