Arrangementer  

Foreningsmeddelelser

Covid-19 restriktioner betyder, at der er forhåndsbooking til 
foredraget 30. sept.
Onsdag aften på Skive Museum efterår 2020
Under forberedelse 
Kommende arrangementer 2020
Afholdte arrangementer

 

   
 • Henning Just, Både havnen og Thøgersens butik jubilerer. 150 året for Skive Havns indvielse, Sven Thøgersen har næsten halvdelen af havnens levetid været købmand på havnen.
 • Bodil Emtkjær, Storbonden i Hvidbjerg ansatte sin fodermester som butler. Møllegårdens ejer ansatte sin mangeårige fodermester som butler, han var sjette generation på slægtsgården.
 • Per Mouritsen, Da borgerne i Roslev gjorde oprør mod at få et ældrecenter i byens anlæg. Roslev Anlæg blev indviet 1949. Sallingsund Kommune ønskede 1975 at bygge ældrecenter i anlægget.
 • Niels Graverholt, Dagligdagen i en af byens mange købmandsbutikker. Rudolf Graverholt, købmand Adelgade 14, portrætteres sammen med butik og dagligdag indtil 1960'erne af sønnen.
 • Eva Dragheim, Barn i Skive i efterkrigsårene. Opvokset i en familie, hvor besættelsestiden var præget af faderens modstandsaktiviteter, skolegang og pædagogik den gang.
 • Terkel Svane Hansen Brannet, Vinkel har været beboet siden yngre stenalder for 4600 år siden. Fund af kammergrave.
 • Bjarne Nørgaard, Anne Bendixdatter blev brændt på Tinghøj i 1736. En sag om utugt, der den gang kunne koste livet og brænding på bålet.
 • Merete Just, Tre lokale mistede livet ved  M/S Hans Hedtofts forlis.  Det "synkefri" skibs forlis 30.januar 1959.
Forfatterregister af skoleinspektør Eriksen - Resen skole
 1909-2008
  
Andersen, Esper:
Helligkilden. ("Æ hellekjell").
1925, 82-85.
 
Andersen, Otto:
Vandring i Skive omkring år 1900.
1980, 16-48.
 
Andersen, Søren:
Nørrejyske Artilleriregiments ankomst til Skive. En øjenvidneskildring.
2002, 86-91.
 
Balling, Kr.:
Ane Gjedde og Per Svensk. Småtræk fra en sallingsk landsby. [Lyby]
1911, 3-23.
En gammel landbrugsberetning fra Salling.
1916, 131-135.
 
Balling, Laust:
Skatteligning på landet i slutningen af 50'erne.
1990, 91-103.
 
Bang, Johannes:
Limfjorden i litteraturen.
1972, 5-35.
 
Bang, Thomas B.:
Helligkilder i Salling og Fjends herred.
1917, 103-113.
 
Beck, Vilh.P.:
Durup kirke i Salling.
1963, 98-107.
Min saga om Durup og nabosogne.
1965, 56-76.
Om præstens andedam og de gådefulde Mølkjærhuse i Durup.
1972, 98-106.
Sallingrakkere og andre skøjere.
1968, 94-105.
Som jeg husker Durup og befolkningen derude.
1967, 58-74.
Spillemand - musiker. Hvad vil du i Salling?
1970, 23-50.
Således opstod de fem sallingske stationsbyer.
1966, 64-76.
En ung sallingbo rejste fra Durup til hovedstaden.
1971, 22-35.
 
Bjerre, Geit:
"Solbakken" i Rødding var mit barndomshjem. Valmenighed, Præstebolig,
1980, 5-15.
 
Bjerre, Hans:
Jeppe Aakjærs sultekur i 1910.
1978, 98-109.
 
Bjerre, Solveig:
Jenlefesterne. Jenle fra barndom til nutid.
1966, 77-87.
 
Bjerre Tybjerg, Signe:
(Se Tybjerg, Signe).
                                                                           
Bjerregaard, Niels P.:
Af Skives historie.
1947, 5-124.
Aktieselskabet Landbobanken i Skive, Salling bank.
1951, bilag pag.
A.P.Nielsen. Af Røddings historie.
1950, bilag pag.1-131.
A.P.Pedersen. Liv og virke.
1949, 7-148.
Embedslæger i Skive.
1950, 5-30.         
Fra kirkeinspektionens skuffe.
1940, 115-118; 1945, 89-105; 1948, 54-60, 98-116.
Gudmund Schütte.
1943, 9-13.
Gudmund Schütte.
1951, 5-10.
Indholdsfortegnelse til Skivebogen 1. - 25.bind.
1933, 172-186.
Indholdsfortegnelse til Skivebogen 1. - 40.bind
1948, 117-127.
Jeppe Aakjær.
1930, 37-53.
Karup å.
1954, 101-127.
Lidt om samfundets virke 1908-1933.
1933, 166-171.
Marie Bregendahl.
1941, 3-35.
Navne og kendingsnavne.
1940, 53-66.
O æ kjærk'bak.
1942, 3-8.
Skive gamle kirke.
1928, 86-106; 1937, 56-83.
Spændvidde og sammenspil. [Jeppe Aakjær - Marie Bregendahl]
1945, 5-24.
Stævne til slagsmål.
1943, 81-90.
Ting og torv. Olesens gård i Skive.
1954, 5-32.
 
Bjerregaard, Niels P. & Gudmund Schütte:
Ommerboer.
1930, 92-137.
 
Brandt, M.:
Egns-skikkelser fra reformationsårene. Jens Hvas
1936, 1-69.
Fire gamle billeder fra Lundø.
1943, 49-61.
Fruen på Bjeresjöholm. [Kristence Kås, Stårupgård]
1935, 36-70.
Hr. Tyge Krabbe til Bustrup og Vegholm. Rigsråd, ridder, Danmarks riges marsk, 1474-1541.
1937, 84-138; 1938, 45-112; 1939, 122-164; 1941, 107-128.
Stårupgårds tilblivelse.
1980, 82-93.
 
Bregendahl, Marie:
Decemberbilleder. Dansk Folkeoplysning III årgang 1929-1930.
1983, 33-38.
Elve spørgsmål til Marie Bregendahl og hendes svar.
1983, 39-44.
En fremragende dansk bonde P.Odgaard. Trykt i Månedsmagasinet april 1910.
1983, 17-24.
Gamle minder fra Iglsø skole. Trykt i Skive Folkeblad 5.april 1939.
1983, 9-15.
Sidelys over et dansk forfatterskab. Politiken, 11.marts 1939.
1983, 25-32.
 
Brinch, Benny:
Niels Brink og hans samtid. Fur omkring 1800.
1973, 23-47.
 
Brinch Bertelsen, John & Inge Kjær Kristensen:
Sten med skålgruber og andre tegn fundet i Salling, Fjends og på Fur.
2002, 92-102.
 
Brogaard, Esper:
Barselvarsler og regler for handlingers tilladelighed.
1938, 113-121.
 
Bruun, Christian Anton Reinhard:
Erindringer fra tiden som sognepræst i Estvad-Rønbjerg 1901-1914.
2004, 134-155.
 
Bysted, Niels S.:
Kvasesejlads på Limfjorden i sidste halvdel af 1800-tallet.
1992, 48-54.
 
Bøgelev, N.C.:
Egnens oldtidsminder.
1939, 63-121.
Gadejordens udskiftning i Tastum.
1943, 62-69.
 
Bøgelev, N.C. & Gudmund Schütte:
Vor hjemmind. Træk av Salling syssels folkeminder og historie.
1942, 49-128.
 
Christensen, Chr.:
Andreas Wøldikes visitatsrejse i Salling 1740.
1918, 17-42.
 
Christensen, Eigil:
De Unges Idræt 1932. DUI-Leg og Virke 1995.
1995, 41-61.
 
