Arrangementer  

Foreningsmeddelelser

Covid-19 restriktioner betyder, at der er forhåndsbooking til 
foredraget 30. sept.
Onsdag aften på Skive Museum efterår 2020
Under forberedelse 
Kommende arrangementer 2020
Afholdte arrangementer

 

   
107. bind har overlærer Rud Kjems som redaktør og viceskoleinspektør Poul Tolstrup som formand for bestyrelsen: ejendomsmægler Per Toft Mouritsen, kasserer, sekretær Bodil Hansen, sognepræst Henrik Forman, godsejer Birger Schütte, ingeniør Ivan Thorgaard.
  • Rud Kjems, Præsteindberetninger fra Skiveegnen, Oldsagskommissionens undersøgelse af 1808 s. 5-24.
  • Anders Villadsen, En gårdmands storhed og fald, s. 25-40.
  • Karl V. Riisgaard, Glimt fra min sagførertid i Salling, s. 41-56.
  • Casper Sørensen, Kælder og brandtomt fra ældre jernalder, s. 57-65.
  • Rud Kjems, Aakjær og samfundet, s. 66-70. Om Aakjærs henvendelse til den første formand for Samfundet, A. Th. Dorf, og Aakjærs mangeårige virke i Samfundet i redaktionen og som formand for denne.
  • Helge Stavnsbjerg, Landkommuner udfordres af børneloven af 1905, s. 71-99.
  • Poul Tolstrup, Historisk Samfund for Skive og omegn 2015-16. 

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.