Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
I denne udgave af Aarbogen er kun redaktionsudvalget med Jeppe Aakjær som formand anført. Der er ikke navne på bestyrelsens medlemmer.
 
Bind 4
  • Jeppe Aakjær, Skoler og Degne i det gamle Fjends Herred, Skolerne s. 3-48. Degnerækken ved Fjends Herreds Hovedskoler, s. 49-58. En interessant gennemgang ud fra kirkebøgerne, samtaler med eksisterende lærere og Arkivsekretær S. Nygaard, Landsarkivet Viborg. Se Nygaards Sedler, hvor man vil kunne søge arkivoplysninger om alle de af Aakjær nævnte degne i Hejlskov (Lund), Højslev, Ørum, Taarup, Kobberup (Søby), Fly-Vridsted, Vroue-Resen, Mønsted-Daugbjærg.  
  • N. Olesen-Husted, Fattigvæsenet paa Fur i det attende Aarhundrede, s. 59-74. Frederik 4.'s Forordning af 24. Sept. 1708. 
  • Jakob Lykke, Fra det 16. Aarhundrede, s. 75-87. Folkeminder, inspireret af Troels-Lund.
  • Chresten Jensen, Præsterne i Lem-Vejby siden Reformationen, s. 89-109. 
  • Jakob Lykke, Smaastykker, s. 111-119. Lidt om Sallingbomaalet i Stavnsbaandstiden, s. 113-118. Af Samlermappen og Til Bysladderens Historie, s. 118-119.
  • N. Olesen-Husted, P. Lyddersen og "Corsaren", s. 120-123.
  • Jeppe Aakjær, Et "Søslag", En Ulvehistorie, s. 124-128.
  • Person- og Stedregister, s. 129-133.
   

Arrangementer  

Onsdag d. 27. marts 2019 på Skive Bibliotek,

Multirummet, kl. 19-22

Johs. V. Jensen og Jeppe Aakjær


Onsdag aften 2019

på Skive Museum