Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
107. bind har overlærer Rud Kjems som redaktør og viceskoleinspektør Poul Tolstrup som formand for bestyrelsen: ejendomsmægler Per Toft Mouritsen, kasserer, sekretær Bodil Hansen, sognepræst Henrik Forman, godsejer Birger Schütte, ingeniør Ivan Thorgaard.
  • Rud Kjems, Præsteindberetninger fra Skiveegnen, Oldsagskommissionens undersøgelse af 1808 s. 5-24.
  • Anders Villadsen, En gårdmands storhed og fald, s. 25-40.
  • Karl V. Riisgaard, Glimt fra min sagførertid i Salling, s. 41-56.
  • Casper Sørensen, Kælder og brandtomt fra ældre jernalder, s. 57-65.
  • Rud Kjems, Aakjær og samfundet, s. 66-70. Om Aakjærs henvendelse til den første formand for Samfundet, A. Th. Dorf, og Aakjærs mangeårige virke i Samfundet i redaktionen og som formand for denne.
  • Helge Stavnsbjerg, Landkommuner udfordres af børneloven af 1905, s. 71-99.
  • Poul Tolstrup, Historisk Samfund for Skive og omegn 2015-16. 

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Arrangementer  

Onsdag d. 27. marts 2019 på Skive Bibliotek,

Multirummet, kl. 19-22

Johs. V. Jensen og Jeppe Aakjær


Onsdag aften 2019

på Skive Museum