Arrangementer  

Indvielse af nyrestaureret Skivehus
blev afholdt 29. april 2022 kl. 13-16. Foreningen bidrog med den historiske baggrundsorientering.
Arrangementer 2023:

   

Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Det fremgår ikke af årbogen, hvem der er formand, og der er ikke oplysninger om bestyrelsen. Jeppe Aakjær er formand for redaktionen, redaktør.
Oplysninger om de historiske bestyreser kan kaldes i denne oversigt.
 
Bind 17
 
Jeppe Aakjær: Blusjord 1-9
F. Elle Jensen: Af en gammel Røddinglærers optegnelser 10-36. Bl.a. om Nis Nissen, Spøttrup, der i 1846 nægtede at afgive jord til en skole i Rødding. 
Jeppe Aakjær og Georg Saxild: To Viborgansigter 37-52.
Gudmund Schütte: Sallingsk og Furlandsk hedenskab 53-81.
Esper Andersen: Helligkilden 82-85.
Jeppe Aakjær: Møllerkongen Jens Feldingbjærg og hans slægt 86-104.
Jeppe Aakjær: En bondeprokurator 105-131.
Jeppe Aakjær: Om Braarup 132 Jeppe Aakjær: Den gamle præst i Jebjerg 137-143.
Jeppe Aakjær: Egnens gamle tingsteder 144-146
Jeppe Aakjær: Fra Kjæltringtiden 147-153.
Jeppe Aakjær: En skummel gåde fra den mørke hede 154-160.
Regnskab for 1924/25 161
Jeppe Aakjær: Navneliste 162
 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.