Christensen, Else:
Den gamle doktor. [C.M.Schou, Skive]
1943, 21-24.
Skive i billeder.
1923, 126-133.
 
Christensen, I.C.:
Ramsing by og dens beboere for godt 50 år siden.
1941, 60-106.
 
Clausen, Jens:
Landbrug i Daugbjærg sogn i 1830'erne.
1922, 40-57.
En skrap foged. [Carl Tobias Horn, Skive]
1929, 49-56.
Tyskertid i Skiveegnen i 1864.
1931, 1-33.
Vroue by omkring 1840.
1921, 68-102.
 
Colding, Ole P.:
Grove gårdhistorie.
1975, 21-59.
 
Dahlgaard, Peter:
Erindringer fra min drengetid. [Hesthave, Rødding sogn]
1969, 73-83.
 
Dalsgaard, A.D.:
Christen Dalsgaard. Spredte træk og minder.
1929, 77-99.
 
Damsgaard, Nina:
Christen Dalsgaards altermalerier.
1983, 69-88.
 
Dath, Søren S.:
Fra Oddense degnekald.
1917, 93-102.
 
Dragheim, Ib:
”Aldrig mere en 9.april!” Erindringer om modstandsbevægelsen i Skive,
2000, 141-158.
 
Ejsing, Jens:
Oddense-Otting ungdomsforening 1915-65.
1995, 69-104.
 
Elle Jensen, F.:
Af en gammel Røddinglærers optegnelser.
1925, 10-36.
Kirke- og kulturhistoriske småting fra ældre tid.
1960, 67-88.
Proprietær Nissen, Spøttrup, pastor Rosendahl, Rødding, og provst Møller, Breum.
1962, 98-111.
 
Enna Jensen, K.:
Lihme kirke.
1975, 5-20.
På Tastum søbund.
1969, 105-108.
 
Foss, Gunnar:
Carl Bahnson. Sognepræst til Skive og Resen 1895-1915. Spredte
personlige mindeoptegnelser.
1951, 17-28.
 
Fibiger, Thomas:
Blikket for sundheden. Om etableringen af et nyt sygehus i 1880’ernes Skive.
2003, 37-52.
 
Fibæk Jensen, Henrik:
Bostrup Tinghøj.
1988, 86-110.
Jeppe Kjær. Spillemand og stridsmand.
1999, 3-336.
Johannes Bang. Digter - præst - lokalhistoriker.
1986, 53-99.
"Ny tid" og "Baunen". En karakteristik af besættelsestidens illegale blade på Skiveegnen.
1985, 48-73.
Vær beredt. Træk af KFUM-spejdernes historie i Skive 1922-47.
1987, 33-83.
 
Frederiksen, Ritta:
Mine læreår som murer,
2006, 5-44.
 
Friis, Christian P.:
Familien Friis fra Lundgård mødtes i Fly for at mindes deres forfædre.
1964, 79-87.
In memoriam historikeren, overgartner, landbrugskandidat Jens Østergaard, * 22/1 1884 † 20/11 1962.
1963, 118-121.
Lundgård. Et besøg på den gamle herregård samt i fem af Fjends herreds kirker 1960.
1961, 106-121.
 
Friis, G.:
Skivelæreren Anders Kier Gregersens levned og tragiske død på en andejagt ved Flyndersø 1839.
1963, 108-112.
 
Friis, Aage:
Hans Henrik Lefolii. [Rektor ved Viborg Katedralskole]
1923, 1-16.
 
Friis-Jensen, Kr.:
Af en hedeegns litteraturhistorie.
1984, 45-56.
 
Fruergaard, J.S.:
Abildgård i Øster Lyby. Et bidrag til gårdens og dens brugeres historie gennem 500 år.
1963, 48-74.
 
Fuglsang, Anthon:
Sandflugten i Sæby og Nautrup.
1948, 61-97.
Sandflugtens dæmpning i Ginding herred 1792-1819.
1940, 5-52.
Sandflugtens dæmpning i Ginding herred 1821-27.
1942, 45-48.
 
Gammelgaard Andersen, Jens Chr.:
Skive-stenen eller Lundbro-stenen.
2000, 135-140.
 
Gertz Andersson, Poul:
Erindringer omkring en poesibog og min barndom i Olesens gård.
1997, 16-25.
 
Gertz Andersson, Aase & Poul:
Gammel Skivehus - hotel i 50 år.
1980, 94-105.
 
Glad, Ingvar:
Romanske stenbilleder i Salling og Fjends.
1998, 45-66.
 
Glintborg Overgaard, Kurt:
Fund af keramik fra sentragtbærerkultur og en boplads fra grubekeramisk kultur i Hejlskov.
2007, 117-121
Lundbro – boplads gennem 10.000 år.
2003, 123-130.
Tre grave fra yngre romersk jernalder i Ørum sogn.
2006, 119-124.
 
Graversen, Søren:
Erindringer fra Fur.
1991, 28-45.
 
Hamann Hansen, Klaus Erik:
Fra tegl til brød. [Teglværksdrift]
1996, 106-123.
 
Hansen, Bodil:
Dalsgaard fra middelalder til nutid.
1998, 5-44.
De kloge mænd i Hejlskov.
1992, 5-28.
Jens Wollesen, Æ klog Mand i Hald.
2006, 92-111.
Kudahl - en slægt og dens gård. [Lund]
1989, 69-87.
Lærkenborg. Borgmester Lerches gård i Nordfjends.
1996, 65-105.
 
Hansen, Carl:
En brevveksling mellem Søren Lybye i Hem og en ungdomsven.
1910, 3-36.
 
Hansen, H.P.:
En signekvind i Salling. [Else Marie Nielsen, Torum]
1943, 14-20.
 
Hansen, J.C.:
Andre tider. [Eskjær]
1943, 70-80.
Borgmester Dorchæus. [Skive]
1940, 67-82.
Fra Skive bys retsprotokoller.
1939, 40-62.
Jeberg og Tustrup Bye i Salling Vedtægt og Viide Anno 1769.
1927, 90-103.
Mere om degnen Feld i Oddense.
1918, 173-180.
Skive mølles historie.
1920, 149-208.
 
Hansen, Jens Peter:
Breve fra 1864. [Niels Sørensen Brand, Ramsing]
1977, 86-96.
 
Hedegaard Eriksen, Frits:
Den nye bonde og skolen i Rødding-Krejbjerg 1814-51.
1989, 18-42.
 
Heilskov, Chr.:
Den gamle Holstebro landevej fra Viborg til Hagebro.
1934, 66-91.
Indskrifter fra kirkerne i Harre herred.
1911, 24-34.
"Margrethevolden" ved Rosgårde i Mønsted sogn.
1929, 33-39.
 
Helboe, A.:
Holmgård slot. [Balling]
1958, 67-71.
 
Hendriksen, Jacob & Knud:
Bogbinderiet i Vestergade, som vi oplevede det.
2002, 134-147.
 
Hendriksen, Knud:
Blade fra mine erindringer.
1998, 119-138.
Meldensohns violinkoncert – eller da Jegstrup var en del af luftkrigen.
2004, 124-133.
To familier i Skive [Hendriksen & Tetzschner]
2000, 23-39.
 
Hildebrandt-Nielsen, Heinrich:
45 år ved musikken.
2001, 138-148.
 
Hoffmansen, P.K.:
Estvadgård og Flyndersø mølle.
1969, 5-72; 1970, 65-118; 1972, 36-83; 1973, 48-95; 1974, 5-33;
1976, 97-124.
En provstedatters erindringer fra Sevel præstegård. [Amalia Lange]
1967, 86-116; 1968, 5-50.
 
Hvidtfeldt, Erik:
Præsteindberetninger fra Viborg stift.
1961, 43-83; 1962, 44-71; 1963, 12-41; 1964, 27-55.
 
Høy Jørgensen, Uffe:
Et hus ved Harre Vig og dets ejere.
2000, 74-84.
 
