Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Bind 24
Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.  
Oplysninger om de historiske bestyrelser kan kaldes i denne oversigt.
 
P. Severinsen, Viborg Domkirke med Stad og Stift i 800 år. Festskrift ved Viborg Domkirkes 800 års fest.  
Særudgave: Bispestaden før domkirken, Augustinerordenen, biskopper, kirkekamp, reformation, den store brand, pietisme, reationalisme, domkirken som sognekirke.
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Arrangementer