Arrangementer  

Foreningsmeddelelser

Covid-19 restriktioner betyder, at der er forhåndsbooking til 
foredraget 30. sept.
Onsdag aften på Skive Museum efterår 2020
Under forberedelse 
Kommende arrangementer 2020
Afholdte arrangementer

 

   
Bind 20
 
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er redaktør.  
Oplysninger om de historiske bestyrelser kan kaldes i denne oversigt.
 
Aug. F. Schmidt: Sagn om Højslev kirke, s. 1-13. Folkeminder, hvor der henvises til Evald Tang Kristensen m. fl.
Jeppe Aakjær: Brændevin, s. 14-42.
Gudmund Schütte: Færdselsskel på langs af Jylland, s. 43-85.
Niels P. Bjerregaard: Skive gamle kirke, s. 86-106. Især kalkmalerierne.
Chr. N. Krogh: Hegnet, s. 107-121.
Chr. N. Krogh: Albert Andersen Skeels gavebrev, s. 121-128.
Knud Thøgersen: Fra Grinderslev sogn, s. 129-136. Nogle eksistenser i midten af 1800-tallet.
Christian Pedersen: Folkeminder fra det nordøstlige Fjends Herred, s. 137-145.
Kai Uldall: Granitkorset ved Astrup, s. 146-156.
O.C. Iversen: Samfundets regnskab 1927/28, s. 157
Niels P. Bjerregaard: Navneliste
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.