Ibsen, Tage:
Brolægning, bespisning og baller. Rids af borger- og  håndværkerforeningerne i Jebjereg og Roslevs første år.
2007, 74-99.
Da husmændene rankede ryggen.
2005, 39-54.
 
Ingversen, Bodil:
Håndværk og industri i Skive 1787-1801.
1979, 121-129.
 
Jensen, Christen:
Præsterne i Lem-Vejby siden reformationen.
1912, 89-109.
 
Jensen, Emil:
En håndværker fortæller om svundne tider og typer.
1952, 7-128.
 
Jensen, Grethe:
Husmandskone i 50 år.
2006, 45-61.
Min barndom på landet i trediverne og fyrrerne.
1997, 26-59.
Om at være ung pige omkring 1950.
2001, 110-121.
 
Jensen, H. Frank:
97 år med film i Skive.
2003, 5-36.
Dengang i 60’erne.
2001, 122-137.
Op og ned med Skive Theater. Tilbageblik på de 35 sæsoner, Teaterkredsen har haft ansvar for.
2002, 115-123.
 
Jensen, Isak:
Fra gamle dage. Om landsbyers og gårdes beliggenhed, bygningers opførelse, indretning og vedligeholdelse, kreaturernes røgt, avlsredskaber, jordens drift og behandling m.m i gamle dage.
1910, 93-116.
Gamle Mønsted med dets beboere.
1909, 57-68.
 
Jensen, Jens:
Christen Pedersen Lyngbyes sindbilledlige udsmykning i Vroue kirke.
1985, 102-123.
 
Jensen, Olav:
Sagaen om Skive Jernstøberi. De første 50 år.
1993, 78-108; 1994, 23-60.
Skivedreng i tyverne og trediverne.
1990, 39-64.
 
Jensen, Peder:
De gamle møller i Salling. Gamle beretninger fortæller om tilstande og forhold på møllerne i året 1761.
1959, 51-61.
 
Jensen, Sigv.:
Da evangelisk kristelig salmebog skulle indføres i Oddense-Otting til afløsning af Kingos salmebog.
1964, 71-78.
Da Skive kirke skulle ofre sit blytag til fordel for byens skole.
1964, 56-60.
Fra Skive kirkeinspektions stolestadebog 1778-91.
1965, 77-81.
 
Jeppesen Jensen, J.:
Bajlumgård. Bidrag til dens historie.
1978, 52-92.
 
Jespersen, Esbern:
Anders Skrædder i Lem, hans fine kone og slægten Geertsen.
1961, 25-42.
 
Jespersen, Knud:
Mine 50 år som handelsmand i Skive 1949-1999.
2002, 148-158; 2003, 82.-122.
 
Jespersen. Marie:
Ajes bejler. Et levnedsløb. [Hjerk]
1916, 117-130.
Almueliv i Sallingland.
1946, 34-78.
Erindringer fra min skolegang i Jebjerg.
1956, 68-75.
Fra heden. [Bostrup]
1945, 25-31.
Fra rakkerens tid.
1915, 137-141.
En gammel hwell' degn. [Per Lykke, Brøndum]
1914, 82-86.
Hjemstavnsminder fra Møgelkjær i Jebjerg omkring 1860.
1937, 139-156.
En offerdag 1875 i Jebjerg kirke.
1960, 116-117.
På Krabbesholm i ingeniør Fugls tid.
1964, 88-113.
Rødding kirke. Da Laust Møller satte det nye tårn.
1940, 1-4.
 
Jespersen, Aage:
Balling kirkes alter. Hvordan Balling kirkes alter opbyggedes gennem 6 århundreder.
1945, 106-124.
 
Johannesen, Inger:
De Grundtvigianismen kom til Salling.
1993, 48-77.
 
Juvre, Poul Emil:
En Sallingdrengs erindringer ca.1870-1886. Gæstgiver Andreas Christensen, født 15/2 i Grønnerup, Sæby sogn, død 22/4 1924 i Roslev sogn.
1979, 66-102.
 
Jørgensen, Aksel:
Fattiggården i Daugbjerg.
1997, 5-15.
 
Jørgensen, Erik:
Fjendsprojektet. Et arkæologisk udgravningsprojekt.
1977, 75-85.
 
Jørgensen, Gundorph:
Aa hvem, der haar den Løkke. [Vise]
1920, 148.
 
Jørgensen, Hans Otto:
Gammeltid - nutid. Vile by & sogn 1935-85.
1989, 88-111.
 
Jørgensen, Johs.:
Hedevard og Kirstine Jørgensens liv og virke i Vinkel.
1984, 62-117; 1985, 74-101.
 
Jørgensen, Aage:
Johannes V. Jensen og Jeppe Aakjær – af et venskabs historie.
2005, 55-104.
 
Kjeldbjerg, Niels Andersen:
Erindringer og oplevelser. [Kjeldbjerg]
1944, 84-110.
 
Kjellerup, Anders:
Fra det gamle Kærgårdsholm. Håsum
1955, 90-102.
 
Kjems, Hjalmar:
Af stadsskoleinspektør Hj.Kjems erindringer.
1974, 83-114; 1976, 68-119.
 
Kjems, Rud:
"Borgmestermordet" i Skive. [Hjalmar Kjems]
1990, 5-38.
Hansen contra Hansen. [Carl Hansen - H.P.Hansen]
1993, 5-47.
En kilde til morskab [restaurant ”Kilden”].
2005, 118-144.
Lokalhistorie er også levende billeder.
1984, 57-61.
Om Jens Væver og snurrevoddet. Krejbjerg
2007, 5-20.
Sære lyde i vinternatten. Skives jazzklubber i revivalperioden.
1997, 60-99.
 
Kjær, Hans:
En bronzealderhøj i Salling. [Bustrup]
1929, 57-76.
 
Kjær Kristensen, Inge:
Hvidbjerg og Mønsted – landsbyer med rødder i vikingetid og tidlig middelalder.
2005, 105-117.
 
Kjær Kristensen, Inge & John Brinch Bertelsen:
Sten med skålgruber og andre tegn fundet i Salling, Fjends og på Fur.
2002, 92-102.
 
Klastrup, Kristen:
Kvægpesten i Salling i folkemunde.
1931, 148-154.
Kvægpesten i Salling 1747-1749.
1931, 65-147.
 
Klitgaard, C.:
Et gravøl i Salling. [Øster Grønning]
1955, 122-124.
Hexeri på Fur (Landstings dombog A.1626 fol.143)
1915, 60-65.
 
Knudsen, Hans:
Hr. Laurits Aastrups genvordigheder. [Dollerup-Finderup-Ravnstrup]
1918, 43-67.
Orgelmestrene i Skive 1696-1816.
1917, 68-92.
 
Knudsen, Karl:
Vor hjemstavn omkring år 1300. [Digt]
1968, 106-111.
 
Knudsen, Poula:
Af gamle Niels Graversens erindringer.
1956, 114-120.
Småstykker af Furs krønike.
1964, 121-123.
 
Kolstrup, Jens:
Hvad skal bondekarlene lære? Kampen om Oddense højskoles læseplaner 1851-57.
1989, 43-56.
 
Konradsen, O.G.:
Om "jubellæreren" præsten Kr.Glud i Jebjerg.
1975, 89-95.
Sallings første grundtvigske forkynder 1858-1873, pastor Kr.D.Konradsen.
1975, 96-100.
 
Kristensen, Fr.:
Fr.Kristensens erindringer fra Roslev for 70 år siden.
1977, 5-74.
 
Kristensen, H.P.:
Sallings tilstand efter Svenskekrigen 1657-60.
1909, 98-106.
 
Kristensen, Marius:
Af Salling ældste kirkehistorie. Bo Ketilssøn, Lihme kirke, Biskop Niels, Overdragelsesbrev.
1926, 1-9.
 
Kristensen, P.:
Proceslystne præster i Vroue.
1914, 87-92.
 
