Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
I denne udgave af Skivebogen er kun redaktionsudvalget med Jeppe Aakjær som formand anført. Der er ikke navne på bestyrelsens medlemmer.
 
Bind 14
  • Svend Aakjær, Fly gamle Gaarde IV, s. 1-39. Fortsættelse af tidligere artikler i 1919, 1920, 1921 Skivebogen.
  • Jens Clausen, Landbrug i Daugbjerg Sogn i 1830'erne, s. 40-57..
  • Jeppe Aakjær, Bondeliv i 18. Aarhundrede, s. 58-71, Skive-Mosaik, 72-117, Paa Aftægt, s. 131-135, Sallings Marknavne, s. 136-143, Et par gamle Bondeviser, s. 144-152, Samfundets Regnskab, s. 153-154.
  • Chr. Pedersen, (Roggenstrup): Fjends Herreds Ældste, s. 118-126, De sidste Ofre til Tastum Sø, s. 127-130.

 

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Arrangementer