Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
I denne udgave af Skivebogen er redaktionsudvalget med Jeppe Aakjær som formand anført. Der er i denne udgave ikke nogen omtale af bestyrelsens medlemmer.
 
Bind 8
  • Jeppe Aakjær, Fra det gamle Bustrup, Lidt Degnehistorie fra Nordsalling, Af Skives Annaler, s. 1-31, 32-60, 141-158. Her skal især nævnes Herredsfoged Dorschæus' Bidrag til sin Bys Historie, 1735. Som Aakjær betegner det, "et summarisk indblik i Skive By ca. 30 Aar før "Danske Atlas" (Resens) fremkom."
  • Svend Aakjær, Spredte Træk af Fjends Herreds Saga, s. 61-116. Svend Aakjær har også en artikel om Fjends Herreds selvejerbønder i Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 2 (1921 - 1923) 1
  • Marie Jespersen, Ajes Bejler, s. 117-130.
  • Kr. Balling, En gammel Landbrugsberetning, s. 131-135.
  • Ejnar Poulsen, Hem Jordens Udstykning 1783, s. 136-140.

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen.

   

Arrangementer  

Onsdag d. 27. marts 2019 på Skive Bibliotek,

Multirummet, kl. 19-22

Johs. V. Jensen og Jeppe Aakjær


Onsdag aften 2019

på Skive Museum