Arrangementer  

Indvielse af nyrestaureret Skivehus
blev afholdt 29. april 2022 kl. 13-16. Foreningen bidrog med den historiske baggrundsorientering.
Arrangementer 2023:

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Bind 20
 
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Gudmund Schütte er redaktør.  
Oplysninger om de historiske bestyrelser kan kaldes i denne oversigt.
 
Aug. F. Schmidt: Sagn om Højslev kirke, s. 1-13. Folkeminder, hvor der henvises til Evald Tang Kristensen m. fl.
Jeppe Aakjær: Brændevin, s. 14-42.
Gudmund Schütte: Færdselsskel på langs af Jylland, s. 43-85.
Niels P. Bjerregaard: Skive gamle kirke, s. 86-106. Især kalkmalerierne.
Chr. N. Krogh: Hegnet, s. 107-121.
Chr. N. Krogh: Albert Andersen Skeels gavebrev, s. 121-128.
Knud Thøgersen: Fra Grinderslev sogn, s. 129-136. Nogle eksistenser i midten af 1800-tallet.
Christian Pedersen: Folkeminder fra det nordøstlige Fjends Herred, s. 137-145.
Kai Uldall: Granitkorset ved Astrup, s. 146-156.
O.C. Iversen: Samfundets regnskab 1927/28, s. 157
Niels P. Bjerregaard: Navneliste
 
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.