Arrangementer  

Indvielse af nyrestaureret Skivehus

Blev afholdt 29. april 2022 kl. 13-16. Foreningen bidrog med den historiske baggrundsorientering.

Afholdte arrangementer 

Onsdag aften på Skive Museum efterår 2020

Er ikke opdateret af Museum Salling, Skive Museum

   

Skive fra 1876 til 2001, jubilæumsbog til Salling Bank med god, gedigen Skive lokalhistorie, skrevet af Niels Mortensen, byarkivar. Det er elektronisk en noget tung sag, kan opdeles i overkommelige og valgbare afsnit: