Skivebogen er en konsekvens af et af formålene (se Love § 2 og § 5) med det i 1908 stiftede Historisk Samfund for Skive og Omegn.
1. Årgang af Aarbog for Historisk Samfund for Skive og Omegn udkom i 1909.
Det oprindelige navn skiftede i 1912 til Historik Aarbog for Skive og Omegn.
I 1916 skifter årsskriftet med sit 8. bind til sit 3. og blivende navn, Skivebogen Historisk Aarbog for Skive og Omegn.  Her bliver det fra 1912 indskiftede navn til det herefter benyttede 2. navn for Skivebogen. 
 
Idemand bag det nye navn, var den nye formand for redaktionen fra 1910, forfatteren Jeppe Aakjær, Jenle. Jeppe Aakjær blev i de følgende år, fra 1911 og hans hans redaktør periode ud, en ivrig bidragyder til årsskriftets artikler,med omkring halvdelen eller mere af artiklerne i årbogen. Se om Jeppe Aakjærs tid i Samfundet, Rud Kjems i Skivebogen 2016.
 
I 2015, fra bind 106 skifter Skivebogens forside fra det siden 1916 på forsiden benyttede navn til 2. navnet Årbog for Skive og Omegn. Dog bibeholdes på titelbladet det fra 1916 oprindelige navn, Historisk Årbog for Skive og Omegn.
 
Der er udarbejdet et forfatterregister 1909-2008 Indholdsfortegnelse, forfatterregister
 
Alle årbøgerne fra 1909 indtil senest udgivne er her fortløbende indlagt med kald til årlige indholdsfortegnelser og - hvor det er skønnet relevant, evt. blot interessant - med korte karakteristikker af artiklerne. 
1909 1921  1933 1945  1957 1969 1981  1993  2005  2017
1910 1922 1934 1946 1958  1970  1982  1994  2006       2018 
1911 1923 1935 1947  1959  1971  1983  1995  2007  2019 
1912 1924 1936 1948   1960 1972  1984  1996  2008   
1913 1925  1937 1949 1961  1973  1985  1997  2009   
1914 1926  1938  1950  1962  1974  1986  1998  2010   
1915 1927  1939  1951  1963  1975  1987  1999  2011  
1916 1928 1940  1952  1964  1976  1988  2000  2012   
1917  1929 1941  1953  1965  1977  1989  2001  2013   
1918  1930 1942 1954  1966  1978  1990  2002  2014  
1919  1931 1943 1955  1967  1979  1991  2003  2015  
1920  1932 1944  1956   1968  1980  1992  2004  2016