Kristiansen, Annelise:
Revideret register for Skivebogen fra 1909 til 1982.
1983, 93-117.
 
Krogh, Chr.N.:
Albert Andersen Skeels gavebrev. [Hegnet]
1928, 121-128.
Fra vor folkeskoles barndom. Optegnelser fra præstearkivet i Durup.
1935, 71-113.
Hegnet.
1928, 107-120.
Hegnet.
1930, 60-91.
Lærer i Selde og Tøndering for 100 år siden.
1991, 5-27.
Tøndering by.
1933, 71-163.
Tøndering kirke. Sysselprovster og sognepræster.
1934, 92-123.
 
Krogh, J.C.:
Gamle Salling-danse.
1938, 125-147.
Et tilbageblik over de svundne 50 år for "Samfundet".
1958, 17-25.
 
Larsen, Henrik:
Sallings landsbyer før udskiftningen.
1935, 1-27.
 
Lauritzen, Sigfred & Otto L.Sørensen.
Hedemaleren Hans Smidth.
1931, 155-171.
 
Laursen, Laurs:
En kærlighedshistorie fra Vestsalling. Erindringer af Laurs Laursen.
1995, 62-68.
 
Laustsen, Svend:
En pind fra Estvad til Brorsons ligkiste. Træk af Estvad-Rønbjerg præste- og degnehistorie, når den er værst!
1997, 100-109.
Vejlgård i Rønbjerg sogn 1545-1900.
1995, 105-125.
 
Lavrsen, Lavrs:
Spøttrup gods 1848. Nis Nissen, Nymølle.
1945, 34-88.
 
Lefevre, Jens Ole:
En 84-årig fejrer sit 50 års jubilæum. [Skive museum]
1992, 55-83.
 
Lind, J.:
Levende planter som fortidsminder.
1915, 131-136.
 
Linderoth, Henning:
Kystbønderne på Salling 1800-60.
1989, 6-17.
 
Lohmann, J.J.:
J.J.Lohmann - præst i Skive skrev historie. Kalkmalerierne i Skive kirke.
1982, 60-133.
 
Lundøe, J.P.:
Den gamle hovedgård Majgård i Højslev sogn.
1954, 51-83.
En lærersøn fra Højslev, der blev storkøbmand i Århus. [Anton Martin Wistoft]
1959, 106-116.
Nogle æmter fra min fødehalvø.
1948, 21-48.
Præstedynastiet Paaske i Vridsted-Fly 1618-1748.
1946, 16-33.
Valdemar Sejrs jordebog af 1231.
1954, 84-100.
 
Lunn, Niels:
Borgen Spøttrup.
1971, 101-115.
Slaget ved Rønbjerg 1132.
1975, 101-117.
 
Lybye, Søren:
Gamle breve.
1910, 3-36.
 
Lykke, Jakob:
Af samlemappen. [Rødding - Oddense]
1912, 118-119.
Degnekår i stavnsbåndstiden.
1913, 165-185.
Fra det 16.århundrede. [Magdalene Banner, Krabbesholm - Dorthe Lykke, Eskjær]
1912, 75-87.
Fra tinghøjen. [Bostrup]
1909, 78-97
Lidt om Sallingbomålet i Stavnsbåndstiden.
1912, 113-118.
Under kvindevælde. Bidrag til Skiveegnens historie i slutningen af det 16.årh.
1910, 50-92.
 
Løvig, Jens P.:
Salling!
1937, 2-3.
 
Madsen, Henry:
Skivemusæet.
1910, 37-49.
 
Madsen Vorgod, N.:
Lidt mere om Peder Lydersen. [Hvidbjerg]
1930, 54-59.
 
Mehlsen, Jens:
Erindringer og oplevelser. [Lyby]
1944, 67-83.
 
Mikkelsen, Kristian:
Skammergård. [Junget]
1990, 65-90.
 
Miltersen, Kaj Ove:
Brårup – Fra hedemark til moderne bykvarter.
2000, 159-178.
 
Mortensen, Karen Elna:
Johanne Buchardt - en forfatterstemme fra provinsen.
1992, 84-117.
 
Mortensen, Niels:
Anders Ramdolf – den verdensberømte filmskuespiller fra Rybjerg.
2006, 112-
Da sporten kom til Skive. Skives idrætshistorie indtil 1914.
1997, 110-162.
Den gamle købmandsgård – Frederiksgade 7.
2000, 5-22.
Et industrieventyr i Skive. Om bonden og industrifyrsten Per Odgaard.
1991, 70-109.
Otto. [Otto Sørensen]
2008, 329-141.
Skive bli'r en rød by.
1995, 5-40.
"En sund sjæl i et sundt legeme". Idræt på landet 1861-1914.
1987, 84-115; 1988, 37-61.
 
Mortensen, Niels & John Simonsen:
Skive by fra oldtid til nutid.
1996, 5-64.
 
Mortensen, Svend:
Den historiske vandring 1955-1992.
2000, 85-117.
 
Mousten, Kristen:
Krejbjerg.
1944, 12-44.
 
Munk, N.P.:
Kend din slægt. Hvordan finder jeg ud af min slægts historie?
1967, 75-85.
 
Munk, N.P.J.:
Gården Rosborg og dens beboere. [Mønsted sogn]
1965, 82-114.
 
Mygdal, Elna:
Himmerboer. Folkedragt.
1929, 159-163.
Revideret register over Skivebogen fra 1909 til 1982.
Udarbejdet af Annelise Kristensen.
1983, 93-117.
 
Møller, Agnes:
Skolevæsenets reform i Skive og Resen sogne. Af pastor Leth, Skive i Egeria, Fjerdingårsskirft for opdragelse og undervisning i Danmark og Norge, 1804.
1936, 127-140.
 
Møller, Kristian:
Far var førstelærer i Grønning skole i 38 år.
1982, 5-47.
 
Møller Sørensen, Niels:
Erindringer fra Lund skole 1933-1940.
2002, 124-133
Lærling hos smedemester Sigurd Christensen, maskinfabrikken Trio, 1942.1946.
2004, 5-19.
 
Nielsen, A.P.:
Af Røddings historie. Ved Niels P.Bjerregaard.
1950, bilag pag.1-131.
 
Nielsen, Bertel:
Da jeg var tjenestedreng på landet i århundredets begyndelse.
1962, 112-117.
Mine bedsteforældre i Balling. [Birthe og Anders Hove Christensen].
1958, 77-80.
 
Nielsen, Einar:
Jeppe Aakjær og Henrik Pontoppidan.
2004, 20-49.
 
Nielsen, Johannes & Henning Skov:
En præsteskæbne fra Salling. [Carl Kratzenstein Stub Jørgensen -
Durup-Tøndering]
1984, 5-27.
 
Nielsen, Poul Ebbe:
Om herredssegl fra Salling og Fjends - men især om Harre herreds.
1984, 28-44.
Sallingsyssels bronze- og jernalderhøje - bliver de bevaret godt nok?
1994, 61-68.
 
Nielsen, Roald & Peter Tønnesen:
Sallingboen, der blev overlæge i Fåborg i 27 år. [Hans Bjerre]
1978, 93-97.
 
Noer, Viggo E.:
Degnen Michel Ingstrups hemmelighed.
1972, 107-111.
 
Nyholm, Søren B.:
Det spøger på Østergaard.
1933, 67-70.
 
Nysted, Kaj:
Befolknings- og erhvervsforhold i Skive.
1963, 113-117.
 
Næsted, Marie:
Der var engang! [Roslev]
1973, 130-138.
 
Nørgaard, Carl:
Barndomsminder. [Nordsalling]
1946, 109-114.
 
Nørgaard Pedersen, Harald:
Jens Væver og snurrevoddet. Krejbjerg, fiskeri.
1978, 5-36.
 
