Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   
De første ejere af Jungetgård har været slægten Skeel, der omtales fra o. 1400.
Man kan endnu se rester af Herman Skeels byggeri fra 1548, den vinkelformede hovedbygning med de kamtakkede gavle.
Der er et stokværk med og et uden kælder. Hovedbygningens vestfløj fra 1781 blev ved en istandsættelse i 1924 nedrevet.
En af Skeel ejerne, Albret Skeel var en formentlig ganske udmærket administrator, men et overordentlig hidsigt gemyt. Blev han vred, gik han over til våbenledsaget håndgribeligheder, og han blev i 1609 dømt til døden for at have stukket en modpart ned under et retsmøde. Og dette var blot en enkelt ud af flere lignende sager.
I midten af 1600-tallet nåede Jungetgård sin største udstrækning, 530 tdr. htk. bøndergods under Hans Steensen Bille, heraf hovedgårdens 48 tdr. htk.
Som stort set alle andre herregårde blev Jungetgård udstykket fra starten af 1900-tallet, hvorunder også avlsbygningerne blev revet ned.
                  
   

Arrangementer