Arrangementer  

Generalforsamling afholdt 29. nov. 2022. Program.

Stubber Kloster foredrag 12. januar 2023 kl. 19, AOF Hjalmar Kjems Alle 4, 7800 Skive

 

Indvielse af nyrestaureret Skivehus

Blev afholdt 29. april 2022 kl. 13-16. Foreningen bidrog med den historiske baggrundsorientering.

   
Skive fra 1876 til 2001 er en jubilæumsbog, udgivet gennem Salling Bank med god, gedigen Skive lokalhistorie, skrevet af Niels Mortensen, tidligere byarkivar.
Findes nu frit tilgængelig kun som pdf og her kun som indholdsfortegnelse.
Resten er nedlagt sammen med Salling Banks hjemmeside. Findes dog stadig tilgængelig på docplayer.dk, en noget reklamespækket side, som det kræver tålmodighed at afvikle.
Og i uddrag forskelligt fra Skive Byarkiv, som i forhold til originalen er en lidt tilfældig rodebunke med både dette og hint i sparsomme uddrag.
Den oprindelige indholdsfortegnelse var: 
  • 1876-1885: Andelstiden 558 KB
  • 1886-1895: Stationsbyerne360 KB
  • 1896-1905: Elektriciteten 517 KB
  • 1906-1915: Bilerne 497 KB
  • 1916-1925: Gullaschtid og nedtur 464 KB
  • 1926-1935: Landbrugskrise og arbejdsløshed 590 KB
  • 1936-1945: Krisebekæmpelse og besættelse 518 KB
  • 1946-1955: Genopbygning efter krigen 356 KB
  • 1956-1965: Velfærdssamfundet481 KB
  • 1966-1975: Fra højkonjunktur til energikrise465 KB
  • 1976-1985: Den anden energikrise 373 KB
  • 1986-2001: På vej ind i IT-samfundet 410 KB
  • 1876-2001: Personale og ledelse 104 KB
I en lidt anden version - med John Simonsen og Niels Mortensen som forfattere - er der Skivebogen 1996, artiklen Skive by fra oldtid til nutid.
Skivebogen bliver i øjeblikket digitaliseret. Når denne proces er afsluttet, vil der kunne henvises til alle Skivebogens artikler, undtaget de seneste 6 årgange.