Olesen-Husted, N.:
Fattigvæsenet på Fur i det attende århundrede.
1912, 59-74.
Fra amtsrådenes første dage.
1911, 49-60.
Den højere bondeskole i Krejbjerg.
1909, 30-56; 1913, 43-84.
P.Lydersen og "Cosaren". [Hvidbjerg]
1912, 120-123.
Peder Lydersen af Hvidbjerg Holmgård.
1983, 45-68.
 
Olsen, Jens V.:
Henrichsens butik – et købmandsdynasti på Fuur.
1998, 139-155.
 
Pape, C.H.V.:
Har metan været medvirkende ved dannelsen af Hellesø og Furesøen?
1964, 61-66.
Jordfaldshullers opståen kan forklares ad biologisk vej.
1963, 75-80.
Limfjorden, den store fiskeflod.
1966, 33-38.
Om vækstbetingelserne for østers i den vestlige del af Limfjorden og i Roskilde fjord.
1965, 47-55.
 
Pedersen, A.P.:
Liv og virke. Ved Niels P.Bjerregaard.
1949, 7-148.
 
Pedersen, Aksel:
Sognekommunernes sidste ti år.
1993, 109-139.
 
Pedersen, Bertel:
Erindringer fra Grinderslev og Thise 1913-36.
2001, 44-90.
 
Pedersen, Christian:
Fjends herreds ældste. [Karen Thomsen, Hald]
1922, 118-126.
Folkeminder fra det nordøstlige Fjends herred.
1927, 141-150; 1928, 137-145; 1930, 138-143.
De sidste ofre til Tastum sø. Nogle minder i anledning af aktieselskabet Søvangs 50 års jubilæum.
1922, 127-130.
 
Pedersen, Gert & Henrik Teisen:
Det første sygehus i Skive.
1985, 5-20.
 
Pedersen, Niels:
Et kig i Balling-Volling sognerådsprotokol.
1962, 29-43.
 
Poulsen. Ejnar:
Hem jorders udstykning 1783.
1916, 136-140.
Lidt degnehistorie fra Hjerk-Harre.
1955, 33-50.
Lidt degnehistorie fra Oddense-Otting.
1929, 40-48.
Rødding sogns skolevæsen. Nis Nissen,
1950, 111-131.
 
Poulsen, Henry:
Ane sypige og Poul - og det liv, der blev deres.
[Ane & Poul Poulsen, Skive]
1986, 100-130; 1987, 5-32.
 
Poulsen, Poul:
Sadelmagere, tapetsermestre og møbelpolstre i Skive og opland i 1900-tallet.
2007, 100-116.
 
Paaske Pedersen, Søren August:
Min barndom i Skive.
1977, 97-151; 1978, 110-128.
 
Qvistgaard, Erik:
Thomas Kingo Nielsen Steenberg. [Oddense-Otting]
1946, 97-99.
 
Rasmussen, S.:
Kromanden i Hagebro, examinatus juris Waldemar Neess og lidt af kroens samtidige historie.
1950, 35-55.
 
Reffsgaard, M.M.:
Pioneren Johan Schønning. [Hindborg]
1946, 115-123.
 
Riisgaard, Hans Ulrik:
Grinderslev kloster og kirke.
1980, 49-81.
 
Riiskjær, A.H.:
Var Jeppe Aakjær irreligiøs eller Den religiøse Jeppe Aakjær.
1963, 42-47.
 
Rink. J.J.:
Fra Mønsted til Spøttrup. Af J.J.Rinks dagbog 1838.
1915, 101-116.
 
Rolighed, Jens:
Fra modersmålet og hjemstavnen i Fjends herred.
1966, 25-32.
Om modeller i Jeppe Aakjærs digtning.
1944, 5-11.
 
Romvig Thomsen, Asbjørn:
Ulykkelige skæbner – to historier om fødsel i dølgsmål og barnedrab fra 1770’ernes Salling.
2001, 5-24.
 
Raaschou. Carl:
Bonde- og almuesindet hos Marie Bregendahl.
1967, 25-57.
Minder om mit barndomshjem og min slægt i Ørslevkloster sogn.
1966, 52-63.
 
Saxild, Georg:
To Viborgansigter. Når byen er glad.
1925, 42-52.
 
Schmidt, August F.:
Bemærkninger om Salling Nørre herred.
1960, 105-115.
Bidrag til Dølby sogns historie.
1958, 37-55.
Fra det gamle Salling. Enkeltgårde og kirker.
1966, 88-97.
Fra Fjends herred.
1965, 25-46.
Fra Hagebro kro og Trevad bro.
1940, 106-114.
Fra Hindborg herred.
1964, 15-26.
Fra Lundø.
1933, 1-26.
Fra Rødding herred.
1962, 17-28.
Helligkilder i Viborg amt.
1923, 17-41.
I Harre herred.
1963, 81-97.
Jenlefesterne. Fra "Jenle og Jenlefesterne", 1935.
1981, 113-125.
Lokalhistorikeren H.C.Strandgaard. [Selde]
1940, 100-105.
Randbemærkninger til digte af Jeppe Aakjær.
1959, 117-121.
Sagn og tro knyttet til stene i Viborg amt.
1924, 49-73.
Sagn om Davbjærg Dås.
1929, 1-32.
Sagn om Højslev kirke.
1928, 1-13.
Skive marklov fra 1769.
1934, 51-65.
Aakjær-bidrag.
1948, 49-53.
 
Schou, Peter:
Bladkamp over Sallingsund.
1972, 84-97.
Et byrådsvalg i Skive før århundredskiftet. (1896)
1955, 103-113.
Fra "upolitiske" byrådsvalg i Skive til politiske. (1900)
1957, 108-122.
Indledning til en ny tid. Skiveegnen i 1870'erne.
1974, 34-82.
Julius Schou. 29.juli 1858 - 4.august 1911. Skive bys offentlige liv omkring århundredskiftet.
1971, 36-100.
Min barndoms Vestergade i Skive.
1979, 103-120.
Skive havns forhistorie. Fra 50'ernes og 60'ernes Skive.
1941, 36-59; 1942, 129-149; 1944, 45-56.
Skiveegnens udvikling 1834-1870.
1973, 96-129.
 
Schütte, Gudmund:
En bette sproglære for sallingbomål.
1939, 1-39.
Dansk forhistorie.
1955, 51-61
Et dansk historiesyn.
1946, 79-96.
Dåbsbækkenet i Lime Kirke.
1927, 123.
Eddaens gudelære og dens genklang i Salling.
1934, 1-32.
En Eskjær-dans.
1931, 60-64.
Eskjær hovedbygning gennem tiderne og dens planlagde ødelæggelse i 1873.
1931, 34-48.
Eskjærs mytologi.
1924, 1-16.
Folkelige egns-indbyggernavne.
1956, 76-80.
Fornminder - Eskjær oldsager og stednavne.
1957, 82-96.
Færdselsskel på langs af Jylland.
1928, 43-85.
Fødselsdagsbarn eller fødselar?
1945, 32-33.
Gottjods ældste guder.
1956, 61-67.
Himmerboer.
1929, 110-178.
Indbyggernavne i Salling-Fjends herred og andre Limfjordsegne.
1921, 1-28.
Jeppe Aakjærs gravsten.
1933, 164-165.
Jydens arter.
1950, 56-59.
Jydske og østdanske helligdomme for dyredyrkelse.
1955, 114-121.
Det jyske røre.
1946, 5-15.
Jysken som nordisk skatkammer.
1942, 9-19.
Jyskens pris.
1937, 1.
Korthornsracens aldersrang i vore stednavne.
1954, 33-50.
En minderune. [Søren Peter Øgård, Mogenstrup].
1927, 118-122.
Niels P.Bjerregaard. 1880-1955.
1955, 5-12.
No smo blå å den dansk histår'ri. Fotå'l på Jysk å Palle.
1937, 4-55; 1938, 1-44.
Nordjyllands oldtidsgeografi.
1935, 28-35.
Om sproglig-national avgrænsning mellem Norden og Tyskland.
1958, 120-125.
Onkel Munter fortæller om vor urtid. For kloge seminarister og overkloge seminarielærere.
1951, 29-62.
Det ptolemæiske Danmarkskorts oprindelse. Et spørgsmål til professor Lauritz Weibull.
1950, 31-34.
Røverne i Eskjær skov.
1931, 49-59.
Salling syssels oldsaga. Af skrevne og uskrevne årbøger siden Arilds tid.
1915, 1-59.
Salling-Fjends herreder og vor grænsekamp.
1936, 70-126.
Sallingboer og Hardsysselboer.
1927, 5-75.
Et sallingsk bidrag til jydsk sproglære.
1964, 67-70.
Et sallingsk eddasagn.
1944, 45-63.
Sallingsk og furlandsk hedenskab.
1925, 53-81.
Sallingske helligdomme.
1933, 27-66.
Den sallingske ånd hackenmay eller hakkelsmanden.
1927, 104-117.
Sande danske indbyggernavne.
1958, 72-76.
Den skotske hjærtenstone "Auld lang syne" gengiven på jysk.
1950, 60-64.
Spøgeri på Tårupgård og i Tårup Kirke.
1924, 28-33.
Vætter og spøgelser fra Astrup og omegn.
1924, 17-27.
Aakjær som det gamle testamentes fortolker.
1951, 11-16.
Aakjærs religiøse tone.
1940, 83-99.
 
