Arrangementer  

Indvielse af nyrestaureret Skivehus
blev afholdt 29. april 2022 kl. 13-16. Foreningen bidrog med den historiske baggrundsorientering.
Arrangementer 2023:

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Bind 22
Gudmund Schütte er formand for redaktionsudvalget.  
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
H. Zangenberg: Gammel byggeskik 1
Niels P. Bjerregaard: Jeppe Aakjær 37
N. Madsen Vorgod: Lidt mere om Peder Lydersen 54
Chr. N. Krogh: Hegnet 60
Gudmund Schütte og Niels P. Bjerregaard: Ommerboer 92
Christian Pedersen: Folkeminder fra Fjends herred 138
O.C. Iversen: Samfundets regnskab for 1929/30 144
Niels P. Bjerregaard: Navneliste 145
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.