Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
I denne udgave af Skivebogen er redaktionsudvalget med Jeppe Aakjær som formand anført. Der er i denne udgave ikke nogen omtale af bestyrelsens medlemmer.
 
Bind 9
  • Jeppe Aakjær, Ret pg Skjel før vi blev til, s. 1-67, Hans Rosborg fortæller (1743), s. 114-139, En Oldtidsgaade og dens Tydning, s. 140-146, "En Præst, som stikker med Kniv, s. 147-150, En forsvunden Landsby. s- 150-153, En Klagesang, s. 155-158.
  • Hans Knudsen, Orgelmestrene i Skive 1696-1815, s. 68-92.
  • Søren S. Dath, Fra Oddense Degnekald, s. 93-102.
  • Thomas B. Bang, Helligkilder i Salling og Fjends Herred, s. 103-113.

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Arrangementer