Schütte, Gudmund & N.C.Bøgelev:
Vor hjemmind. Træk av Salling syssels folkeminder og historie.
1942, 49-128.
 
Schütte, Gudmund & Niels P.Bjerregaard:
Ommerboer.
1930, 92-137.
 
Severinsen, P.:
Salling præsters overgang til reformationen.
1927, 76-89.
 
Sidelmann, Andreas:
Fra gamle dokumenter om Sønder-Andrup, Ramsing.
1956, 28-33.
På spor efter mestertyven fra Ramsing.
1966, 98-105.
Ramsing skole gennem tiderne.
1957, 46-79; 1958, 81-116.
 
Sieg, Signe:
Om at få foden under eget bord
2005, 5-38; 2006, 62-91.
 
Simonsen; John og Niels Mortensen:
Skive by fra oldtid til nutid.
1996, 5-64.
 
Skautrup, Peter:
Hvor sproget gror.
1943, 43-48.
 
Skov, Henning & Johannes Nielsen:
En præsteskæbne fra Salling. [Carl Kratzenstein Stub Jørgensen -
Durup-Tøndering]
1984, 5-27.
 
Skytte Andersen, J.:
Amstrup.
1934, 138-144.
 
Stavnsbjerg, Helge:
Arbejderkvinderne blev først organiseret i 1937.
1976, 35-58.
Socialdemokratiske borgmestre i Skive gennem 50 år.
1979, 49-65.
Et tragisk liv for en forældreløs dreng. Kurt Ferdinand Larsens erindringer.
2007, 21-73. Håsum.
Understøttelsesforening bliver til fagforening.
1976, 5-34.
 
Steen Sørensen, Elsa:
Øget interesse for en 75-årig. [Historisk samfund for Skive og omegn]
1983, 89-92.
 
Strandgaard, H.C.:                                           
Et minde fra stormen den 31.august 1854. [Fur - Åsted].
1969, 84-91.
 
Strandgaard, H.O.:
Oldgranskeren lærer H:C.Strandgaard i Selde og hans antikvariske undersøgelser.
1970, 51-64.
 
Strange Nielsen, A.:
En islændings dagbog fra et ophold i Salling i vinterem 1795-96.
1959, 62-105; 1960, 33-66.
 
Strøm Hansen, Karen:
Anonyme læserbreve understøttede byggeri af havnen i Skive.
1980, 106-115.
Folkefesten i Skive på Jubilæumsdagen søndag den 15.august 1976.
1976, 130-133.
Gaver til Skive by. [Byjubilæet]
1976, 144-146.
Omkring 3000 så 200 demonstrere mod fest. [Byjubilæet]
1976, 124-129.
Sallingsund fik bro.
1978, 37-51.
Skive fik nyt byvåben.
1976, 142-43.
Velkommen til Skive - 650 år. [Tale af  borgmester Peter Kjærgaard].
1976, 120-123.
Woldhardt Madsen æresborger i Skive. [Byjubilæet - Tale af  borgmester Peter Kjærgaard]
1976, 134-141.
 
Støttrup Jensen, Hugo:
Grinderslev kirke,
2003, 131-154.
 
Svansø, Verner:
Svansøgaards historie.
2003, 53-81.
 
Svendsen, Jens:
Læger i Skives opland.
1957, 5-20.
Udpluk af erindringer fra Salling og Skive.
1975, 60-88.
 
Søgaard, Helge:
Erik Pontoppidans beretninger om Skive. Genoptrykt i 300-året for skildringen i Danske Atlas.
1968, 51-93.
 
Sørensen, Bruno:
Erindringer om barndommen i Sønderbyen.
2002, 103-114.
 
Sørensen, Niels:
Da de Opperby bønder blev selvejere. Lem
1909, 69-77.
Veteraner fra 64.
1989, 57-68.
 
Sørensen, Otto L.:
Arkæologiske samlere på Skiveegnen.
1970, 5-22.
De berømte sorte Skive-gryder.
1946, 100-108.
De svor med oprakte fingre mod himmelen.
1964, 5-14.
Drakenberg på Skive-egnen.
1944, 111-125.
Fra provisorietiden og gendarmernes dage på Skive-egnen.
1955, 19-32.
Fra de ældste Skivetider. Om beboerne på et gammelt gadehjørne, der blev nyt for 40 år siden.
1967, 5-24.
Den gådefulde kapelruin ved Lundbro.
1957, 21-45.
Et gådefuldt fund i Rønbjerg mose.
1963, 5-11.
Den hesselbergske købmandsgård i Skive gennem 225 år.
1927, 124-140.
Hvad Skive gamle kirke gemte.
1958, 5-16.
Indholdfortegnelse til "Skivebogen" 1909-57.
1958, 26-36.
Jens Glob den Haarde og Ove Hase til Vellumgård.
1971, 5-21.
Købmand Husteds gravsten på Skive kirkegård.
1943, 25-32.
Køkkenmøddingerne i Krabbesholm Skov.
1962, 5-16.
Malerigaven fra Selde til Skive museum. [Emilie Demant Hatt]
1966, 106-108.
Det middelalderlige Næsum og Østergård.
1965, 5-24.
Niels P.Bjerregaards forfatterskab.
1955, 13-18.
Næssekongeslægten Krabbe fra Næsum. [Aasted sogn]
1960, 5-32.
Præstegårdens forgængere i Adelgade.
1961, 5-24.
Skive kirkebakke som folkeborg.
1956, 5-27.
Skive og Skivehus i lenstiden.
1959, 5-27.
Skive-generalen. [Christian Fursman]
1929, 100-109.
Var Skives jydepotte-industri en fabel?
1948, 5-20.
Viborg landstings dombøger 1616.
1965, 115-117.
Vide og vedtægt for Skive bymark indrettet 1769.
1969, 92-104.
Voldstedet Klodeborg i Bilstrup enge ved Skive.
1966, 5-24.
 
Ottos billedbog. Skiveegnene i billeder 1870-1970-
2008-udgaven af Skivebogen,
 
Sørensen, Otto L. & Sigfred Lauritsen:
Hedemaleren Hans Smidth.
1931, 155-171.
 
Tang Kristensen, Evald:
Lidt om det kirkelige liv i Sydsalling, som det førtes for et par menneskealdre siden.
1919, 1-16.
Småtræk om nogle præster i Syd-Salling i ældre tid.
1918, 1-16.
Træk af pastor N.P.Gjølbyes liv. [Estvad-Rønbjerg]
1920, 42-70.
 
Teisen, Henrik & Gert Pedersen:
Det første sygehus i Skive.
1985, 5-20.
 
Thomsen, Asbjørn:
Kildernes larmende tavshed – historien om et mystisk dødsfald i Lille Torum i det Herrens år 1778.
2004, 50-58.
 
Thomsen, Emil:
Skive og omegn i 1850erne og 1860erne.
1990, 104-110; 1991, 46-69.
 
Thomsen, Vilh.:
Fortidsfund fra Skive.
1919, 17-23.
Om slaget ved Rønbjerg år 1132.
1919, 24-27.
Overtro.
1909, 4-29.
Uddrag af en husbog fra Salling. [Krejbjerg]
1914, 136-144.
Vor tyske indkvartering. En skoledrengs erindringer fra invasionens tid. [Viborg, 1864]
1913, 135-164.
 
Thygesen, Oluf:
Landlægens liv og virke i Salling ved århundredeskiftet.
[Frederik Thygesen, Durup]
1985, 21-47.
 
Thøgersen, Knud:
Fra Grinderslev sogn.
1928, 129-136.
 
Toft Mouritsen, Per:
En kommune-skilsmisse. [Roslev & Rybjerg]
1998, 67-80.
Skippergård i Hvidbjerg.
2004, 74-123
 
Tolstrup, Poul:
Hagens Mølle gennem 500 år.
2002, 70-85
Hvad fortæller 1700-tallets retsprotokoller om lokalsamfundet?
2001, 25-43.
Rokoko-inventaret i Resen Kirke.
2004, 59-73.
 
Tybirk, H.G.:
Limfjordssysler. Et stednavne-kompositum.
2000, 118-122.
 
Tybjerg, Signe:
Fra landsbykirkegård til bykirkegård. Af Skive kirkegårds historie fra 1855-1969.
1979, 5-48.
Små glimt fra Skives kirkeliv.
1994, 5-22.
 
Tønnesen, Peter & Roald Nielsen:
Sallingboen, der blev overlæge i Fåborg i 27 år. [Hans Bjerre]
1978, 93-97.
 
Uldall, Kai:
Granitkorset ved Astrup.
1928, 146-156; 1929, 178.
 
Ussing Olsen, Peter:
Fra Christines poesibog. [Grinderslev kloster]
1994, 69-73.
 
Vejlager, Johannes:
Genforenings-mindesmærkerne i Salling og Fjends herreder. Storstenen, Otting stenen,
1934, 124-137.
 
Vesten, L.:
Præsten i Højslev. [Nicolai Jacobsen]
1938, 122-124.
 
Villadsen, Ingrid:
Min barndom i Vestergade i 1940’erne.
2001, 91-109.
 
Vistisen, Magnus:
Andelsmejeriet Trevad 1888-1970.
2002, 5-69.
Brugsforeningsbevægelsen i Sydvestfjends.
1994, 74-144.
Som jeg husker det! Om livet på landet under besættelsen.
1998, 81-118; 2000, 40-73.
 
Wammen, Chr.:
Ekko fra den gamle Bostrup hede.
1956, 81-113.
Genboerne. En skildring fra Bostrup hede.
1955, 62-89.
Den kongelige priviligerede kro i Bostrup.
1957, 97-107.
 
Wammen, J.P.:
Tinghøj og An' Dyndbo's tragedie.
1934, 33-50.
 
Zangenberg, H.:
Gammel byggeskik.
1930, 1-36.
 
Østergaard, Jens:
Daugbjerggård, Daugbjerg sogn, Fjends herred.
1961, 84-105.
Gregers Olufsen Uf i Gammelstrup og hans efterslægt, især i tiden 1716-1860.
1958, 56-66; 1959, 28-50.
Lundgård hovedgård under Morten Jensen 1836-1870. Gammelstrup sogn, Fjends herred.
1962, 72-97.
Smollerupgård.
1960, 89-104.
Træk af svingplovens historie fra det vestlige Fjends herred.
1956, 34-60.
 
Aakjær, Jeppe:
En adelig bandit. Drama i Skive. [Jørgen Høg]
1918, 68-75.
Af Skives annaler.
1916, 141-158.
En blodig regning. Af borgmester Niels Christensen Brøndums optegnelser. [Skive]
1916, 145-146.
Blusjord.
1925, 1-9.
Bondeliv i 18.århundrede.
1922, 58-71.
Bondens tyende. Trykt i "Artikler og taler" 1919.
1981, 39-47.
En bondeprokurator. [Henrik Møller, Halskov]
1925, 105-131.
Brændevin
1928, 14-42.
Chr.Rasmussen og hans tyvebande.
1926, 123-134.
Da Daugbjærg brændte.
1911, 39-48.
Den dovne præst i Estvad. En dokumentation. [N.P.Gjølbye]
1920, 71-86.
Egnens gamle tingsteder.
1925, 144-146.
Fjends herred omkring det 18.århundredes midte.
1918, 117-129.
En forfulgt degn. [Christen Nicolaj Hjardemål, Hjerk-Harre]
1926, 78-86.
En forsvunden landsby. [Vellum, Håsum sogn]
1917, 150-155.
Fra bondens trældomstid. Et stykke vejhistorie eller Oprør i Fjends.
1913, 20-39
Fra bondens trældomstid. I Estvadgårds halsjærn.
1913, 3-20.
Fra det gamle Bustrup.
1916, 1-31.
Fra det gamle Skivehus.
1926, 10-38.
Fra det gamle Stubbergaard.
1926, 87-106.
Fra Grættrup gamle kirkebakke.
1926, 57-70.
Fra kjæltringtiden.
1925, 147-153.
Fra Krabbesholm.
1926, 39-56.
Fra Skive Rådhus.
1915, 124-130.
Fra Skives gamle latinskole.
1915, 66-100.
Fra Tårupgård.
1924, 74-102.
Fra vor landsbyskoles barndom.
1919, 124-132.
Den gamle præst i Jebjærg. [Niels Kr.Glud]
1925, 137-143.
Gamle Skivehus i det 17.århundrede.
1913, 85-133.
Hans Rosborg fortæller. [Rosborg i Mønsted]
1917, 114-139.
En henrettelsesvise. [Klode Mølle]
1923, 42-47.
Herredsfoged Dorchæus' bidrag til sin bys historie, 1735.
[Skive]
1916, 146-150.
En herremand, der spytter. [Hans Quistgård, Østergård, Åsted]
1919, 107-113.
Herren til Eskjær og Skivehus. [Christian Lange]
1923, 48-108.
Hex i forhør.
1915, 146-155.
"Den hængte tyv".
1915, 142-145.
I Estvadsgaards halsjærn.
1913, 3-20.
I søndagsbil - eller: fra Brøndum Præstegård.
1926, 143-153.
Ingen svin eller andet kvæg på kirkegården. [Skive]
1916, 141-145.
Jebjærg præster.
1924, 34-48.
Kalkede grave. [Daugbjerg - Mønsted]
1926, 71-77.
Kirke og herremand.
1911, 98-102.
Kjeltringer og landløbere.
1918, 130-172.
En klagesang. [Morderen Jacob Viftrup]
1917, 155-158.
Lidt brev-potpourri.
1914, 145-154.
Lidt degnehistorie fra Nordsalling.
1916, 32-60.
Et lille trav ud ad de gamle landeveje.
1921, 105-156.
Limfjordsrotter.
1926, 135-142.
Et mad-digt fra år 1700.
1923, 109-125.
Mors arbejdsdag. Trykt i "Fra min Bitte-tid" 1928.
1981, 11-35.
Møllerkongen Jens Feldingbjærg og hans slægt.
1925, 86-104.
Niels Sørensen, Lem.
1919, 114-123.
Nis Nissen, Spøttrup.
1915, 117-123.
Når kongen kommer. [Skive]
1920, 87-111.
En oldtidsgåde og dens tydning.
1917, 140-146.
Om Brårup.
1925, 132-136.
Omkring Astrup Vig.
1914, 93-135.
En ordentlig lining. [Pastor Oluf Knudsen, Vroue].
1911, 35-38.
Et par gamle bondeviser.
1922, 144-151.
Prokurator Peder Lund på Skivehus.
1919, 62-106.
Provst Hasse om Hindborg herred, 1743.
1916, 150-158.
En præst, som stikker med kniv. [Styge Andersen, Højslev]
1917, 147-150.
På aftægt. [Fly]
1922, 131-135.
Rakkerhuset i Vroue.
1921, 103-104.
Rakkerliv.
1919, 133-151.
En redningsdåd. [Kr.Kristensen og Søren Poulsen, Ø.Grønning]
1919, 152-158.
Rejserids af Viborg amt.
1982, 48-61.
Ret og skjel - før vi blev til.
1917, 1-67.
Sallings marknavne.
1922, 136-143.
Skive marked.
1924, 120-150.
Skive-mosaik.
1922, 72-117.
Skives ildebrande i 18.århundrede.
1914, 41-81. Genoptrykt 1981, 69-102.
Skoler og degne i det gamle Fjends herred. Dokumenter til landsbyskolens historie.
1912, 1-58
Skov og have i Salling og Fjends herred.
1920, 125-147.
En skummel gåde fra den mørke hede. [Høgild]
1925, 154-160.
St.St.Blicher og Skive apotek.
1911, 110-114.
Et stykke vejhistorie eller oprør i Fjends herred.
1913, 20-39.
Et "søslag". [Lundø]
1912, 124-126.
Søvelbo-visen.
1920, 112-124.
To grusselige gjærninger. [Niels Hummelgaard, Otting - Ane Marie Mortensdatter, Volders Gård]
1926, 107-122.
To høje. [Bojes Høj, Fly - Vium Tinghøj]
1911, 103-109.
To Viborgansigter. Når byen er bøs. [Jens Kjerulff]
1925, 37-41.
En ulvehistorie. [Grønhøj]
1912, 126-128.
Vridsted Kirkes brand.
1924, 151-155.
En værre præst. [Peiter Lorenz Jensøn Nørholm, Tårup-Kvols]
1911, 61-97.
Den økonomiske tilstand i Salling omkring år 1700.
1918, 76-116.
Aakjær, Jeppe. Skivebogen 1981 er en speciel Jeppe Aakjær-udgave, der indeholder en række bidrag af og om Jeppe Aakjær. Sange, digte og andre skønlitterære tekster i udgaven er ikke katalogiseret i dette forfatterregister.
 
