Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
Skivebogen 2014 har Rud Kjems som redaktør og viceskoleinspektør Poul Tolstrup som formand for bestyrelsen: ejendomsmægler Per Toft Mouritsen, kasserer, sekretær Bodil Hansen, sognepræst Henrik Forman, godsejer Birger Schütte, ingeniør Ivan Thorgaard, arkitekt Jens Eskildsen.
  • Svend Jørgensen, Flyndersø Møllegård, s. 5-26.
  • Rud Kjems, SIK-revyerne - med mer', s. 27-47.
  • Merete Just, Hvis du rejser dig, slår jeg dig ihjel, Overfaldet, der rystede Salling i sommeren 1941, s. 48-57.
  • Helge Stavnsbjerg, Værgeråd i Skive Købstad, Hvorledes behandledes "forbryderiske og forsømte børn" i perioden 1905-1914, s. 58-79.
  • Turi Thomsen, Fur kirketårn - hvis murværk kunne tale, s. 80-96.
  • Poul Tolstrup, 1814-skolelovens indførelse i Salling og Fjends, s. 97-105.Omfatter undervisningen både før og efter 1814. Se også her om skolevæsen og skoler i Danmark og Skive før og efter 1814.
  • Poul Tolstrup, Historisk Samfund for Skive og Omegn 2013-14, s. 106-107. 

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Arrangementer  

Onsdag d. 27. marts 2019 på Skive Bibliotek,

Multirummet, kl. 19-22

Johs. V. Jensen og Jeppe Aakjær


Onsdag aften 2019

på Skive Museum