Købstæderne stagnerede og faldt helt uden for udviklingen i det øvrige Europa … De små danske købstæder er tilmed lettere sarkastisk blevet betegnet som ”teglhængte landsbyer med ret til at brænde brændevin”, hvilket er en bemærkning, der afspejler deres ubetydelighed.

Skive er befolkningsmæssigt i 1500-tallet så absolut tilhørende de mindste købstæder.. Flere brande hærgede Skive i 1700-tallet og befolkningstallet faldt herunder så drastisk, at byen blev til Jyllands tredjemindste købstad. Efter den sidste brand i 1768 skulle befolkningstallet være faldet til 438 iflg. det her benyttede folketællingsmateriale. Jeppe Aakjær gør i 1914 Aarbogen opmærksom på, at det kun er en enkelt forfatter, der uden dokumentation nævner 1768 som Skives sidste, store bybrand. Selv peger Aakjær på 1748-49, hvor de to ildebrande ... tilsammen fortærede den hele by undtagen trende smaa Stæder" . Begrundelsen skulle være, at efter disse to ildebrande gik man i byen fra strå- til tegltage. Ganske vist med "gjenstridige", der fortsat "endnu 1768 lægger Straatage op baade her og der, ikke blot paa Udhusene, men endogsaa til Gaden."

Konklusionen kunne meget vel være, hvis Jeppe Aakjær har ret, at der hverken i 1768 eller i 1769 har været større bybrande i Skive. De sidste forekom i 1748 og i 1749, hvor det meste af byen til gengæld stort set var blevet flammernes bytte.

Det fremgår af diagram over forholdet mellem bystørrelse og konsumptionsindtægter, at Skive i 1760’erne ganske vist hørte til de mindre byer, men indtægtsmæssigt lå den lille købstad dog lidt over gennemsnittet. Dette gælder formentlig kun til branden i 1769. Hvis der var en brand dette ¨år.

Man kan også se, hvordan Skive så ud indtil de hærgende brande i 1700-tallet, sidst muligvis i 1769. Iflg. Jeppe Aakjær i 1748-49.

 

Petri Resenii Atlas Danicus - Skive - 1677

Original lyskopi efter Erik Pontoppidan,: Danske Atlas. Erik Pontoppidans kobberstik spænder fra 1763 til 1781. Udgivet i syv bind. Dette er fra 1765.  

 

Se Danske byers historie gennem 1300 år. Som pdf. Fra denne adresse, kan man finde andet og mere om byhistorie, og også her finde indholdet fra pdf-filen.