Aakjær, Kamma:
Min faster, Margrethe Laursen i Aakjær.
2000, 123-134.
Om Jeppe Aakjærs far og mor. [Katrine Margrethe og Jens Peder Jensen]
1988, 62-85.
 
Aakjær, Kirsten:
Familieportrætter og Flybo-snak.
1992, 29-47.
Jeppe Aakjær 1866-1930.
1981, 126-127.
Landsbybørn og markedsdag.
1976, 59-67.
Marie Bregendahl, 1867-1940.
1983, 5-8.
Mellem kirkebøger og lirekasser. [Svend Aakjær]
1986, 5-52.
Min far, Svend Aakjær.
1973, 5-22.
Stedet, man vender tilbage til. [Fly]
1966, 39-51.
Træet og fuglen.
1988, 5-36.
 
Aakjær, Svend:
Bidrag til en undersøgelse af stednavnene i Fjends herred.
1914, 1-39.
Fly gårde, Fjends herred.
1919, 28-61; 1920, 1-41; 1921, 29-67; 1922, 1-39.
Det hedenske Alsbjærg i Børsting.
1923, 134-143.
Odins vi i Salling. [Oddense]
1943, 33-42.
Om ordene smør og vogn i danske stednavne.
1924, 103-119.
Skive-egnens bebyggelse og stednavne.
1942, 20-44.
Spredte træk af Fjends herreds saga.
1916, 61-116.
 
 
 

Den første artikel, af redaktøren Henning Just, omhandler det nære sammenfald mellem etableringen af Historisk Samfund og byens museum. Der gives et overblik over foreningens historie fra stiftelsen i 1908, hvor et af de væsentlige formål var at arbejde for det museum, som bygningsmæssigt, egen museumsbygning, først blev en realitet i 1942.

Der er en artikel af Helge Stavnsbjerg om polio, en sygdom der ramte mange, indtil der kom en vaccine fra 1955. Bekæmpelsen af sygdommen blev i Skive et nationalt foregangscenter.

Magne Juhl, en meget kildenær artikel om jordemødre i Fjends Herred fra 1800-tallet ind i det 20. arh. Udgangspunktet er et forsøg på en totalregistrering gennem forskellige kilder samt eksempler på jordremødres virke.

Anders Villadse behandler i sin artikel tre sønner fra Ramsing, der alle endte som dyrlæger i 1800-tallets første halvdel, og beskriver især den enes, Anders Johansens liv og gerninger samt hans kostbare begravelse.

Peter Lundby har en arkæologisk beretning om fund fra alle oldtidens perioder forud for udvidelsen af Thise Mejeri.

Merete Just har en artikel om lodtrækning om borgmesterposten i Spøttrup Kommune med en ny afsløring af, hvem der udløste valgdramaet.

Eva Dragheim har skrevet sine erindringer fra besættelsens sidste år i Skive, hvor hun blev født i 1941 som tandlægedatter. 

Bind 51
Redaktør og formand for Samfundet J. C. Krogh.
Kasserer Otto L. Sørensen
 
Indhold:
 • Otto L. Sørensen, Næssekongeslægten Krabbe fra Næsum, s. 5.Her spindes historien om "Det meterhøje Broderi i Forhallen paa Krabbesholm, forarbejdet af Fru Forstander Gravsholt, af den over 400-aarige Gravsten i Aasted Kirke over Iver Krabbe til Østergaard og Hustru, Magdalene Banner, til Krabbesholm."
 • A. Strange Nielsen, En islændings dagbog fra et ophold i Salling vinteren 1795-96, s. 33. En fortsættelse af Skivebogen 1959, Arne Sivertsens nedtegnelser under besøg hos broderen, præsten Sivert Sivertsen i Grættrup.
 • F. Elle Jensen, Kirke- og kulturhistoriske Smaating fra ældre Tid, s. 67.
 • Jens Østergaard, Smollerupgård, s. 89.
 • August F. Schmidt, Bemærkninger om Salling Nørre Herred, s. 105.
 • Marie Jespersen, En Offerdag 1875 i Jebjerg Kirke, s. 116.
J. C. Krogh, Årsberetning 1959 fra Historisk Samfund, s. 118.

 

 

 

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

Bind 49
 • Otto L. Sørensen: Hvad Skive gamle kirke gemte, s. 5
 • J.C. Krogh: Et tilbageblik over de svundne 50 år for ”Samfundet”, s. 17
 • Otto L. Sørensen: Indholdsfortegnelse til Skivebogen 1909-57, s. 26
 • August F. Schmidt: Bidrag til Dølby sogns historie, s. 37
 • Jens Østergaard: Gregers Olufsen Uf i Gammelstrup I, s. 56
 • A. Helboe: Holmgård slot 67 Gudmund Schütte: Sande danske indbyggernavne, s. 72
 • Bertel Nielsen: Mine bedsteforældre i Balling 77 Andreas Sidelmann: Ramsing skole gennem tiderne, s. 81
 • Otto L. Sørensen: Mindeord over Gudmund Schütte og Marinus Gravsholt, s. 117
 • Gudmund Schütte: Om sproglig-, national avgrænsning mellem Norden og Tyskland, s. 120
 • Otto L. Sørensen: Navnefortegnelse, s. 126

 

 

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen