Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Bind 23
Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.  
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
Jens Clausen: Tyskertid i Skiveegnen 1864 1
Gudmund Schütte: Eskjær Hovedbygning gennem tiderne og dens planlagte ødelæggelse 1873 34
Gudmund Schütte: Røverne i Eskjær skov 49
Gudmund Schütte: En Eskjær-dans 60 Kristen Klastrup: Kvægpesten i Salling 1747-1749 65
Kristen Klastrup: Kvægpesten i Salling i folkemunde 148
Otto L. Sørensen og Sigfred Lauritzen: Hedemaleren Hans Smidth 155. Se neden for.
Niels P. Bjerregaard: Navneliste 173  
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

 Hans Smidth - klik på billede for forstørrelse.

 

Man kan i artiklen om Hans Smidth læse, at Slavekrigen i 1848 var en mobilisering, foranlediget af et rygte om, at løsladte slaver fra Rendsborg havde vist sig i Salling. At Hans Smidth har foreviget denne sikkert ophidsende rygtedannelse på egnen er en fin detalje, som kunsten bidrager med til ikke at lade den fortabe sig ufortalt i den skrevne historie.

   

Arrangementer