Skivebogen  

Historisk Samfund for Skive og Omegn
blev stiftet i 1908 og har siden 1909 udgivet Skivebogen. Årbøgerne kan lånes på biblioteket via dette link til bibliotekslån. 
I årbogen fra 1983 er der et register over indholdet i årbøgerne fra 1909-1982. Der er yderligere udfærdiget et register i 2009.
Fra Jeppe Aakjærs redaktørtid er der en indholdsoversigt til redaktørens artikler.
I brugermenuen kan der vælges en indholdsfortegnelse over alle årbogens artikler. Altså et ajourført register, hvor der er indføjet uddybende oplysninger til artikler, hvor det er skønnet relevant.
Via Aakjærselskabet kan man forvisse sig om, at Jeppe Aakjær og Jenlefesterne stadig er en levende realitet på Skiveegnen.

 

   

Estvadgaard kendes fra midten af 1400-tallet. Den nuværende hovedbygning, en lang enetages fløj, er opført 1815-34, d.v.s. i den mere kriseprægede del af 1800-tallet, tiden efter napolenonskrigene, statsbankerot, faldende landbrugspriser. Blandt kendte slægter af ejere kan nævnes Gyldenstierne, hvor O. P. Gyldenstierne 1492 omtales som lensmand på Skivehus, rigsmarsk (fra 1596) Peder Munk, Johan Rantzau fra 1621. I 1600-tallet opgives godsets jordtilligende til 100 tdr. htk., bøndergods på o. 286 tdr. htk.

I begyndelsen af 1700-tallet var Estvadgaard økonomisk hårdt presset. 1726 blev godset overtaget af justitsråd Johan Severin Benzon, som iflg. historiske undersøgelser foretaget af Jeppe Aakjær var en usædvanligt brutal og ondsindet karakter (Af min Hjemstavns Saga, 1919). Domfældt for bondemishandling og for tilhørende urimeligheder døde Benzon i 1741, hvor enken så på sit dødsleje i 1745 testamentarisk oprettede Stiftelsen Estvadgaards Kloster - et par hundrede år efter reformationen i Danmark.

Gården og godset blev i 1802 solgt ved en auktion. I midten af 1800-tallet blev Estvadgaard købt af lensgreve F. M. Knuth til Knuthenborg (udenrigsminister i martsministeriet i 1848). I løbet af 18-1900-tallet blev en del solgt fra, bl.a. Estvadgaard Plantage (1350 tdr. l.) og drives i dag som almindelig landbrugsbedrift.


              

   

Indkaldelse  

Generalforsamling 2019
Der afholdes generalforsamling tirsdag 19. nov. 2019, kl. 19-21 på Skive Museum, Havnevej 14, entre ad hovedindgangen.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.